Krigsdagbok 2
 

F22 organiseras Krigsdagbok 1 Förstärkning av F22 "Mellanperioden" Krigsdagbok 2 Avveckling av F22 Analys

 

KRIGSDAGBOK UN FIGHTER SQUADRON 22 14/8 1962 - 1/2 1963 

(Kommentarer i kursiv text inom parantes)

3.e omgången

bullet Övlt Bengt Flodén, Flo, F1 Västerås                             Air Base Cmdr
bullet Mj Olle Lindström, Li, F4 Frösön                                 Sqd Leader
bullet Kn Åke Christiansson, Ci, F5 Ljungbyhed                   Dep Sqd Leader
bullet Lt Lars Thorell, Tor, F3 Linköping                                    
bullet Fanj Axel Barthelsson, Bar, F4 Frösön                            
bullet Fanj Gilbert Casselsjö, Ase, F13 Norrköping                                         
bullet Fanj Bertil Nordström, Nod, F10 Ängelholm            
bullet Serg Per Ekström, Eks, F4 Frösön                                       (t o m 621016)
bullet Fanj John Erik Jönsson, Jös, F4 Frösön                              (fr o m 621016)

Fr o m 621219

bullet Fanj Jan Norlund, Nol, F11 Nyköping                                  
bullet Fanj Tönnies Finke, Fik, F4 Frösön                                    
bullet Fanj Bjarne Gustavsson, Gus, F16 Uppsala            

Fr o m 621227

bullet Kn Stig Abrahamsson, Aba, F3 Linköping                    

Fr o m 630109

bullet Kn Olle Johansson/Lansmark, Jo, F13 Norrköping   

   

14/8

Från Sverige anländer via Leopoldville till Kamina första delen av tredje F22. Det är övlt Bengt Flodén, mj Olle Lindström, lt Lars Thorell, fanj Axel Barthelsson, samt vmäst Curt Jönsson.

Ur flygstyrkan är tre man kvar i Sverige för att under 14 dagar på F11 (Nyköping) genomgå en snabbkurs i flygfotografering med S-29. Det är kn Åke Christiansson, fj Gilbert Casselsjö och fj Bertil Nordström.

15/8

De nya förarna under mj Börje Fritiofsson, avgående divchef för andra F22, gör första flygpasset över Kongoterräng. Gruppen består av Fri, Bar, Li , Tor.

17/8

Fri, Bar, Li, Tor navigering Kolwezi - Elisabethville.

Bränsleknapphet på Kaminabasen begränsar vår flygverksamhet. De dyrbara bränsletransporterna per flyg gör att priset på flygfotogen fn ligger på c:a 5 sek per liter.

20/8

Li, Eks, Tor och Bar navigering till Kongolo.

21/8

Li, Bar kontroll av tidigare sprängda broar vägen Mitwaba-Manono. S om Mitwaba flygfält har en DH Heron landat på ett fält i bushen. Fpl, till synes oskadat, står nersjunket till mitt på halva hjulet.

Tor, Eks navigering till Sandoa, Dilolo, Kitenge.

Tor, Bar navigering till Mitwaba.

22/8

Bar kontrollflygning u.a.

23/8

Li, Bar övningsattack och slinglandning. Övningen upprepades av Tor, Eks. Eks kontrollflygning u.a.

24/8

Tor, Eks ögonspaning flygbasen Kolwezi. Inget att rapportera.

25/8

Li, Bar eskort av SE-CFF som utförde ögonspaning och fotografering med handkamera i Kolweziområdet.

Resterande flygförare ur nya F22 som genomgått snabbkurs i flygfotografering anländer Kaminabasen. Div är nu fulltalig och består av följande:

bulletÖvlt Bengt Flodén    (Flo) F1
bulletMj Olle Lindström (Li) F4
bulletKn Åke Christiansson (Ci) F5
bulletLt Lars Thorell (Tor) F3
bulletFj Axel Barthelsson (Bar) F4
bulletFj Gilbert Casselsjö (Ase) F13
bulletFj Bertil Nordström (Nod) F10
bulletSg Per Ekström (Eks) F4

F22 flygplanpark består fn av 4 st J29 B.

(F22 hade förlorat en J29 genom general Peyrons haveri på Kaminabasen i mars 1962 i samband med landning i dåligt väder. General Peyron undkom relativt oskadd tack vare flyghjälmen).

3/9

Li, Ase, Ci, Nod inflygning Kaminaområdet.

7/9

Li, Eks ögonspaning Kolwezi. Troligen en Vampire stående i ett av fplvärnen. Lägsta höjd för oss över Katanga är 1000 m, vilket innebär svårigheter vid identifiering av mål på marken.

12/9

Li, Ase, Ci, Nod navigering Elisabethville. Överflygningen av staden utlöste ett skjutintermezzo mellan gendarmer och ett indiskt FN-förband. Två gendarmer dödades.

17/9

Kl 0830. F22 deltar tillsammans med svenska bataljonen i firandet av minnet av Dag Hammarskjöld.

Kl 1015. Operational training. Tor, Bar, Ase samövar med basens ATC-team.

Kl 1430. Övning i Search and Rescue med nya besättningen på CFF. DIANA-sändaren utplacerad med hkp utanför basområdet. Resultatet godtagbart.

18/9

Kl 1000. Ci, Nod kontaktövning mot CFF i samband med Search and Rescue. Två hkp placerade ut en DIANA-sändare i Upemba Nationalpark c:a 70 km Ö Kamina Base. Bra resultat.

Missionorder 133. Ci, Nod ögonspaning efter militär verksamhet längs väg och järnväg i området kring Kabongo. Inget av vikt upptäcktes.

19/9

Kl 0930. Operational training. Ci, Ase navigering Kabongo-Kongolo. Li med tre ff till Elisabethville med hkp för rekognosering. Arrangerat i samråd med indiske ATC-chefen i E-ville.

20/9

Fm. Operational training med två rotar. Tor, Eks-Bar, Nod instrumentflygning, slinglandning och förbandsflygning.

Kl 1525. C-47, UN 202 SAKNAS I SAMBAND MED RECOGNOCERINGSFLYGNING I N KATANGA. MISSTANKAR OM NEDSKJUTNING I NÄRHETEN AV KAMUNZA GOIE c:a 45 km NO KABONGO GENOM UPPSNAPPAT RADIOMEDDELANDE.

Kl 1608. Li, Bar startar för efterspaning och hittar kl 1625 UN 202 kraschad 7 km SSV Kamunza Goie. Inga tecken till liv runt vraket. Omedelbart rapport på SSB till HQ i Leopoldville (Leo).

Flo har tidigare på dagen flugit till Leo. 

21/9

Kl 0000. HQ i Leo meddelar att ingen räddningsaktion får påbörjas förrän på order från Leo.

Flo återvänder med en Canberra från Leo och landar före gryningen för att leda räddningsaktionen.

Kl 0925 gav Leo på SSB startorder vilket dock inte uppfattades av SSB-operatören pga oläsbar radioförbindelse (i vissa vädersituationer är läsbarheten lika med noll under långa stunder).

Kl 1130. Räddningsaktionen igångsättes med två hkp samt jakt ur 22 och 5 sqd (från Etiopien med F-86, Sabre) som skydd samt med SE-CFF som transiteringsfpl.

Ytterligare två hkp från Luluaborg anländer på fm och insättes på em.

Kl 1315. De första rapporterna om överlevande transiteras genom CFF till tornet Kamina. Kl 1700 stod det klart att av 10 personer ombord var en död, en svårt skadad, en lätt skadad samt sju oskadda.

Före midnatt kom rapporter via Albertville att den svårt skadade hade avlidit. De två döda är fplmästarna Colmgren och Solvestad ur F22.

F22 har under dagen opererat med fem rotar. Två hkp blir kvar på haveriplatsen över natten.

22/9

Kl 0830. Tor, Bar samt rote ur Etiopien 5 sqd skyddar de två kvarvarande hkp hemflygning.

Em. Hkp startar på nytt till haveriplatsen. Jaktskydd utfördes rotevis av Bar, Eks-Li, Nod samt en Canberra ur indiska flygvapnet.

24/9

Alarmerande rapporter från MIL INFO i Leo att Katanga tillföres fpl av typen Harvard med basering Kolwezi. Uppgiften bekräftas genom fotospaning av en Canberra. 10 Harvards kan identifieras. Harvards kan utrustas med raketer och två 8 mm kulsprutor.

25/9

Samtliga fpl på basen utsprides före gryningen. Under dagen påbörjas förbättring av samtliga fplvärn. Nya skyddade uppställningsplatser för 29-orna rekognoseras i anslutning till landsvägen mellan bas 1 och bas 2. Vägen kan användas för både start och landning med J 29.

26/9

Ci, Ase skyddar hkp som med haverikommissionen landar på haveriplatsen vid Kamunza Goie.

27/9

Tre hkp till haveriplatsen med haverikommissionen. Två rotar ur F22 Li, Ci-Tor, Nod samt två rotar ur 5 sqd ligger kontinuerligt över haveriplatsen som skydd.

(Li,Ci skall avlösas av en rote ur 5 sqd som kommer starkt försenad, vi räknar liter och startar återflygning på absoluta bränsleminima. När vi påbörjar återflygningen till Kamina möter vi etioperna. Vi stiger till 4000 meter. Framför oss tornar höga cumulunimbus upp sig. Bränslevarningslampan lyser klart rött. Vi kan inte flyga runt. Li beordrar Ci att ansluta, flyger in i det motbjudande "molnberget" och hoppas att våra bränsleberäkningar stämmer. Det är rejäl turbulens men Ci finns där hela tiden i backspegeln. Plötsligt badar vi i solsken rakt över Kaminabasen. Gott Sei Dank).

28/9

Från HQ i Leo kommer order att varje dag en rote ur 5sqd och F22 växelvis skall utföra ögonspaning mot Kolwezi och flygfälten i SV Katanga.

29/9

Kl 0930. Mo 136. Li, Ase ögonspaning Kolwezi.10 fpl upptäcktes varav 4 st camouflagemålade Harvards. Övriga äro lätta civila flygplan.

1/10

Kl 0915. Ci, Nod ögonspaning Kisenge. NTR (Nothing To Report)

Kl 1130. Tor, Eks ögonspaning Kolwezi. Läget i stort oförändrat från 29/9. Vårt fplläge något försämrat pga en längre periods koncentrerad flygning. Tills vidare flygning med en rote varannan dag och med ett max flygtidsuttag av 5 tim per flygdag.

2/10

Li med fem förare i CFF till Albertville och Manono för rekognosering av flygfältet och våra möjligheter att operera därifrån. På hemväg kontroll av SARA-mottagaren med dåligt resultat. Undersökning visar fel på DIANA-sändaren. På order från HQ i Leo skall radarstationen med omedelbar verkan spana dygnet runt.

3/10

Kl 0630. Li, Bar operational training.

Kl1130. Tor, Bar ögonspaning Kolwezi. Inget speciellt att rapportera.

Ci med tre förare till Elisabethville för att sammanträffa med indiska ATC och för rekognosering i hkp över området.

4/10

Li med hela flygstyrkan i CFF familarysation flight i N Katanga. Landning och övernattning i Stanleyville.

5/10

Resan fortsätter via Goma och Albertville med landning igen i Kamina kl 1800 lokal tid. Etioperna har under tiden upprätthållit beredskapen. På kvällen stort party hos etioperna med anledning av deras flygvapenchefs besök på Kamina. Flo, Li, Ci närvarande.

6/10

Kl 1130. Ci, Ase ögonspaning Kolwezi. Inget av vikt att rapportera.

Kl 1400. Ci, Nod eskorterar Deputy Force Commander, general af Klintberg när denne anländer Kamina med transportflygplan.

7/10

Tor, Eks ögonspaning Kolwezi. Inget av vikt att rapportera.

Övning i Search and Rescue med nya besättningen på CFF.

8/10

Ase kontrollflygning efter G-tillsyn. Fpl ua. Fplläget fortfarande ansträngt.

9/10

Nod, Ase ögonspaning Kolwezi. Inget av vikt att rapportera.

Ordern om daglig spaning mot Kolwezi upphävs. I stället träder Mo 145 (mission order) i kraft och innebär kontinuerlig spaning mot olika flygfält i Katanga.

Sg Per Ekström åter till Sverige efter avslutad sexmånadersperiod.

10/10

Mo 145. Nod, Ase ögonspaning Dilolo området. Ett nytt flygfält under byggnad 5 km SO Dilolo upptäckes.

11/10

Mo 145. Li, Bar ögonspaning mot flygfälten längs vägen Bukama-Jadotville-Elisabethville. Inget av vikt att rapportera.

13/10

Mo 145. Tor, Ase ögonspaning i Kongoloområdet. NTR.

Em. Tor, Ase ögonspaning Kolwezi sedan en Canberra rapporterat misstänkt pilvingat fpl där. Inget kunde dock upptäckas.

Nye Air Commander, den indiske generalen Warma besöker Kaminabasen. Indiskt party på kvällen med anledning av generalens besök. Flo, Li och Ci närvarande.

14/10

Kl 1100. En av etiopernas F86 or saknas i samband med utförande av Mo 145 mot Elisabethville i rote. Rotetvåan landar och berättar att man tappat varandra i ett cumulunimbusmoln. Rotechefen har förmodligen tappat kontrollen över flygplanet. Vädret var mycket dåligt på Kaminabasen med kraftigt regn.

Kl 1330. Stort pådrag. 7 fpl i luften inom kort. En rote ur F22 med Li, Ase deltager. Spaningarna pågår till mörkrets inbrott utan resultat.

Air Commander general Warma återvänder Leo.

15/10

Efterspaningarna fortsätter med största möjliga antal flygplan. Tre rotar ur F22. Ci, Ase avbryter pga Ase kollision med fågel. Inget allvarligt. Ci, Ase och Li, Tor finkammar området omkring Bukama utan resultat. Terrängen i området är mycket svårtillgänglig med kraftig tät regnskog.

Bränslesituationen otillfredsställande. Fn c:a 100 kbm under den minimigräns för flygbränsle som HQ fastställt. Stationspersonalen vid F22 hårt ansträngd. Beslutas att personalen skall få två dagars ledighet.

16/10

Spaningarna efter F-86an fortsätter med DC-3, C-46 och Otter utan resultat.

Fanj John Erik Jönsson (Jös) ur F4 anländer Kamina och F22 som serg Per Ekströms efterträdare.

På em anländer ett svenskt filmteam bestående av major Hultén och fotograf Edlund till basen. Deras avsikt är att göra en film om de svenska förbanden i Kongo.

17/10

Efterspaningarna fortsätter. Landning i byarna med Hkp och utfrågning av lokalbefolkningen ger inget resultat.

Mo 145. Li, Nod ögonspaning Kolwezi. Inget av vikt iakttas.

18/10

Mo 145. Ci, Bar till området kring Kongolo där tre st Harvards upptäcktes på Kongolo flygfält.

På em meddelande från HQ att tre st Harvards enl ANC bombat ANC ställningar den 17 och 18/10. Uppgiften föranledde skärpt beredskap bland flyg- och lvförbanden på Kaminabasen.

19/10

Från gryningen högsta beredskap på tre 29or ur F22 och två F-86 ur 1 sqd.

En J29 på tillsyn, kontrollflyges senare på dagen av Ci och är ua.

Kl 0615. En Canberra start för spaning mot flygfälten i Kongolo området. Harvards fortfarande kvar på Kongolo flygfält.

Radarstationen går ur pga fel i kragg men kan repareras och är åter i funktion efter några timmar.

I spaning efter den försvunna F-86an sättes 5 propfpl in. Förare ur F22 och 1.sqd medföljer som spanare dock utan resultat.

20/10

Tor, Ase utför ögonspaning mot Kongolo. De tre Harvards är borta.

Den första av de två S-29orna som Sverige ställt till FN:s förfogande anländer med MATS (Military Air Transport Service) till Leopoldville. Fpl skall där monteras och därefter flygas till Kamina Base. Personal ur F22 samt speciell personal från Sverige svarar för hopmonteringen.

Svenska filmteamet använder större delen av dagen till att filma F22 medverkan i en film om "Svensk vakt i Kongo".

21/10

Mo 145. Tor, Jös ögonspaning Kolwezi varvid de konstaterar att de tre Harvards från Kongolo på nytt landat (det framkom efter kriget att det var bl a polska legopiloter som flög dessa Harvards).

Bränslesituationen fn den sämsta på flera månader. Totalt har basen av JP-1 och JP-4 647 000 liter vilket är c:a 150 000liter under det min på 800 000 liter som HQ fastställt. Dock skall den stående mo 145 dagligen verkställas av F22 och 1 sqd. CFF går ensam på "bränsleflight" till Luluaborg men skall få hjälp av två DC-4 or.

22-23/10

Ingen J29 flygning beroende på dåligt väder. Två dagar med i stort sett ihållande regn (väldiga skyfall från cumulunimbus, som sträckte sig upp till c:a 18000m höjd). Vädersituationen är inte så vanlig för årstiden.

Övning i Search and Rescue med den nya CFF-besättningen. CFF byter besättning i princip en gång per månad. Besättningarna utgöres av svenskar och norrmän och det innebär inga svårigheter att sätta dom in i SARA-mottagarens funktion.

24/10

Mo 145. Bar, Jös ögonspaning mot Kolwezi och Kaminaville. På Kolwezi Kengere 7 st Harvards, 1 st DC-3, ett antal lätta propfpl samt i ett av fplvärnen troligen en camouflerad Vampire (en viktig iakttagelse som i viss mån höjde vår beredskap). Flyghöjden 1000 meter medger inte noggrann insyn.

25/10

Kl 0700. Etioperna flyger hem med sina fyra F-86or till Etiopien. Flygningen var hemligstämplad och kom som en fullständig överraskning såväl för HQ i Leo som för Fighter Operations på Kamina.

(Vi väcktes av motorljudet, Li slängde sig på telefonen, ringde TL-tornet, som kort konstaterade "It´s the Etiopiens, they seem to be going home." Det var uppenbarligen förlusten av sin förare, som var den utlösande faktorn, samtidigt som det antyddes att etioperna kände sig diskriminerade av för oss okänd anledning).

Mo 145. Nod ögonspaning Kolwezi. Läget där i stort som den 24/10.

Indierna förbereder hemflygning av sina Canberras efter de stridigheter som utbrutit i Indien i konflikten med Kina.

F22 med fyra J-29or representerar ensam fr o m denna dag och tills vidare FN jaktflyg i Kongo.

26/10

Mo 145. Bar, Jös kontroll av flygfälten längs vägen Bukama-Jadotville. Inget att rapportera.

Nod kontrollflygning/motorfunktion efter översyn. Fpl u a.

27/10

Li, Ci ögonspaning Kolwezi. Några Harvards synliga. Ingen Vampire kunde upptäckas, förmodligen indragen i värn eller hangar.

De två S-29orna är efterlängtade och beräknas vara färdiga för kontroll flygning om någon vecka.

28/10

Mo 145. Ci, Jös ögonspaning mot flygfälten i E-villeområdet. På Kiposhi North en DC-3 med civila beteckningar.

29/10

Mo 145. Nod, Jös kontroll av flygfälten vid Dilolo och Kitenge. NTR.

30/10

Mo 145. Li, Ci kontroll av flygfälten i Kongoloområdet. Låg molnbas och dålig sikt försvårar spaningen . Inget av vikt att rapportera.

31/10

Mo 145. Li, Ase ögonspaning Kolwezi. I ett av värnen den tidigare rapporterade Vampiren till hälften synlig. Tveksamhet uppstår om det kan vara en attrapp. Det förefaller dock inte troligt (flygplanvärnet är nergrävt i marken, långt sluttande med skylande tak och vinkelrätt mot rullbanan ungefär mitt på).

Från HQ i Leo anländer på em SASO (Swedish Air Force Senior Officer) överste Carlsson, för att inspektera F22.

1/11

Ingen flygning vilket betyder en välbehövlig vilodag för speciellt markstyrkan. Med överste Carlsson diskuteras organisationsfrågor och frågor med anledning av nybygge av värn, som påbörjats sedan en vecka tillbaka.

2/11

Mo 145. Nod, Ase kontroll av flygfälten Bukama-Jadotville. Efter start och i samband med utflygning samövning med en av svenska bataljonens KP-bilar. Under överflygning av kp-bilen på c:a 20 m höjd kolliderade Nod med ett dött avlövat träd sedan han gjort en tryckning för att undvika en flock fåglar i färdriktningen. Nod tvingades fälla fälltankarna. Fpl i övrigt endast lindrigt skadat.

Kontrollen av flygfälten genomfördes av Nod, Bar på em. Inget av vikt att rapportera.

För att kunna genomföra övningsskjutning mot markmål har F22 rekognoserat platsen för ett skjutmål i anslutning till bansystemet väl innanför basgränsen för att inte framstå som en provokation (målet består av ett antal bilvraken riskzon och utanför den, observationsplats utrustad med flygradio. Målets stationssignal är " BLUE TARGET " ).  Målbeskrivningen föredras för SASO som tillstyrker och skrivelsen går vidare till Air Commander i HQ som godkänner.

Ci, Ase till Leo för att kontrollflyga S-29orna och sedan flyga dem till Kamina.

3/11

Mo 145. Bar, Jös ögonspaning Kolwezi-Kaminaville. På Kolwezi läget i stort oförändrat sedan sist. På Kaminaville flygplats en DC-3.

4/11

Mo 145. Bar, Jös kontroll av flygfälten i Dilolo-området. Inget av vikt att rapportera.

5/11

Mo 145. Tor, Nod kontroll av flygfälten i E-ville området. På Kipushi North en DC-3. De katangesiska tyngre transportflygplanen utgöres i dagens läge av tillsynes en DC-3 samt två DH Dove, samtliga med civila beteckningar.

Öv Carlsson tillbaka till Leopoldville via Elisabethville.

6/11

Pga osäkert väder utföres inget mission.

Li, Tor, Nod övar förbandsflygning i grupp som förberedelse för uppvisning i samband med HM Konungens, Gustav VI Adolf, födelsedag den 11/11. Konungen fyller då 80 år.

7/11

CFF blir kvar i Luluaborg pga höjdroderfel. Inget mission utföres. Li med tre-gruppen övar i anslutning till basen (ansluten tregrupp, loopingar, rollar, flank höger, vänster, kolonn, linje, avslutat med split down).

Bar, Jös operational training omkring basen.

Ci, Ase kontrollflygning av S 29-orna i Leo.

8/11

Flo till E-ville för att vara till hjälp när uppställningsplats för den nyanlända radarstationen PS-41 skall rekognoseras.

Tregruppen träning.

Bar, Jös kontroll av flygfältet i Kabongo sedan radarstationen på morgonen fångat tre okända ekon öster om Kaminabasen på väg åt NO. På Kabongofältet upptäcktes två Harvards. Tre mil O Kamina Base får roten kontakt med en DC-3 på väg söderut. I cockpit en vit och en färgad förare. Fpl bar civil beteckning MOINEAUR FLYER.

Ett ryckte säger att ANC natten mot den 8/11 skall ha intagit Kongolo som tidigare tillhört Katangagendarmerna.

9/11

Bar, Jös ögonspaning Kabongo där fortfarande de två Harvards finns kvar.

10/11

Kl 0100 anländer missionorder:

Rote start i gryningen för ögonspaning i Kongoloområdet. Upptäckes katangesiska fpl i luften i området utföra fientliga handlingar mot trupp på marken skall dom skjutas ner.

Kl 0615 Tor, Bar start. Företaget avbrytes 70 km S Kongolo pga dåligt väder. Under återflygningen till Kamina konstateras att de två Harvards står kvar på Kabongofältet.

De två S-29orna i Leo är klara för flygning till Kaminabasen . Pga att S29 inte är utrustad med långvågspejl får den inte uppträda ensam under flygning i Kongo.

Kl 0830. Ci, Ase i S29 eskorterad av en Canberra (tillfälligt kvar i Leo) startar från Leo för att flyga direkt till Kamina med Luluaborg som reservalternativ. Tor, Jös startar från Kamina för att bli sluteskort.

Kl 0930. De efterlängtade S-29orna landar på Kamina. Högtidligt. Fotolaboratoriet är inhyst i en villa i F22 villaområde. Allt är klart och vi är klara för fotouppdrag.

11/11

Missionorder anländer på natten. Det gäller fotouppdrag i Kongolo området. I varje fotospaningsföretag skall en S29 och en J29 uppträda tillsammans.

Kl 0800. Li, Ci fotografering av flygfälten i Kongoloområdet. Två Harvards på Kabongo flygfält.

Kl 0830. Tor, Nod fotografering av Kongolo stad samt broar och vägar i anslutning till staden. Fotoresultatet blir mycket bra.

Major Brycker F11 anländer Kamina som fotoexpert och har med sig planer för vår fotospaning under en längre period framåt.

Kl 1430. Högtidligt firande av HM Konungens födelsedag i Svenska bataljonens regi. Li, Tor, Nod gör en uppskattad avancerad flyguppvisning i tregrupp. Bland de inbjudna gästerna var bl a general Prem Chand, UN Force Commander Katanga Area.

På kvällen stort garden party i svenska bat officersmäss. Hela F22 var inbjudna, men många tackade dock nej p g a en längre tids ansträngande tjänst och föredrog att vila.

12/11

Välbehövlig helg utan flygning.

13/11

Ci, Jös fotospaning i Kongoloområdet. En DC-3 och en Dove identifieras i luften öster om Kongolo.

Ase, Nod fotospaning mot Kolwezi. Fotografierna gav klara besked om bl a två Vampire Trainers stående i skylande värn.

Öv Carlsson meddelar på SSB att vi skall förbereda ombasering av en rote till Albertville. Vid undersökning visar det sig att Albertville endast har bränsle av typ JP-1. Vi flyger fn på JP-4. I samråd med SASO på SSB bestämmes att ett mindre lager JP-4 skall flygas in till Albertville.

På em anländer order från HQ som generellt bestämmer att Katangesiska fpl som utför fientliga handlingar inom ett visst område öster om Kongolo skall skjutas ner. Orden ej direkt smakfull då vi är medvetna om att dessa fpl är civila av typ DC-3 och De Havilland Dove och en eventuell nedskjutning skulle ställa Sverige, svenska flygvapnet och F22 i en mindre smickrande dager hos världsopinionen.

14/11

Ci, Ase fotospaning i Kongoloområdet. Inget att rapportera.

Tor, Nod fotospaning i Boudouinville-området. En lätt havererad (groundloop?) Harvard på Kamopini flygfält.

15/11

Li, Ase fotografering av flygfälten mellan Jadotville-Elisabethville och Kipushi. På Kipushi North finns en DH Heron och två lätta fpl.

För att lättare kunna dölja 29orna vid utspridning har camouflagefärg rekvirerats från Sverige. Färgen anländer på mycket kort tid och målning av samtliga 29-or igångsättes omedelbart.

16/11

Tor, Nod till Dilolo området för fotospaning mot flygfält. Inget att rapp.

Ci, Ase fotospaning mot flygfälten i Badouinville området. Företaget tvingas avbryta p g a dåligt väder.

Lyckat prov med den första camouflagemålade J 29 an. Fpl ställdes ut i bushen i anslutning till banan och kunde inte upptäckas från luften sedan det övertäckts med buskar. Målning av de övriga fpl fortsätter.

17/11

Li, Ase ögonspaning i Kongoloområdet med avsikt att landa i Albertville efter företaget. Vädret något osäkert med ett flertal cumulunimbusar i området. På anrop svarade inte Albertville, varför roten tvingades återvända till Kamina.

En S29 förbereds med låghöjdsalternativ för fotoföretag mot Kolwezi Kengere. Vi är spända på vad värnen i anslutning till banan kan innehålla. Ci förbereder sig för företaget.

Fotospaningen har hittills gett mycket goda resultat. Vissa bilder har gått till FN-högkvarteret i New York.

18/11

Söndag. Ingen flygning vilket tacksamt emotsetts av den ansträngda markstyrkan.

19/11

Li, Ci utför lågfotospaning mot Kolwezi. Ci i S29 som inte är utrustad med fälltankar för att kunna utföra lågflygningen med högsta möjliga fart. Li i J 29 B stannar kvar på höjd för att dra blickarna till sig. Ingen synbar motverkan. Fotoresultatet mycket bra, visar god insyn i fplvärnen och avslöjar att inget av värde fanns i dem för dagen (lågfotot genomfördes längs banan på c:a 7 m höjd, fart 900 km/tim, sidokamerorna vinkelställda för höjden samt rörelsekompenserade för farten).

På fältet: En DH Dove, en DC-3, två lätta fpl och fem Harvards varav en tillsynes havererad med tillbucklad vinge, samt en Vampire Trainer. Ett 20 mm lv misstänkt men ej bekräftat.

20/11

Deputy Force Commander, general af Klintberg, inspekterar F22 under sitt besök på Kamina basen.

Bar, Nod ögonspaning Kabolo för att lokalisera ett enligt ANC nedskjutet katangesiskt flygplan. Roten återvände utan att ha sett någonting. Uppgiften visade sig senare vara felaktig.

21/11

Tor, Ase, Jös fotografering (kartläggning) av vägen Jadotville-Elisabethville.

22/11

Balubahövdingen i Kaminaville, Kasongo Niembo, meddelar per telefon till basen att gendarmerna skjutit ner en C-46 vid Kikonja ca 20 mil NO Kamina. Ci, Jös start för att lokalisera, men återvände utan resultat. Inget FN fpl saknas. Uppgiften visar sig senare vara falsk.

23/11

Li, Bar ögonspaning längs vägen Lengwe-Nyunzu och därefter landning Albertville. Klar och entydig order från HQ att alla katangesiska fpl i luften skall skjutas ner. Inga kat fpl synliga under vägspaningen. Inget att rapportera. Landningen i Albertville utan anmärkning.

Vid tankningen strejkade pumpaggregatet varför handpump fick användas för fyllning i fälltankar och kroppstank. Pga den korta banan, 1750 m, 800 m öh är startvikten begränsad. Starten med fullt i akan och 2100 lit medgav inga problem.

Jös, Ase fotospaning Kolwezi och Mitwaba flygfält. Inget anmärkningsvärt.

Nod kontrollflygning ua.

(HQ order om att alla kat flygplan i luften skall skjutas ner bedömer vi som alltför kontroversiell. Ofta träffar vi på en DC-3 och två DH Dove med civila beteckningar. Li med Ci som tvåa anslöt en dag på DC-3 an och kunde genom kabinfönstren konstatera att den innehöll många civila människor bl a kvinnor och barn. F 22 beslöt att vägra ordern vilket skapade ett väldigt hallå i FN-högkvarteret i New York. Svenska regeringen stod på F 22 sida. Det hela slutade med att ordern togs tillbaka).

24/11

Mo 158. Li, Nod ögonspaning i Lengweområdet. Avsedd landning i Albertville uteblir pga dåligt väder i Albertville.

26/11

Bar, Nod fotospaning mot flygfälten i Kongoloområdet. Inget att rapp.

Jös, Ase, operational training. Instrumentflygning, slinglandningar.

Missionorder om en rote ombasering till Albertville den 27/11.

27/11

Ci, Bar ombasering till Albertville. Två starter från A-ville för spaning längs vägarna i Kongoloområdet.

Briefing och debriefing i samråd med FN HQ Sector A, Albertville, med även deltagande av den kongolesiske bataljonschefen i A-ville, överste Masiala.

28/11

Roten i Albertville ett spaningsföretag längs vägarna omkring Kongolo. NTR (Nothing To Report).

Mo 160. Tor, Ase fotospaning mot flygfältet i Lengwe.

Mo 161. Li, Ase, Nod fotografering av området kring Elisabethville flygplats. Man misstänker katangesiskt lv i inflygningssektorerna.

Bägge företagen har inget av vikt att rapportera.

29/11

Roten i Albertville åter hem till Kamina. I samband med hemflygning spaning längs vägarna i Kongoloområdet. NTR.

1/12

Mo 165. Li, Bar ögonspaning längs vägen Kongolo-Nyunzu. Konstateras att bron över Lualaba vid Kongolo är sprängd.

Mo 164. Tor, Ase fotospaning av lv i E-ville och Kaminaville. Inga tecken på lv.

2/12

Li till Leo för att klara ut framtida fotouppgifter samt nytt rapporteringssystem med Chief Intelligence Fighter Ops HQ, major L Carlsson ("Rödkalle").

3/12

UN DC-3, 218, rapporteras försvunnen under flygning Leo-Kamina. Ci, Bar startar i gryningen för efterspaning, därefter Tor, Ase. Båda rotarna återvänder utan resultat.

Rapport kommer senare om att 218 landat i Rhodesia. Ingen är skadad och fpl är oskadat.

4/12

Mo 168. Tor, Ase fotospaning efter lv i E-ville och Kaminaområdet. NTR.

Mo 166. Bar, Nod ögonspaning mot flygfälten i Dilolo området. NTR.

5/12

Li åter från Leo. Svensk underhållningsgrupp med Staffan Broms och Britt Damberg i spetsen anländer Kamina. F22 anordnar i chefsvillan ett mycket uppskattat party.

6/12

I följe med underhållningsgruppen är också Sveriges Radios Lars Ramsten som på F22 gör vissa intervjuer.

7/12

Mo 172. Tor, Ase fotospaning mot flygfälten Dilolo, Kolwezi och Kisenge.

Mo 171. Li, Nod spaning mot flygfälten i Kongoloområdet. Avbrutet pga dåligt väder.

9/12

Mo 175. Bar, Nod spaning mot flygfälten i Boudouinvilleområdet. Inget att rapportera.

10/12

Mo 174. Tor, Ase anfallsfoto av Kongolo stad samt lodfoto av broarna Masengo Goi och Kamungu. Vid hemflygningen rrledd kontakt med en katangesisk DH Dove. Ingen åtgärd.

Mo 174. Ci, Nod spaning Kolwezi och Dilolo. Avbrytes pga dåligt väder.

Kl 1620. Lt Lars Thorell omkommer vid fall från helikopter. Helikopterflygningen ingick i en övning Search and Rescue för CFH, och där lt Thorell med hkp skulle placera ut DIANA-sändaren. Olyckan inträffade ca 10 km N Kamina Base.

(Lt Thorell skulle medfölja i den FN-hkp som var baserad på Kaminabasen för att i Upemba Nationalpark placera ut en Diana-sändare. Lt Hovden, Norge, var förare på helikoptern. Han satte av Thorell och lyfte därefter för att "titta på " från luften. Han upptäckte då Thorell liggande livlös på marken.)

HQ Leo tillsatte en utredning som kom fram till att den enda troliga förklaring till olyckan var att Thorell trott att hkp lyft för att flyga därifrån och kastat sig ombord men inte lyckats hålla sig kvar utan tappat taget och brutit nacken.

11/12

Mo 176. Jös, Nod utspaning av katangesisk försvarslinje vid Simba Hill SV Elisabethville.

Stoftet av lt Lars Thorell lämnade kl 1410 Kamina och flygs till Leo. Mj Lindström medföljer som hedersvakt.

12/12

Mo 178. Jös, Nod fotospaning flygfälten Dilolo, Kisenga, Kolwezi. NTR.

13/12

Mo 180. Jös, Nod fotospaning i Kongoloområdet. Inget av vikt.

14/12

Mo 181. Ase, Ci spaning mot fälten i Kongoloområdet. 2 st FN-hkp landar på Kongolo flygfält som nu är i ANC händer.

Li avreser från Leo med charterflyg på longleave till Sverige. Bar har från samma tid longleave i Leopoldville.

(En leaveresa hade organiserats för svenska bataljonen och F22. En DC-4 chartrades i Sverige, anhöriga fick flyga till Kongo och Kongopersonal fick flyga till Stockholm. Li utnyttjar möjligheten och flyger hem till familjen för att fira Jul på Frösön.)

Den första av de fyra J29 B som av FN begärts från Sverige anländer med MATS till Leo. Samtliga fyra beräknas vara levererade inom sex dagar. Monteringslag från Sverige medföljer.

15/12

Mo 182. Ci, Ase fotospaning flygfälten Kolwezi, Kisenge, Dilolo. Inget att rapportera.

Mo 182. Nod, Jös spaning Kongoloområdet. De första FN-förbanden anländer till Kongolo.

17/12

Mo 185. Jös, Ase fotospaning mot flygfälten Kolwezi, Kipushi. NTR.

19/12

Mo 184. Ci, Nod fotospaning låg höjd Simba Hill. Inget att rapportera.

Från Sverige anländer tre nya flygförare. Det är fanj Jan Norlund (Nol) F11, fanj Tönnies Finke (Fik) F4 och fanj Bjarne Gustafsson (Gus) F16.

 

21/12

Mo 184, 185. Ci, Nol, Nod, Gus ögonspaning mot Simba Hill och Kolwezi. Företagen avbryter pga dåligt väder. Alt övning blir inflygning på terrängen runt Kamina avslutat med slinglandningar.

Jös, Nod avreser till Leo för att kontollflyga de två första J 29-orna.

Mo 189. Ci, Nol, Ase spaning Kongolo området. UN 217 blir beskjuten ca 50 km N Masengo Goi.

Nod, Jös kontrollflygning i Leo.

23/12

Mo 192. Ci, Nol spaning i Kongoloområdet och försök, utan resultat, att få kontakt med ATC för armésamverkan. Dimma och låga stratus omöjliggör spaningen.

Jös, Nod ombasering Leo-Kamina med de två nya tillskotten J 29B.

Under dagen en rote i 15 min beredskap för att gå till Kongolo där gendarmerna från östra flodstranden beskjutit FN med granatkastare. Rote med Nod, Ase start på em men kunde inte lokalisera granatkastaren.

24/12

KL 1635 (Julafton) Ci, Ase start mot Elisabethville där en FN-hkp rapporteras nedskjuten. Order att återvända efter 20 min då läget i E-ville blivit lugnare.

Julen tillbringades därefter i lugn och ro under värdiga former.

(Li hemma på Frösön fick först genom riksradions nyhetssändningar de första indikationerna på att läget för FN i Katanga började te sig kritiskt. Kontakt hålls med flygstaben och annandag jul avbryter Li ledigheten för att fortast möjligt vara tillbaka på Kaminabasen).

27/12

Oroligheter i E-ville med skottlossning.

Li anländer till Leo efter leave i Sverige. Samtidigt anländer personalförstärkning till F22. På förarsidan kn Stig Abrahamsson (Aba) F3.

28/12

Mo 197. Nod, Nol fotospaning mot Kipushi North och South, flygfälten omkring Jadotville samt Kolwezi Kengere och Kolwezi Town. Anfallsfoto över Kipushi och Kolwezi.

Li anländer kl 1430 från Leo. I Elisabethville har striderna på allvar börjat mellan gendarmer och FN-trupper.

En grupp ur F22 har 30 min beredskap laddade med akan och 8 st srak (sprängraketer) per flygplan.

29/12

Kl 0030 L.SASO, överste Dick Stenberg anländer från Leo med anfallsorder. F22 skall sättas in i striderna. Målet är Kolwezi Kengere. Ordern lyder:

BLIXT

FRÅN HQ LEO

TILL C 22 DIV

  1. FÖRETAGSORDER 202.
  2. 6 ST J 29,29 DEC KL O630 L
  3. ANFALL KOLWEZI KENGERE. FÖRSTÖR ALLA FPL OCH MIL ANLÄGGNINGAR. KAT FPL I LUFTEN SKALL SKJUTAS NED.
  4. RAKETER OCH AKAN.
  5. UPPREPA ANFALLEN TILL FULLSTÄNDIG FÖRSTÖRING.
  6. RESULTATFOTOGRAFERA.

Kl 0430. Samling på div för ordergivning och målstudier.

Kl 0600. Start. Sex J 29 B med Li, Jös, Bar, Nod, Ci och Ase. Vädret ej det bästa med låg molnbas och duggregn. Vädret över Kolwezi mycket dåligt med låga stratus. Div har problem att komma fram och väljer en annan inflygningsriktning. Under andra inflygningsförsöket rapporterar fpl 4, "Harvard kl 3". Fpl 5 hinner komma till skott i ett snett framifrånanfall. Fpl blir träffat (akan är laddat med vart femte skott spårljus, varför det var möjligt att konstatera träff).

Roten förlorar i samband med anfallet kontakten med gruppen. Nytt inflygningsförsök måste göras och därefter kan först roten och sedan gruppen gå till anfall. Pga den låga molnhöjden ca 100 m, kan inte anfall med raketer göras.

Upprepade akan anfall göres. Några min efter sista anfallet resultatfotograferar Nol från lägsta höjd med hög fart. Resultatfotot visar följande från detta första anfall:

Två Harvards och en DH Dove förstörda, en Vampire Trainer i en hangar skadad. Ett bränsleförråd satt i brand. Åtskilliga träffar i TL-torn, hangarer och stationsbyggnad.

Egna skador: Fyra fpl träffade av skott från handeldvapen. Li två skott genom huven. Ase fpl skott genom motorn. Två fpl "groundade". Ett för byte av utloppsdel som tar en och en halv timme.

Vädret blir stadigt bättre. Anfallen för hela div fortsätter under dagen, nu även med raketer. Under dagen i övrigt genomförs väpnad spaning mot andra flygfält i Jadotvilleområdet.

Det totala resultatet enl fotorapporten blev under första dagen:

bullet

Två Vampire Trainers och tre Harvards samt en De Havilland Dove helt förstörda. Beskjuten i luften och sannolikt träffad en Harvard (den hittades efter kriget nödlandad på ett gräsfält med sidorodret sönderskjutet).

bullet

Ej förstört enl fototolken en med buskar maskerad Harvard i bushen (ej beskjuten).

bullet

Byggnader träffade, flera helt förstörda, två bränsleförråd uppbrunna.

bullet

Ett dubbeldäckat troligtvis enmotorigt fpl träffat och satt i brand i en hangar på N´Gule flygplats N om Jadotville.

30/12

Mo 207. Order från HQ om fortsatta anfall mot katangesiska flygplan på marken och i luften, samt militära anläggningar. Förutom Kolwezi kontrolleras flygfälten i såväl östra som västra Katanga och Jadotville området.

Li, Fik anfall och Nol resultatfotografering Kolwezi. Stationsbyggnaden helt förstörd.

Aba, Bar ögonspaning Kabongo, Kaniama.

Ci, Ase spaning Badouinville.

Fik, kontrollflygning ua.

Aba, Bar spaning Dilolo.

Li, Ci anfall Kolwezi. Det camouflerade fpl (Harvard) från 29/12 anfölls med akan och sattes i brand av Li. Nol resultatfotografering blir träffad i höger sidokamera från handeldvapen.

Jös, Fik skjuter sönder en Harvard på Kamatanda (Jadotville).

31/12

Mo 208. Ci, Nol spaning Kansimba i Badouinville området - inga fpl synliga.

Mo 209. Bar, Aba till Jadotville, Kolweziområdet. På Kamatanda tre st "Dummies". Ingen åtgärd.

Jös kontrollflygning ua.

Mo 210. Ase, Fik kontroll av Lufirabron. Bron intakt.

Li fighter cover i samverkan med svenska bataljonens intagning av Kaminaville.

Ci, Nol fighter cover Kaminaville i samband med återkomsten från Bouduoinville. Båda fpl träffade av var sitt skott från handeldvapen.

Nod, Gus levererar dom två sista J 29-orna från Leo. Divisionen är nu komplett.

Mo 213. Nod, Nol spaning Sandoa, Dilolo och Kisenge flygfält. Inga fpl synliga. På Dilolo pågår fortfarande arbete med banan.

På em åker Air Base Cmdr, övlt Bengt Flodén, Aba och lt Lindberg på ATB in till det civila flygfältet i Kaminaville. Där hittades ett flertal hemmagjorda bomber, dynamit och arkiverade färdplaner. Fältet föreföll vara i gott skick.

F 22 personal ansträngda efter intensiv verksamhet. Till råga på allt hade Kamina PX stängt utan förvarning och under de senaste arbetsamma dagarna hade förrådet tömts och stämningen blev mycket irriterad. Till slut fick divisionen genom tillmötesgående från Mr Sevengy köpa matvaror från Transit Mässen.

Inget speciellt firande i samband med det nya året då personalen inte orkade vaka uppe utan lade sig tidigt.

1963

1/1

Mo 217. Ase, Nol spaning vägen Jadotville-Elisabethville. På Lufirabron stod 6 st godsvagnar fyllda med sand.

Mo 218. Li, Ci kontroll av Lubilashbron som åter var sprängd. Kaniama och Kabongo inget att rapportera.

Nod, Gus kontroll Mitwaba flygfält. NTR.

Mo 219.

Aba, Bar ombasering med en jaktrote till Elisabethville med uppgift att skydda FN:s flygfrakt till och från E-ville. Roten underställdes HQ Leo operationellt.

2/1

Mo 223. Nod, Fik spaning Kolwezi, Dilolo, Kisenge, Sandoa. Inget att rapportera.

Mo 225. Li, Nol kontroll av broar och kraftverk i Jadotvilleområdet. Lufirabron sprängd. FN-trupper vid brofästet.

Mo 227. Ase, Nol fotospaning vägen Kaminaville-Bukama efter samverkan med HQ section C.

Roten i E-ville utförde 3 företag vägspaning i E-ville området.

3/1

Mo 229. Ase, Gus ögonspaning längs vägar i anslutning till Jadotville. Roten mötte i det dåliga vädret en Tripacer. Denna sköt tre röda signal pistolskott och verkade i stort panikslagen. Roten försökte identifiera fpl vilket dock inte hade några identitetstecken. Ingen åtgärd.

Mo 232. Nol spaningsfoto av Kilubi kraftstation som under natten tagits av svensk FN-trupp.

Mo 231. Nod, Gus kontroll av flygfälten Lengwe och Kabenga. Inget att rapportera.

Mo 230. Ci, Fik kontroll av flygfälten i Boudouinvilleområdet. Inget att rapportera.

E-villeroten 2 företag.

4/1

Mo 234. Li, Gus kontroll av flygfälten Sandoa, Dilolo, Kisenge. NTR.

Mo 233. Nod, Nol spaningsfoto av Lufirabron. Fik, Ase spaningsfoto av Lubilashbroarna. Nod, Gus kontroll av flygfälten vid Kolwezi.

Nol kontrollflygning ua.

Ase till Elisabethville byte med Bar.

E-villeroten ett företag.

5/1

Mo 236. Li, Fik, Gus kontroll av flygfälten i Jadotville-Kolwezi area. Avbrutet pga dåligt väder i Jadotvilleområdet.

E-villeroten utförde två företag vägspaning. Vid ett av dessa företag kränkte Jös, Ase gränsen mot Rhodesia och upptäckte misstaget över Chingola 30 km in från gränsen. Kompassfel och dåligt väder bidrog till felnavigeringen (Jös hade förstärkt roten i E-ville på förarsidan).

6/1

E-villeroten utför ett företag.

7/1

Ci kontrollflygning plus spaning av Kaminaområdet där delar av Svenska bat genomför byte av personal.

Ci, Fik till Elisabethville.

Mo 239. Bar, Nol spaning Kongoloområdet. Inget att rapportera.

9/1

Mo 242. Bar, Nol kontroll av broar vägen Kamina-Kolwezi.

Mo 243. Li, Jös kontroll av vägen Kamina-Sandoa-Dilolo. Bägge företagen avbrutna pga dåligt väder.

E-villeroten genomför ett företag (Nod förstärker på förarsidan).

Fik skickas ut med ATC 1 i Elisabethville för att vara sambandsman i rotens samverkan med FN-trupp i företag mot Sakania.

Kn Johansson (Jo) F13 anländer från Sverige som förstärkning på förarsidan.

10/1

Li kontrollskjutning av siktet med jaktraketer mot BLUE TARGET, basens skjutmål.

Mo 243. Aba, Gus vägspaning Kamina-Sandoa-Dilolo.

E-villeroten genomför ett företag.

11/1

Mo 243. Aba, Jo ögonspaning Kolwezi. Inget att rapportera.

Mo 245. Jös, Nol kontroll av väg och järnvägsbroar Kamina-Kolwezi-Bukama-Kamina.

Gus kontrollflygning ua.

E-villeroten genomför två företag vägspaning under FN-truppernas frammarsch mot Sakania. Fik dirigerar från ATC.

12/1

Mo 247. Li, Nol kontroll av två broar i Kongoloområdet. Företaget kan ej genomföras pga dåligt väder.

Li, Aba start för spaning efter en FN-hkp från Kabongo som ej återkommit i tid. Direkt efter start fick roten radiokontakt med helikoptern.

Mo 246. Bar, Nol fotografering av Lubilashbron.

E-villeroten genomför två företag.

14/1

Nol kontrollflygning.

Överstarna Dick Stenberg och Sven Lampell (La) anländer E-ville för att med HQ Katanga area diskutera F22 medverkan i FN markoperationer mot Kolwezi.

15/1

Mo 250. E-villeroten med Ci, Nod anfaller fi markstridskrafter vid floden Dikulwe där FN-trupperna fastnat och beskjutits av tung granatkastareld med egna skador som följd. Två lastbilar sätts i brand och en jeep som bogserar en granatkastare kör av vägen efter träffar. Före verkanseld sköts en varningsskur varvid trupp på lastbilarna hann ta betäckning i bushen.

Aba, Gus till E-ville för byte.

16/1

Mo 246. Ase, Jo kontroll av vägen Lubilash-Mwenve-Ditu-Bakwanga.

Ci, Nod åter från E-ville.

Överstarna Stenberg och Lampell åter till Leo.

17/1

Bar, Jo operational training. Inflygning av Jo på området.

Nod, Jös skjutning mot BLUE TARGET.

E-villeroten genomför ett företag.

18/1

Mo 248. Li, Jo kontroll av flygfälten vid Sandoa-Dilolo-Kisenge. På Dilolo en civil Dornier 207. Ingen åtgärd.

19/1

Mo 247, 249. Ci, Nol, Ase kontroll av vägar, broar och flygfält i Kongoloområdet. Inget att rapportera.

E-villeroten genomför ett företag.

Ur Imperial Iranian Air Force anländer 4 st F-86 till Kamina Base från Entebbe.

   

20/1

Mo 253. Li, Jo kontroll av flygfälten i Boudouinvilleområdet. Upprepades av Bar, Jös. NTR.

UN Air Commander general Carldager och överste Lampell anländer Kamina för inspektion av F 22.

Ci till E-ville för att ersätta Aba som skall tjänstgöra som TL i samband med UN Air Lift till Kolwezi Kengere den 21/1.

21/1

Tre rotar operational training. Jo, Nod inflygning E-ville området. Ase, Lampell, Bar, Jo instrumentflygning och skjutning mot BLUE TARGET.

Aba landar i hkp på Kolwezi efter det FN-trupper besatt flygfältet. Civ airlift börjar.

22/1

Två rotar operational training. Li, Nol och Jös, Fik.

Ci, Gus åter från Elisabethville.

Flygstyrkan under ledning av öv Sven Lampell i SE-CFH landar på Kolwezi för studiebesök. Även dom iranska piloterna deltar.

23/1

4 rotar operational training. La, Jo-Li, Gus-Ci, Ase-Bar, Fik skjutning, instrumentflygning och lågnavigering.

Jös kontrollflygning ua. 

24/1

Nod, Gus operational training, instrument flygning.

25/1

Jo, Gus, Nol operational training.

CFS general Norén och öv Otterdahl anländer med DC-6, SE-BDF, och eskorteras av 8 st J 29or samt fotograferas av en S 29.

På em demonstrationsskjutning mot BLUE TARGET med tre st rotar.

26/1

Ett spaningsföretag fotografering av Kilubi kraftverk.

Generalen inspekterar F 22.

På kvällen gav generalen ett cocktailparty på Civila Klubben.

27/1

Generalen familarysation flight med hkp, besök på Kilubi kraftverk.

28/1

General Norén avreser kl 0650 från Kamina. Flygning till Elisabethville via Albertville och Kolwezi. Spartansk lunch intogs i en cumulunimbus. Li och Ci medföljer.

1/2

Hemresan för tredje omgången F 22 är bestämd till den 8/2 från Leopoldville. Hemflygning med SAS DC-7 C som anländer Leo 7/2 med avlösningen till F 22.

Vår förhoppning att få flyga hem 29:orna är därmed grusad.

F4-flygarna från F22 tackas vid hemkomsten...

Kongo FN Dag Hammarskjöld UN Light Aircraft Sqd F 22 Minnesglimtar SAAB J29 Tunnan Om hemsidan