Tusen Timmar Tunnan
 

Kongo FN Dag Hammarskjöld UN Light Aircraft Sqd F 22 Minnesglimtar SAAB J29 Tunnan Om hemsidan

Redan vid Flygvapnets 50-års jubileum 1976 föddes tanken på att bilda en klubb för de som flugit det legendariska flygplanet J29 ”Tunnan” i 1000 timmar eller mer. En interimsstyrelse tillsattes med Hans Hagman, Bengt Jonsson och Olle Wirén. Därefter kom viss verksamhet att bedrivas i det fördolda under ett antal år – en verksamhet som inte minst gick åt till att spåra de piloter som kvalificerat sig för medlemskap.

Det var emellertid  först i samband med att Saab Flygdivisionen firade av sina första 50 år som TTT-klubben (som den kom att kallas)  formellt kom att bildas i Linköping den 10 maj 1987. Klubben hade till detta tillfälle fått 1000:- i startkapital av Stiftelsen för flygvapenmuseet och kunde också visa upp en lista med 79 piloter.

Tidigt kom ett utkast på stadgar för Tusen Timmar Tunnan-Klubben att uttrycka klubbens ändamål är i att stimulera intresset för Saab 29 ”Tunnan” och att främja minnet av dess historia och att främja minnet av ”Tunnan” genom att efterforska, bevara och utveckla dess historia med tonvikt på fpl tjänst hos svenska FV (detta skall ske främst genom ett nära samarbete med Flygvapenmuséet i Linköping men även med övrig verksamhet kring ”Tunnan”, t ex färdigställandet av färdigt fpl för flygning).

Dessa stadgar blev dock aldrig formellt fastställda. De stadgar som slutligen antogs fastställdes vid TTT-klubbens årsmöte  i samband med F10 50-årsjubileum på Barkåkra den 10 juni 1990 (de har senare reviderats något vid årsmötena i Luleå den 9 juni 1991 och i Uppsala den 28 augusti 1993):

§ 1    TTT bildades i samband med flygdagen på Malmen 1976 och är en sammanslutning öppen för piloter som flugit flygplan SAAB 29 ”TUNNAN” minst tusen timmar verifierad flygtid.

§ 2    Klubbens syfte är att, främst internt, vårda minnet av flygplan 29 och dess tjänst i Flygvapnet bland annat genom att om möjligt träffas en gång om året. I första hand bör detta ske i samband med Flygvapnets huvudflygdag. Därutöver bör medlemmarna, på eget initiativ och i former man själv finner lämpliga, tillföra dokumentation och illustration av särskilt remarkabla händelser, gärna självupplevda, under flygplanets tjänstetid. Dokumentationen skall, genom styrelsens försorg sammanställas och hållas tillgänglig vid årssammankomsten.

§ 3    Klubbens ärenden handläggs av en styrelse bestående av ordförande, kassör och sekreterare. Årsmötet väljer ordförande för ett år i taget. Ordföranden utser i sin tur övriga ledamöter och kan om han finner lämpligt, utse fler än två övriga ledamöter.

§ 4    Årsavgiften är oföränderligt 29:- kronor och skall vara betald senast 29 september årligen. Avgift för ständigt medlemskap är tio årsavgifter, 290;- kronor.

§ 5    Klubben räknar verksamhetsår från 1/7 – 30/6.

§ 6    Föreningens sista medlem förfogar över klubbens kvarvarande medel efter eget gottfinnande.

§ 7    Vid årssammankomsten skall följande punkter finnas på dagordningen:

bullet

Val av ordförande, sekreterare och justeringsman för mötet

bullet

Styrelsens årsberättelse

bullet

Ekonomirapport

bullet

Revisionsberättelse

bullet

Styrelsens ansvarsfrihet

bullet

Val av klubbordförande för ett år

bullet

Val av revisor med suppleant

bullet

Av medlemmarna framförda skriftliga bidrag (styrelsen tillhanda en månad före årsmötet)

bullet

Fastställande av tid och plats för nästkommande årsmöte

Vid val av klubbordförande utgör avgående styrelse valberedning.

§ 8    TTT kan inte upplösas av annan än klubbens siste medlem.

§ 9    Stadgeändring kan endast beslutas vid årsmöte.

Vid TTT-klubbens årsmöte på F14 1994-08-20 godkändes förslaget att styrelsen skall omfatta en tvåårsperiod. Detta innebär att ett årsmöte genomförs vartannat år varvat med en ”träff” vartannat år.

Något av klubbens verksamhet genom åren:

bullet

Hjälp med restaureringen av J29F ”Gul Rudolf” inför ny premiärflygning.

bullet

Ordförandeklubba av styrspaken från en J29:a.

bullet

Beslöts att inga speciella åtgärder skall göras vid medlems bortgång förutom en parentation i samband med klubbens årsmöte.

bullet

En undersökning gjordes angående möjlighet för Österrikiska piloter att bli medlem av TTT-klubben, men denna gav vid handen att ingen nu levande pilot i Österrike har ettusen flygtimmar på Tunnan.

bullet

Styrelsen beslutade 1994-05-18 att ”medlem som ej betalar årsavgift trots en påminnelse utesluts ur TTT-klubben”.

bullet

En av TTT-klubbens första insatser blev att insamla flygarminnen i form av ”29-berättelser”. Dessa kom att utgöra en god grund till den antologi om ”Tunnan” som utkom 1996.

Tidigt togs också fram ett mycket attraktivt TTT-märke i guld och svart för klubblazern. Senare tillkom även en slips till samlingen av klubbregalier (en slips som togs fram exklusivt för TTT-klubbens medlemmar med avsikt att endast dom har rätt att bära den – efter misstankar om spridning uppmanade styrelsen medlemmarna att strikt följa den policyn).

I de ursprungliga stadgarna föreslogs att hedersmedlemmar skulle kunna väljas in, men detta avslogs och mötte ej heller gehör då frågan kom upp vid senare tillfälle.

Beslut att TTT-klubben skall verka för att samtliga monument-29:or rentvås och överses till värdig status.

TTT-klubbens namnförteckning innehåller inte namn på piloter som flugit "Tunnan" mer än 1000 timmer men som ej betalt årsavgiften. Namnförteckningen innehåller ej heller tidigare medlemmar som avlidit.  Nedan följer dock en sammanställning som på bästa sätt försöker lista samtliga piloter som flugit "Tunnan" 1000 timmar eller mer:

1.         

Abrahamsson, Bert

Hackås

1350

 

2.         

Abrahamsson, Stig

Tun

1200

 

3.         

Alfson, Bo

Ängelholm

1449

 

4.         

Alne, Åke

Uppsala

1004

 

5.         

Amelin, Björn

Helsingborg

2369

 

6.         

Andersson, Ove

Malmö

1080

 

7.         

Benker, Nils

Djurhamn

1100

 

8.         

Berg, Jan-Åke

Uppsala

1100

 

9.         

Bergdahl, Leif

Sollentuna

 

 

10.      

Berglund, Svante

Vaxholm

1302

11.      

Bergstedt, Henning

Sydafrika

1120

 

12.      

Bjäre, Bertil

Förslöv

1079

 

13.      

Björk, Per

Ängelholm

 

14.      

Björklund, Rolf

Bara

1131

15.      

Blanch, Lars

Uttran

1558

 

16.      

Blomqvist, Hans Olov

Linköping

1278

 

17.      

Bolander, Björn

Bålsta

1255

 

18.      

Crona, Fritz

 

 

 

19.      

Edwards, Gösta

Nyköping

1314

 

20.      

Englund, Lars Erik

Stockholm

1512

 

21.      

Eriksson, Bertil

Nyköping

1842

 

22.      

Eriksson, Bo

Västerås

1543

 

23.      

Eriksson, Ingemar

Ljungsbro

1484

 

24.      

Eriksson, Ingemar J.O.

Nyköping

1100

 

25.      

Eriksson, Roger

Charlottenberg

1015

26.      

Eriksson, Rolf

Höör

1006

 

27.      

Eriksson, S-O

Uppsala

1150

28.      

Finke, Tönnies

Östersund

1162

29.      

Flodin, Åke

Linköping

1175

30.      

Fogde, Per Olof

Ängelholm

1338

 

31.      

Fritjofsson, Börje

Bålsta

1178

 

32.      

Gulliksson, Sören

Östersund

1106

 

33.      

Gustafsson, Rolf

Bollstabruk

1439

 

34.      

Haglind, Per

Särö

1459

 

35.      

Hagman, Hans

Ljungsbro

1350

 

36.      

Hallgren, Lars Åke

Angered

1082

 

37.      

Handberg, Gert Magnus

Täby

1100

 

38.      

Hansson, Arne

Åhus

1273

 

39.      

Heimer, Sten

Göteborg

1273

 

40.      

Hindsefelt, Bengt

Västerås

1150

 

41.      

Jernow, Claes

Stockholm

1443

 

42.      

Johnsson, Åke

Frösön

 

43.      

Jonsson, Bengt

Linköping

1111

 

44.      

Josefsson, Stig

Nyköping

1100

 

45.      

Jönsson, John Erik

Tollarp

1731

46.      

Jönsson, Sten Allan

Klippan

 

47.      

Kamsén, Sven

Täby

1100

 

48.      

Karlsson, Ingemar

Ängelholm

 

 

49.      

Kämpe, Bengt Egon

Haverdal

1182

50.      

Larsson, Hans

Piteå

1054

 

51.      

Lidberg, Lars

Skövde

1453

 

52.      

Lidén, Lennart

Hässleholm

1044

 

53.      

Lind, Ragnar

Gävle

1060

54.      

Lindblom, K Herbert O

Ronneby

1569

 

55.      

Lindespång, Karl Henrik

Halmstad

1394

 

56.      

Lindström, Olle

Täby

1007

57.      

Lundback

 

 

58.      

Magndahl, Roland

 

 

 

59.      

Nilbert, Bo

Frösön

1389

 

60.      

Nilsson, Hans Bertil

Frösön

1750

 

61.      

Nilsson, Karl Erik

Karlskrona

1130

 

62.      

Norrman, Ulf

Uppsala

 

 

63.      

Nyman, Magnus

Askim

1100

64.      

Ohlsson, Henry

Ängelholm

1100

 

65.      

Raab, Hans

Vreta Kloster

1222

 

66.      

Regefalk, Egon

Älvkarleby

1028

 

67.      

Renström, Bengt

Linköping

1424

 

68.      

Rickberg, Claes

Linköping

1158

 

69.      

Roth, Jan

Stockholm

1655

 

70.      

Sandbladh, Stig-Åke

 

 

 

71.      

Sjöling, Sven

Ljungbyhed

1100

 

72.      

Skoghagen, Owe

Uppsala

1055

 

73.      

Sundén, Lars

Linköping

1050

 

74.      

Sundqvist, L O E

Stockholm

1100

 

75.      

Svensson, L

 

 

76.      

Söderberg, Ingvar

Uppsala

1250

 

77.      

Tham, Christer

Frösön

1269

 

78.      

Tjärn, Mats

Frösön

1222

 

79.      

Unell, Gunnar

Stockholm

1029

 

80.      

Wahrgren, Bengt Otto

Halmstad

1130

 

81.      

Wall, Rolf

Uppsala

1040

82.      

Wallin, Ingemar

Mora

1117

 

83.      

Wester, Kjell

Ängelholm

1251

 

84.      

Westerlund, Anders

Stockholm

1747

 

85.      

Westerlund, Sven Olof

Sollentuna

1356

 

86.      

Wiborn, Lars

Knisslinge

1355

 

87.      

Widmark, Per Johan

Ljungbyhed

1050

 

88.      

Wiklund, S-O

Luleå

1402

 

89.      

Wikström, Kjell

Skärblacka

1003

 

90.      

Vinberg, Jan

Långshyttan

1443

 

91.      

Wirén, Olof

Linköping

1019

 

92.      

Wolving, Gunnar

Nyköping

1014

 

93.      

Åhsblom, Jan-Olov

Söderala

1216

 

94.      

Åkerman, Harry

Uppsala

1200

 

95.      

Åkesson, Thorleif

Ljungsbro

1210

 

Kongo FN Dag Hammarskjöld UN Light Aircraft Sqd F 22 Minnesglimtar SAAB J29 Tunnan Om hemsidan