Om hemsidan
 

Kongo FN Dag Hammarskjöld UN Light Aircraft Sqd F 22 Minnesglimtar SAAB J29 Tunnan Om hemsidan

Hemsidans uppbyggnad har följande struktur:

SVENSKT FLYG I KONGO

Kongo
Historik
Landet
Självständigheten
Tshombes flygstridskrafter
Katanga
FN i Kongo
FN:s organisation
Kaminabasen
Svensk FN-trupp
Dag Hammarskjöld
Flygkraschen i N'dola
UN Light Aircraft Sqd
MHS uppsats
F 22
F22 organiseras - beslut och förverkligande
Krigsdagbok 1 för UN FIGHTER SQD 22 (28/9 1961 - 9/3 1962)
Förstärkning av F22
Krigsdagbok 2 för UN FIGHTER SQD (14/8 1962 - 1/2 1963)
Avveckling av F22
Analys av F22 verksamhet
Minnesglimtar från några av dom som var med
Sven Lampell, som flygstyrkechef
Olle Lindström, som divisionschef
Åke Christiansson, som stf divisionschef
Tönnies Finke, som fältflygare
C G Wesslén, om spaningsflyget
Allan Ytterberg, om flygplansmontering
Tommy Martinsson, om teknikertjänsten
Goblin Björklund, om den "lätta divisionen"
SAAB J 29 "Tunnan"
Tusen Timmar Tunnan
J29 i Österrike
Om hemsidan

Referenser

1.    TRYCKTA KÄLLOR

Flyghjälten i Kongo talar ut; Berndt von Corswant. Aktuellt nr 49 1962.

F22:s insatser i Kongo; Per Siegbahn, m fl ur FlygvapenNytt nr 2 1963.

Afrikansk mellanspel; Olle Hederén, 1965. Lars G Säflund AB.

Svenskt stridsflyg i Kongo; Sven Lampell ur Ett år i luften - Flygets årsbok 1969-70. AB Allhem.

Svenskt flyg i Kongo; Lennart Berns ur Flyghistoriskt månadsblad nr 6-7 1976.

F22 - Svenskt flyg i FN-tjänst; Lennart Berns, 1978. Studie vid Kungliga Militärhögskolan.

Katanga; Jonas Waern. Kristianstad 1980.

FN soldat i Kongo; Inge Kamstedt, Bokförlaget Dokumentär, 1988.

SAAB 29 Tunnan; Peter Liander ur Allt om hobby "I focus" nr 1 1990.

FN-tjänst i Kongo; Allan Ytterberg ur Bråvallavingar, 1993.

Med FN i Kongo; Nils Sköld. Västervik 1994.

Katastrofen i Ndola; Anders Hellberg, ur DN den 16 juli 1995.

Med flygvapnet i FN-tjänst; Lennart Berns och Goblin Björklund, ur FlygvapenNytt nr 4 1995.

Med Tunnan i Kongo; Olle Lindström ur Flyget på Frösön, 1996.

Med Tunnan i Kongo; Åke Christiansson ur Flygande Tunnan - en antologi, 1996.

Tekniska tjänsten i Kongo; Tommy Martinsson ur Flygande Tunnan - en antologi, 1996.

Mitt i stormen; Sven Lampell, 1996 (se även SvD 1 oktober 1996) .

Den svenska flygstyrkan i Kongo 1960-1964; Peter Berglund, 1996. Studie vid Militärhögskolan.

Mordet på sanningen; Carl Gunnar Cronholm, Bokförlaget Cronholm & Cronholm 1996.

Zaire; Ola Säll och Fredrik Braconer i SvD 16 november 1996.

2.    ANDRA KÄLLOR

F 22, volym 1-2; Flygstabens handlingar vid Krigsarkivet (KrA).

Olle Lindströms arkiv; Enskilt och vid Krigsarkivet (KrA).

Up Kongo FN Dag Hammarskjöld UN Light Aircraft Sqd F 22 Minnesglimtar SAAB J29 Tunnan Om hemsidan