Minnesglimtar
 

Kongo FN Dag Hammarskjöld UN Light Aircraft Sqd F 22 Minnesglimtar SAAB J29 Tunnan Om hemsidan

Under rubriken "Minnesglimtar" presenteras utdrag ur några av de personliga reflektioner som finns publicerade från tiden för svenskt flyg i Kongo:

bullet Sven Lampell delger sina erfarenheter som chef för FN:s operativa flygstyrkor i Kongo
bullet Olle Lindström berättar om sin tid som divisionschef i den tredje avlösningen vid F22
bullet Åke Christiansson berättar några minnesglimtar från tiden som ställföreträdande divisionschef
bullet Tönnies Finke berättar om hur det kändes att vara fältflygare i Kongo 
bullet C G Wesslén ger några synpunkter på spaningsflygets verksamhet i Kongo 
bullet Allan Ytterberg berättar om sin insats som arbetsledare för fyra J29-montörer i vid F22 
bullet Tommy Martinsson berättar om den tekniska tjänsten i Kongo  
bullet Goblin Björklund berättar om transportflygets insatser

Flygstyrkechef Divisionschef Stf divisionschef Fältflygare Flygspaning Flygplanmontering Teknisk tjänst Bushflygare