FN:s organisation
 

FN:s organisation Kaminabasen Svensk FN-trupp

Innehåll:
  1. Befattningshavare inom FN i Kongo
  2. Support squadron
  3. F22
  4. Movement control
  5. Högkvarteret
  6. Övrig baspersonal

Befattningshavare inom FN i Kongo

FN:s överbefälhavare  
Gen C von Horn, Sverige juli 1960 - dec 1960
Gen Sean McKeown, Irland dec 1960 - mars 1962
Gen Kebede Guebre, Etiopien mars 1962 - juli 1963
Gen Chr Kaldager, Norge aug 1963 - dec 1963
Gen Agyiyi-Ironisi dec 1963 - juli 1964
   
Sveriges förbindelseofficerare i Leopoldville  
Övlt W af Sillén okt 1960 - nov 1960
Övlt A Uggla nov 1960 - juni 1961
Övlt H Håkansson juni 1961 - nov 1961
Övlt A Mittag-Leffler nov 1961 - maj 1962
Övlt R Werke maj 1962 - okt 1962
Övlt B Graah-Hagelbäck okt 1962 - apr 1963
Övlt Å Jacobsson apr 1963 - sept 1963
Öv S Lindskog sept 1963 - mars 1964
Övlt R Werke mars 1964 - juli 1964
   
Chefer för Kaminabasen  
Öv I Wilander sept 1960 - okt 1960
Öv J Waern apr 1962 - maj 1962
Öv S-E Nauclér maj 1962 - okt 1962
Öv O Hederén okt 1962 - dec 1963
Övlt W Tham jan 1964 - fem 1964
   
Flygplatschefer i Kamina  
Övlt S-E Everstål sept 1960 - feb 1961
Mj K-A Wallmark feb 1961 - juni 1961
Mj B Hofvendahl juli 1961 - maj 1962
Övlt L Hansson maj 1962 - aug 1962
Övlt B Flodén aug 1962 - jan 1963
Övlt G Palmquist jan 1963 - sept 1963
Mj S Wiman sept 1963 - dec 1963
   
Chefer för F22  
Övlt S-E Everstål sept 1961 - mars 1962
Övlt L Hansson mars 1962 - aug 1962
Övlt B Flodén aug 1962 - jan 1963
Övlt G Palmquist jan 1963 - sept 1963
   
Chefer för Ingenjörbataljonen Technical Team
Kn Gundersen (Norge) okt 1960 - feb 1961
Bdir H Brand apr 1961 - dec 1961
Bdir D von Braun dec 1961 - mars 1962
Bdir H Brand mars 1962 - juli 1962
Övlt E A Carlquist juli 1962 - dec 1962
Övlt H Schreiter dec 1962 - juni 1963
Övlt N Falk juni 1963 - nov 1963
Mj J Cederlund nov 1963 - feb 1964

De som tjänstgjorde inom "flygsidan" fanns fördelade inom följande verksamhetsområden,

Support squadron (inkluderar ATU N'Dolo och ATU Kamina)

ATU N'Dolo och ATU Kamina var Internationella enheter och bestod av helikoptrar, lätta och tunga transportflygplan samt verkstadsenheter. Dessa enheter fanns mellan juli 1960 till årsskiftet 1960-1961.

Support squadron var en skandinavisk enhet. Till en början var flygplanen och helikoptrarna uppdelade var för sig, Light aircraft squadron och Helikopter squadron, men slogs så småningom ihop till en enhet under namnet support squadron.

Här fanns det lätta transportflygplan av typ De Havilland Otter och De Havilland Beaver, Det fanns även amerikanska helikoptrar av märket Sikorsky H 19. Ledningen för transportflygsidan hade sin arbetsplats i högkvarteret i Leopoldville. Dessutom fanns det detachement på olika orter ex Kamina, Luluabourg, Elisabethville. Ute på detachementen fanns det en lokal chef, denne disponerade både flyg och helikoptrar för sin verksamhet.  

F22 (22:a svenska flygflottiljen)

Detta var en jaktdivision med det svenska jaktplanet J 29 "Tunnan". Enheten förstärktes 1962 med två S 29 C som var en spaningsversion av samma plan. 

Flottiljen bestod också av två st DC 3:or från Linjeflyg.

Enheten innehöll också markpersonal, radarenhet och underrättelseorgan med möjlighet att utvärdera flygfotografier. F 22 var en helsvensk enhet. Förbandet understöddes med underhåll, reservdelar och "know how" direkt från Sverige. Det fanns en man på F 8 i Barkaby som var kontaktman med F 22 och skötte kontakterna med ex FMV.  

Radartroppen vid F22

 

Movement control

Detta var till största delen en skandinavisk enhet och det fanns ca 20 transportledare kontinuerligt i Kongo. Dessa understöddes av infödd arbetskraft.

FN var tvingade att bygga upp en helt egen transportorganisation, eftersom den gamla kollapsat sedan belgierna lämnat landet. Huvuddelen av materieltillförseln till Kongo kom med flyg, men en del kom även sjövägen. Transportledarnas uppgift var bl a att lossa inkommande gods och lasta om det för vidare transport till olika destinationer ute i landet.

Transportledarna arbetade i regel i små grupper, spridda på strategiska platser ute i landet. Under de kaotiska förhållanden som stundtals rådde, innebar detta stundtals stora risker.  

I Movement Control arbetade man dygnet runt. I de andra enheterna arbetade man oftast vanlig dagtid.

 

Högkvarteret (HQ i Leopoldville)

Här arbetade bl a flygledningen som ansvarade för alla flygoperationer. I snitt arbetade ca sju svenska officerare här samtidigt. Som mest fanns det 11 st i november 1962. 

Den svenska personalen fanns till huvuddel inom stridslednings och underrättelseavdelningen.

Högkvarteret var en multinationell enhet med folk från hela världen. Stabsarbetet bedrevs som en kompromiss mellan amerikanskt och engelskt stabsarbete.

Högkvarteret gick allmänt under benämningen "Confusion center".

Den del av HQ som berörde flygverksamheten:

Totalt arbetade ca 30-35 personer i AIR COMMAND. 

AIR COMMAND hade ingen egen operations- eller underrättelseavdelning utan använde sig av den som fanns i FORCE COMMAND.

 

Övrig baspersonal

Inom denna kategori ryms de som inte haft någon tillhörighet i de övriga. 

Det kunde t ex vara vissa flygbaschefer med tillhörande medarbetare, personal som arbetade med trafikledning och brandbekämpning m m.

Kongo FN Dag Hammarskjöld UN Light Aircraft Sqd F 22 Minnesglimtar SAAB J29 Tunnan Om hemsidan