Dag Hammarskjöld
 

Up Kongo FN Dag Hammarskjöld UN Light Aircraft Sqd F 22 Minnesglimtar SAAB J29 Tunnan Om hemsidan

dagh1_2.jpg (18983 bytes)Dag Hammarsköld föddes 1905 i Jönköping, men växte huvudsakligen upp i Uppsala där fadern, Hjalmar Hammarskjöld, var landshövding (tidigare statsminister 1914-1917).

Dag blev docent i nationalekonomi 1933 och år 1936 statssekreterare i finansdepartementet (1935-45). Efter 10 år i finansdepartementet övergick Dag Hammarskjöld till utrikesdepartementet med titeln kabinettssekreterare (1949-51). Han var svensk delegat vid OECC-förhandlingarna 1947-48.  Tage Erlander valde att Dag Hammarskjöld skulle ingå i regeringen som konsultativt statsråd med ansvar för utrikeshandel  (1951-53).

Han var tämligen okänd när han när han 1952 utsågs till "världens högsta ämbete", det som generalsekreterare i FN. I april 1953 valdes Dag Hammarskjöld till FN:s generalsekreterare.

"Ni övertar världens omöjligaste jobb!"

Med dessa ord överlämnade norrmannen Tryggve Lie uppdraget som generalsekreterare i Förenta Nationerna till Dag Hammarskjöld. Världsorganisationen stod mitt i en svår kris och Lie hade beslutat sig för att avgå.

dagh4.jpg (14588 bytes) Hammarskjöld var i mycket ett oskrivet blad när han tillträdde sin post, men det visade sig att snart att han hade en förmåga att effektivisera den tröga FN-organisationen.

Många har spekulerat i orsaken till att stormakterna valde Dag Hammarskjöld. Han var trots allt ganska okänd. Det tros att stormakterna valde en okänd svensk för att de ville ha en ganska svag person. Om detta var skälet så misslyckades man. Dag Hammarskjöld blev FN:s mest dynamiska ledare. Han organiserade om och effektiviserade arbetet i den stora FN-skyskrapan i New York. Han tvingade vissa tjänstemän att sluta, de var mer spioner än arbetade för freden i världen.

Han gjorde sig känd som en synnerligen plikttrogen och självuppoffrande tjänsteman med en mycket framsynt inställning till sitt ämbete. Han drevs av en personlig vilja att agera snabbt, vilket stämde med hans uppfattning att problemen borde lösas tidigt, innan de komplicerats. Under hans tid infördes den tysta diplomatin i FN. Han menade, att denna metod var att föredra i vissa lägen framför öppna debatter, som ofta ledde till svåra motsättningar.

Dag Hammarskjöld gav ämbetet som FN:s generalsekreterare en helt ny auktoritet. I sina förhandlingsuppdrag följde han en neutral linje och betonade FN:s uppgift att även skydda de små staterna gentemot stormakterna. Det blev också Hammarskjöld som utformade FN:s mandat att inrätta en fredsbevarande styrka, som kom att bli ett
bestående inslag i FN:s krisåtgärder.

dagh2.jpg (17187 bytes)Här får Dag Hammarskjöld en minnestavla av några amerikanska Koreaveteraner. Året är 1953.

År 1954 fick Hammarskjöld ett uppdrag som alla ansåg vara helt omöjligt. I Kina fanns det 15 amerikanska flygare som var krigsfångar efter Koreakriget och som var dömda för spioneri. Kina var inte medlem av FN 1954 och hade mycket få kontakter med omvärlden och det gjorde inte Hammarskjölds uppdrag lättare.

daghrum_web.JPG (18904 bytes)På vintern 1955 träffade Hammarskjöld Chou En-Lai i Kina. Under det fyra dagar långa mötet fick de båda personlig bra kontakt, men något löfte om frigivning gavs inte. Två dagar efter sin femtioårsdag får Hammarsköld en något sen present. Det var ett gratulationstelegram från Kina. Förutom hälsningen så innehöll det en present - frigivningen av de 15 amerikanska flygarna i Kina!

Detta var ingen eftergift till FN-kraven utan "för att bibehålla och stärka vänskapen med generalsekreteraren". Telegrammet var från Chou En-Lai personligen.

Under sin ämbetstid lyckade Hammarskjöld mildra följderna av tre svåra kriser i världen:

bulletSuezkriget 1956
bulletKonflikten i Libanon
bulletKonflikten i Laos

Den 30 juni blev den belgiska kolonin Kongo en självständig republik, men dess födelse blev våldsam och blodig. Den rikaste provinsen, Katanga bröt sig ur med hjälp av Belgien och legosoldater. Den 14 juli uppmanade FN:s säkerhetsråd att Belgien skulle dra tillbaka sina trupper från Kongo. Samtidigt fick generalsekreteraren befogenhet att bistå den kongolesiska regeringen militärt.

dagh3.jpg (12969 bytes) dagkongo_web.JPG (25296 bytes)

Det tog bara två dagar innan de första trupperna anlände till Kongo. FN-styrkorna hade först en order att bara bruka sina vapen i självförsvar, men de drogs efterhand in i striderna. Under hösten föll Kongo samman totalt.

Både president Kasawubu och premiärminister Lumumba störtades.

Händelseutvecklingen i Kongo fick dramatiska följder i FN-skrapan i New York. Sovjetledaren Nikita Chrustjev blev ursinnig över Lumumbas fall. Han lade skulden på Hammarskjöld och krävdes dennes avgång. Angreppen på Hammarskjöld understöddes med dunkningar i bordet. När Chrustjev blev som mest upphetsad så tog han av sig skorna och dunkade med dessa. Attackerna försvagade Hammarskjölds ställning, men han blev ändå kvar på sin post.

Det var under en resa till Kongos grannstat Nordrhodesia, som Hammarskjöld omkom i ett flygplan som störtade under mystiska omständigheter. Efter hans hastiga död fanns det en hel frågetecken och vissa hävdar att det inte handlade om en olycka. Tre olika utredningar har dock alla dragit samma slutsats, att det var en olycka. Läs mer om Dag Hammarskjölds död:

bullet
Flygkraschen i Ndola

Dag Hammarskjöld död i flygolycka. Nyheten kom som en chock den 18 september 1961. Det var slutet på en makalös politisk karriär. Dag Hammarskjöld tilldelades postumt Nobels fredspris 1961. Hammarskjöld var även en stor kulturpersonlighet. Han var författare, översättare och en av de 18 i den Svenska akademien.

Se även följande länkar:

bullet
Dag Hammarskjölds släktträd
bullet
Dag Hammarskjölds bibliotek i Uppsala
bullet
http://www.nysol.se/arkiv/politik/hammarskold.html
bullet
http://www.aftonbladet.se/nyheter/9808/20/dag.html

 

Kongo FN Dag Hammarskjöld UN Light Aircraft Sqd F 22 Minnesglimtar SAAB J29 Tunnan Om hemsidan