Svenskt flyg i Kongo
 

Kongo FN Dag Hammarskjöld UN Light Aircraft Sqd F 22 Minnesglimtar SAAB J29 Tunnan Om hemsidan

Denna sida uppdaterades senast 2014-06-25.

j29_e_nära_web.JPG (12035 bytes)Det har skrivits en hel del kring FN:s verksamhet i Kongo i början av 60-talet, men förvånansvärt lite om de flyginsatser som genomfördes. Svenskt strids- och transportflyg kom att spela en avgörande roll i FN:s strävan att få ett slut på oroligheterna i Kongo.

En bidragande orsak till det svenska engagemanget kom helt naturligt av att FN:s generalsekreterare var svensk - Dag Hammarskjöld - och att denne omkom i en tragisk flygolycka under mystiska omständigheter.

I svensk flyghistoria intar Flygvapnets förband F 22 en unik särställning. Här fick många svenska piloter sitt riktiga elddop. För första (och hittills enda gången) "i modern tid" deltog svenska stridspiloter och svenska jetflygplan i regelrätta strider. Dessutom visade sig det svenskbyggda stridsflygplanet SAAB J 29 "Tunnan" ha egenskaper som mer än väl kom till sin rätta i den speciella miljö ett krig innebär. Den robusta och stryktåliga konstruktionen gav internationell ryktbarhet och anledning åt fler än ett höjt ögonbryn. 

Det skall dock i ärlighetens namn poängteras att Flygvapnet inom ramen för den Svenska frivilligkåren redan under andra världskriget lät göra utomordentliga insatser för Finlands krigsmakt 1939-40 (de flygplan som användes den gången var av typ B4 "Hawker Hart", samt J8 "Gloster Gladiator" - Matti Sundstens dotter gick i min klass). Tilläggas bör att vissa exemplar av J6A "Jaktfalk", J7 "Bristol Bulldog" och Fokker S6 skänktes till Finland och användes som övningsflygplan.

Denna hemsida har sammanställt tillgänglig information om de svenska flyginsatserna. Framförallt  skall följande källor framhållas:

bullet
Olle Lindström; divch vid F 22 1962-63, har välvilligt givit intervjuer och ställt sitt personliga arkiv till förfogande, har skrivit Med Tunnan i Kongo (ur Flyget på Frösön, 1996)
bullet
Sven Lampell; som skrivit Svenskt stridsflyg i Kongo (ur Ett år i luften, 1969-70)
bullet
Olle Hederén; har skrivit boken Afrikansk mellanspel (1965)
bullet
Lennart Berns; har bl a skrivit avhandlingen F 22 - svenskt flyg i FN-tjänst (1976)
bullet
Peter Berglund; har skrivit avhandlingen Den svenska flygstyrkan i Kongo (1996)
bullet
Krigsarkivets volymer om F 22

Efter att denna hemsida sammanställdes i slutet av 1990-talet har det publicerats en bok som på ett mycket bra sätt berättar om svenskt flyg i Kongo - Fredsflygarna - läs den!

Den andrahandsinformation som finns på denna hemsida får naturligtvis användas - om kommersiella intressen föreligger bör dock respekteras den eventuella copyright och de krav på rättigheter som referenserna anger.

Denna hemsida är i stort upplagd på följande sätt:

bulletLandet Kongo historik, geografi, klimat, självständigheten och oroligheterna i Katanga
bulletFN i Kongo Kongos begäran om hjälp, Hammarskjöld, Kamina & svensk marktrupp
bullet UN Light Aircraft Squadron transportflyget som organiserades i Kongo, till stor del med svenskar
bulletF 22 den svenska jaktflygdivisionen som avgjorde kriget till FN:s fördel
bulletSAAB J 29 "Tunnan" det svenska jaktflygplanet som användes i Kongo
bulletMinnesglimtar chefer, flygare och markpersonal minns Kongo
bulletSammanfattning hela förloppet i korthet och sammanfattande analyser ur olika skrifter
bulletOm hemsidan hemsideuppbyggnad, referenser och länkar

Hör gärna av Dig med synpunkter på denna hemsida!

Klicka Dig vidare:

Kongo FN Dag Hammarskjöld UN Light Aircraft Sqd F 22 Minnesglimtar SAAB J29 Tunnan Om hemsidan

Ansvarig för denna hemsida är Rickard O. Lindström!