Grytökampen

Denna sida uppdaterades 2016-08-01.

Grytö - historik Grytö - Evas hus Grytö - Lottas hus Grytökampen

På den lilla ön Grytö i Gryts skärgård har en femkamp etablerat sig som en återkommande sommartradition. Femkampen går under benämningen "Grytökampen" eller Grytömästerskapen - vartill även en plakett och ett vandringspris tagits fram:

De fem grenar som ingår i kampen kan inför varje års tävling väljas ut med viss flexibilitet, men har under femkamperna hittills utgjorts av följande:

 •  Fotboll
 •  Bågskytte / längdbestämning
 •  Luftgevärsskytte
 •  Boule
 •  Gång / löpning

Denna femkamp har nu genomförts vid flera tillfällen och värdiga segrare har korats (klicka Dig fram till resultaten):

 •  Grytökampen 2012
  •  Segrare Rickard O. Lindström, 2:a blev Peter Jakobsson och 3:a Christoffer Lindström
 •  Grytökampen 2014
  •  Segrare Erik Jakobsson, 2:a Eva Hellström och 3:a Christoffer Lindström
 •  Grytökampen 2015
  •  Segrare Erik Jakobsson, 2:a Rickard O. Lindström och 3:a Jonas Westin
 •  Grytökampen 2016
  •   Segrare Marcus Jakobsson, 2:a Rickard O. Lindström och 3:a Erik Jakobsson

Grytökampen 2016

Även detta år (2016) så var det den regerande Grytömästaren Erik Jakobsson som arrangerade Grytökampen. Årets Grytökamp återgick till de traditionella grenarna luftgevär, bågskytte, fotboll, boule och löpning/gång. 

Till årets upplaga hade även våra grannar på Grytö anslutit - tyvärr med gav inte tiden att alla nytillkomna kunde vara med på samtliga grenar. Samtliga resultat presenteras, men är även omräknade till för de som genomfört hela femkampen. Christoffer Lindström avstod deltagande pga förkylning och fungerade istället som domare...

Hela Grytögänget samlat - från vänster: Rickard O. Lindström, Eva Hellström, Erik Jakobsson, Lars Wesström, Charlotte Hellström, Kitty Wesström, Marcus Jakobsson, Anna Skygge Wesström, Siri Wesström i knät på sittande pappa Jacob Wesström, Christoffer Lindström, Rebecka Lindström, Jonas Westin, Peter Jakobsson och slutligen Oliver Wällstedt och Veronica Wällstedt tillsammans med mamma&pappa Anna Wällstedt och Mikael Wällstedt... Klicka på namnen för de fullständiga släktförhållandena...;-)

Deltagare: Utom tävlan:
 •  Eva Hellström
 •  Lotta Hellström
 •  Erik Jakobsson
 •  Rebecka Lindström
 •  Jonas Westin
 •  Markus Jakobsson
 •  Peter Jakobsson
 •  Rickard O. Lindström
 •  Anna Wällstedt
 •  Mikael Wällstedt
 •  Jacob Wesström
 •  Anna Skygge Wesström
 •  Lars Wesström
 •  Kitty Wesström
 •  Oliver Wällstedt

Delgren 1 - Luftgevärsskytte

Delgrenen går ut på att skjuta 5 skott på 10 m mot en tavla där 10 poäng är max per skott

Resultat efter första grenen enligt följande:

  Peter Eva Lotta Jonas Rickard Rebecka Eric Marcus Oliver Anna  Micke Jacob Anna We
Luftgevär 27 (10) 31 (7) 31 (7) 25 (12) 34 (3) 26 (11) 39 (1)  33 (4) 30 (9) 18 (13) 32 (5) 37 (2) 32 (5)

Delgren 2 - Bågskytte

Delgrenen går ut på att erhålla så många poäng som möjligt genom att skjuta 5 pilar på 1m mot en tavla som ger 1-10 poäng beroende på vilket fält som träffas.

 

  Peter Eva Lotta Jonas Rickard Rebecka Eric Marcus Oliver Anna  Micke Jacob Anna We
Bågskytte 8 (6) 0 (11) 7 (7) 20 (1) 11 (3) 4 (8) 1 (10) 13 (2) 0 (11) 10 (4) 9 (5) 4 (8) 0 (11)

Delgren 3 - Fotboll

Delgrenen går ut på att få så många poäng som möjligt.

25

15

25

15

10

15

10

5

10

I år sköts totalt 5 straffar mot ett fotbollsmål som var indelat i 6 rektanglar och som beroende på svårighetsgrad ger olika poäng (se poängfördelning enligt ovan).

 

  Peter Eva Lotta Jonas Rickard Rebecka Eric Marcus Oliver Anna  Micke Jacob Anna We
Fotboll 35(2) 45(1) 20(8) 20(8) 30(5) 30(5) 10(10) 35(2) 10(10) 10(10) 25(7) 5(13) 35(2)

Delgren 4 - Boule

Delgrenen går ut på att kasta två bouleklot mot ett rör som har slagits ner i marken. Avstånd till rör cirka 10 m. Två banor - dels på sandstrand, dels på gräsmatta.

I år räknades avståndet till röret för båda kloten på båda banorna. Avstånd i centimeter.

 

  Peter Eva Lotta Jonas Rickard Rebecka Eric Marcus Oliver Anna  Micke Jacob Anna We
Boul (mark) 365(7) 228(4) 728(13) 271(6) 142(2) 460(9) 238(5) 68(1) 653(11) 190(3) 704(12) 432(8) 567(10)
Boul (strand) 254 401 512 168 223 830 123 518 430     237  

Delgren 5 - Löpning/gång

Delgrenen går ut på att ta sig runt Grytö längs en snitslad bana två varv. Det är valfritt att gå eller springa. Start sker med en minuts mellanrum. Det gäller att ha så liten tidsdifferens mellan varje varvr. Nytt för i år var att det gick att ta ett uppehåll mellan varv ett och två. Detta visste tydligen alla deltagare utom undertecknad...

 

  Peter Eva Lotta Jonas Rickard Rebecka Eric Marcus Oliver Anna  Micke Jacob Anna We
Grytö runt! 0(1) 31(8) 25(6) 9(2) 12(4) 45(9) 28(7) 10(3)   17(5) 1,04(10)    

Resultat Grytökampen 2016

Resultat efter fem grenar enligt följande:

  Peter Eva Lotta Jonas Rickard Rebecka Eric Marcus Oliver Anna  Micke Jacob Anna We
Fotboll 35(2) 45(1) 20(8) 20(8) 30(5) 30(5) 10(10) 35(2) 10(10) 10(10) 25(7) 5(13) 35(2)
Gevärskytte 27 (10) 31 (7) 31 (7) 25 (12) 34 (3) 26 (11) 39 (1)  33 (4) 30 (9) 18 (13) 32 (5) 37 (2) 32 (5)
Boul (mark) 365(7) 228(4) 728(13) 271(6) 142(2) 460(9) 238(5) 68(1) 653(11) 190(3) 704(12) 432(8) 567(10)
Boul (strand) 254 401 512 168 223 830 123 518 430     237  
Pilbåge 8 (6) 0 (11) 7 (7) 20 (1) 11 (3) 4 (8) 1 (10) 13 (2) 0 (11) 10 (4) 9 (5) 4 (8) 0 (11)
                           
Grytö runt! 0(1) 31(8) 25(6) 9(2) 12(4) 45(9) 28(7) 10(3)   17(5) 1,04(10)    
                           
Poäng 26 31 41 29 17 42 33 12 41 35 39 31 28
Slutplacering 4 3 13 6 2 12 5 1 14 10 9 11 8

Omräknat för de som fullföljde tävlingen:

  Peter Eva Lotta Jonas Rickard Rebecka Eric Marcus
Grytö runt! 0(1) 31(7) 25(5) 9(2) 12(4) 45(8) 28(6) 10(3)
Fotboll 35(2,5) 45(1) 20(6,5) 20(6,5) 30(4,5) 30(4,5) 10(8) 35(2,5)
Luftgevär 27(6) 31(4,5) 31(4,5) 25(8) 34(2) 26(7) 39(1) 33(3)
Boule 619(5) 629(6) 1240(7) 439(3) 365(2) 1290(8) 361(1) 586(4)
Pilbåge 8(4) 0(8) 7(5) 20(1) 11(3) 4(6) 1(7) 13(2)
Summa Grytöfamilj 18,5 26,5 28 20,5 15,5 33,5 23 14,5
  3 6 7 4 2 8 5 1

Marcus Jakobsson segrare i Grytökampen 2016.. Rickard och Peter "runner-ups"...

Grytökampen 2015

Den regerande Grytömästaren Erik Jakobsson arrangerade Grytökampen 2015. Detta medgav viss frihet till att välja grenar, vilket medförde dels att en helt ny tävlingsgren infördes (gissning av längd) samt att tidsbestämningsmomentet fick en ny utformning (som vanligt)...

Deltagare:

 •  Eva Hellström
 •  Lotta Hellström
 •  Christoffer Lindström
 •  Erik Jakobsson
 •  Rebecka Lindström
 •  Jonas Westin
 •  Markus Jakobsson
 •  Peter Jakobsson
 •  Rickard O. Lindström

Delgren 1 - Fotboll

Delgrenen går ut på att få så många poäng som möjligt.

25

15

25

15

10

15

10

5

10

Totalt skjuts 10 straffar mot ett fotbollsmål som är indelat i 6 rektanglar som beroende på svårighetsgrad erhållit olika poängsättning (se poängfördelning enligt ovan).

Resultat efter en gren enligt följande:

 

Poäng

Placering

Lotta

40 8

Eva

75 4

Rebecka

30 9

Christoffer

70 5,5

Markus

70 5,5

Eric

120 1
Peter 100 2,5

Rickard

50 7

Jonas

100 2,5

Delgren 2 - Luftgevärsskytte

Delgrenen går ut på att skjuta 5 skott på 10 m mot en tavla där 10 poäng är max per skott.

Resultat efter två grenar enligt följande:

 

Poäng Placering

Totalt

Lotta

13 9 17

Eva

28 5 9

Rebecka

31 3,5 12,5

Christoffer

24 7 12,5

Markus

20 8 13,5

Eric

32 2 3
Peter 31 3,5 6

Rickard

34 1 8

Jonas

26 6 8,5

Delgren 3 - Boule

Delgrenen går ut på att kasta två bouleklot mot ett rör som har slagits ner i marken. Avstånd till rör cirka 10 m. Två banor - dels på sandstrand, dels på gräsmatta.

På den första banan (sandstrand) räknas avstånd till rör för båda kloten. På den andra banan (gräsmattan) räknas endast avståndet för det bouleklot som är närmast röret. Avstånd i centimeter.

Resultat efter tre grenar enligt följande:

 

Centimeter Placering

Totalt

Lotta

912 9 26

Eva

276 7 16

Rebecka

203 3 15,5

Christoffer

335 8 20,5

Markus

194 2 15,5

Eric

258 5 8
Peter 268 6 12

Rickard

250 4 12

Jonas

163 1 9,5

Delgren 4 - Längdbestämning

Delgrenen går ut på att längdbestämma ett snöre som är nästan sträckt mellan två punkter och där uppmätning av snörets faktiska längd görs i efterhand mellan vagt definierade start- och slutpunkter. Med denna typ av mätning visade sig snöret vara 6,60 m och det gällde att komma så nära denna längd som möjligt...

Resultat efter fyra grenar enligt följande:

 

Gissning Differens Placering

Totalt

Lotta

6,25 0,35 3 29

Eva

7,23 0,63 7 23

Rebecka

7,16 0,56 6 21,5

Christoffer

7,02 0,42 4 24,5

Markus

6,44 0,16 1 16,5

Eric

6,90 0,30 2 10
Peter 8,17 1,57 9 21

Rickard

7,12 0,52 5 17

Jonas

7,40 0,80 8 17,5

Delgren 5 - Löpning/gång

Delgrenen går ut på att ta sig runt Grytö längs en snitslad bana. Det är valfritt att gå eller springa. Start sker med en minuts mellanrum. Då deltagaren är i mål skall denne avge en gissning på hur lång tid det har tagit att ta sig runt. Den som är närmast den faktiska tiden med sin gissning vinner...

Resultat efter fem grenar enligt följande:

 

Tid Gissning Differens Placering Totalt

Slutgiltig placering

Lotta

9:59 12:19 2:20 8 37 9

Eva

13:59 7:12 6:47 9 32 8

Rebecka

8:57 9:17 0:20 2,5 24 5

Christoffer

10:17 9:32 0:45 5 29,5 7

Markus

13:49 10:35 2:14 7 23,5 4

Eric

7:29 5:50 1:39 6 16 1
Peter 10:15 9:45 0:30 4 25 6

Rickard

5:40 5:45 0:05 1 18 2

Jonas

9:55 10:15 0:20 2,5 20 3

Erik Jakobsson segrare i Grytökampen 2015 och därmed den förste att få en andra inteckning i vandringspriset... Rickard och Jonas "runner-ups"...

Grytökampen 2014

I kraft av att vara regerande Grytömästare fick Rickard O. Lindström det ärofulla uppdraget att arrangera Grytökampen 2014 och samtidigt fungera som dess domare (undertecknad hade iofs kunnat delta, men med tanke på den ryggoperation undertecknad genomgick ett par månader tidigare så föll det sig bäst att avstå från att utmana)...

Deltagare:

 •  Eva Hellström
 •  Lotta Hellström
 •  Christoffer Lindström
 •  Erik Jakobsson
 •  Rebecka Lindström
 •  Jonas Westin
 •  Markus Jakobsson
 •  Peter Jakobsson

Delgren 1 - Fotboll

Delgrenen går ut på att få så många poäng som möjligt. Totalt skjuts 10 straffar mot ett fotbollsmål som är indelat i 6 rektanglar som beroende på svårighetsgrad erhållit olika poängsättning.

Lotta laddar för poäng...

Resultat efter en gren enligt följande:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totalt

Placering

Eva

15

0

0

0

0

0

15

0

25

0

55

7

Lotta

25

0

10

10

5

0

0

10

25

15

100

2

Krille

0

25

0

15

25

0

25

15

0

0

105

1

Erik

10

0

10

15

0

10

10

10

15

0

80

4

Rebecka

0

0

15

25

0

15

15

10

0

15

95

3

Jonas

10

0

15

0

15

0

0

25

0

0

65

6

Markus

0

0

0

25

0

10

0

0

0

10

45

8

Peter

15

0

0

0

0

15

0

0

25

15

70

5

Delgren 2 - Bågskytte

Delgrenen går ut på att erhålla så många poäng som möjligt genom att skjuta 5 pilar på 10 m mot en tavla som ger olika poäng beroende på vilket färgfält som träffas.

Gult=50, Rött=25, Blått=20, Svart=15, Vitt=10

Resultat efter två grenar enligt följande:

 

1

2

3

4

5

Totalt

Placering

Efter 2 grenar

Eva

0

0

0

20

0

20

5

7+5=12

Lotta

0

0

15

0

0

15

6

2+6=8

Krille

25

0

0

15

0

40

2

1+2=3

Erik

0

20

15

15

20

70

1

4+1=5

Rebecka

0

0

0

0

0

0

7,5

3+7,5=10,5

Jonas

0

0

0

0

0

0

7,5

6+7,5=13,5

Markus

0

15

10

10

0

35

3,5

8+3,5=11,5

Peter

10

0

10

15

0

35

3,5

5+3,5=8,5

Delgren 3 - Luftgevärsskytte

Delgrenen går ut på att skjuta 6 skott på 10 m mot en tavla där 10 poäng är max per skott.

Resultat efter tre grenar enligt följande:

 

1

2

3

4

5

6

Totalt

Placering

Efter 3 grenar

Ställning

Eva

7

8

9

10

10

10

54

2

7+5+2=14

3

Lotta

2

6

7

9

9

9

42

8

2+6+8=16

6

Krille

6

8

8

9

9

10

50

3

1+2+3=6

1

Erik

8

10

10

9

9

9

55

1

4+1+1=6

1

Rebecka

5

7

7

7

8

9

43

7

3+7,5+7 =17,5

7

Jonas

5

8

9

8

7

7

44

6

6+7,5+6 =19,5

8

Markus

6

7

7

9

9

9

47

4

8+3,5+4 =15,5

5

Peter

7

7

8

8

8

9

47

5

5+3,5+5 =13,5

4

Delgren 4 - Boule

Delgrenen går ut på att kasta två bouleklot mot ett rör som har slagits ner i marken. Avstånd till rör cirka 10 m. Två banor - dels på gräsmatta, dels på sandstrand.

På den första banan (gräsmattan) räknas endast avståndet för det bouleklot som är närmast röret. På den andra banan räknas avstånd till rör för båda kloten. Avstånd i centimeter.

Ett bra resultat som synes...

Resultat efter fyra grenar enligt följande:

 

Bana 1

Bana 2:1

Bana 2:2

Totalt

Placering

Efter 4 grenar

Ställning

Eva

178

47

47

272

3

7+5+2+3=17

4

Lotta

116

146

171

433

6

2+6+8+6=22

6

Krille

426

15

46

487

7

1+2+3+7 =13

2

Erik

96

37

66

199

1

4+1+1+1 =7

1

Rebecka

201

56

267

524

8

3+7,5+7+8 =25,5

7

Jonas

138

136

134

408

5

6+7,5+6+5 =24,5

8

Markus

88

60

221

369

4

8+3,5+4+4 =19,5

5

Peter

118

93

30

241

2

5+3,5+5+2 =15,5

3

Delgren 5 - Löpning/gång

Delgrenen går ut på att hålla sig inom angiven tid och således ha så liten tidsdifferens som möjligt. Varje deltagare gavs en tid de skulle vara borta under det att deltagaren sprang eller gick runt Grytö.

Uppladdning och taktiksnack inför tidsmomentet...

Resultat efter fem grenar enligt följande:

 

Given tid

Tid i mål

Tidsdifferens

Placering

Efter 5 grenar

Slutgiltig

Eva

5.55

6.04

9

2

7+5+2+3+2=19

2

Lotta

5.15

3.36

1.39

8

2+6+8+6+8=30

8

Krille

5.30

6.11

41

7

1+2+3+7+7=20

3

Erik

5.05

5.34

29

4

4+1+1+1+4=11

1

Rebecka

5.45

5.29

16

3

3+7,5+7+8+3 =28,5

7

Jonas

5.10

5.17

7

1

6+7,5+6+5+1=25,5

6

Markus

5.00

4.22

38

5,5

8+3,5+4+4+5,5 =25

5

Peter

5.50

5.12

38

5,5

5+3,5+5+2+5,5=21

4

Erik Jakobsson segrare i Grytökampen 2014 och därmed den andre att få en inteckning i vandringspriset... Eva å Christoffer "runner-ups"...

Grytökampen 2012

2012 var första året för Grytökampen - en femkamp för de sommarbeondes på ön...

Deltagare:

 •  Eva Hellström
 •  Lotta Hellström
 •  Christoffer Lindström
 •  Erik Jakobsson
 •  Rickard O. Lindström
 •  Markus Jakobsson
 •  Peter Jakobsson

Delgren 1 - Fotboll

Delgrenen går ut på att få så många poäng som möjligt. Totalt skjuts 10 straffar mot ett fotbollsmål som är indelat i 6 rektanglar som beroende på svårighetsgrad erhållit olika poängsättning.

25

15

25

15

10

15

10

5

10

Resultat efter en gren enligt följande (poängen är i skrivande stund på villovägar):

 

Skott 1 Skott 2 Skott 3 Skott 4 Skott 5 Skott 6 Skott 7

Skott 8

Skott 9

Skott 10

Totalt

Placering

Krille

                       

Erik

                       

Markus

                       

Peter

                       

Lotta

                       

Eva

                      1

Rickard

                       

Resultaten har vi tyvärr tappat bort, men vi drar oss till minnes att Eva vann denna gren...

Delgren 2 - Bågskytte

Delgrenen går ut på att skjuta 5 pilar på 10-15 m mot en tavla.

Resultat efter tre grenar enligt följande (poängen är i skrivande stund på villovägar):

 

Skott 1 Skott 2 Skott 3 Skott 4 Skott 5

Totalt

Placering

Poäng efter 2 grenar

Krille

               

Erik

               

Markus

               

Peter

               

Lotta

               

Eva

               

Rickard

               

I väntan på att de faktiska resultaten skall dyka upp drar vi oss till minnes att Rickard vann denna gren...

Delgren 3 - Luftgevärsskytte

Delgrenen går ut på att skjuta 10 skott på 10 m mot en tavla där 10 poäng är max per skott.

Få se, vad blev det nu...?

Resultat efter tre grenar enligt följande (poängen är i skrivande stund på villovägar):

 

Skott 1 Skott 2 Skott 3 Skott 4 Skott 5 Skott 6 Skott 7

Skott 8

Skott 9

Skott 10

Totalt

Placering

Poäng efter 3 grenar

Krille

                         

Erik

                         

Markus

                         

Peter

                         

Lotta

                         

Eva

                         

Rickard

                         

I väntan på de faktiska resultaten drar vi oss till minnes att Peter vann denna gren...

Delgren 4 - Boule

Delgrenen går ut på att kasta fyra bouleklot mot ett rör som har slagits ner i marken. Avstånd till rör cirka 10 m. Två banor - dels på gräsmatta, dels på sandstrand.

På båda banorna räknas avståndet till röret samman för samtliga bouleklot. Om röret träffats räknas avståndet som 0. Avstånd i centimeter.

Boulebanan...

Resultat efter fyra grenar enligt följande:

 

Bana 1

Bana 2

Totalt

Placering

Poäng efter 4 grenar

Krille

200+199+71+95=465 56+22+36+62=176 465+176=641 4  

Erik

179+136+185+208=708 20+60+22+67=169 708+169=877 6  

Markus

213+225+76+19=533 60+119+121+117=417 533+417=950 7  

Peter

0+76+68+93=237 23+32+25+51=131 237+131=368 3  

Lotta

124+89+217+128=558 42+72+43+54=211 558+211=769 5  

Eva

0+65+34+68=167 17+22+22+22+17=83 167+83=250 1  

Rickard

0+0+35+76=111 53+65+59+71=248 111+248=359 2  

Delgren 5 - Löpning/gång

Delgrenen går ut på att hålla springa eller gå en snitslad bana två varv runt Gryöt och ha så liten tidsdifferens som möjligt mellan varje varv.

Tävlingsledaren förklarar reglerna för den sista grenen i tävlingen...

Resultat efter fem grenar enligt följande:

 

Varv 1

Varv 2

Tidsdifferens

Placering

Poäng efter 5 grenar

Slutgiltig placering

Krille

9:33 9:05 0:28 3    

Erik

11:56 12:57 1:01 6    

Markus

12:54 10:38 2:14 7    

Peter

10:23 9:57 0:26 2    

Lotta

12:26 11:56 0:30 4    

Eva

11:34 10:50 0:44 5    

Rickard

6:10 5:50 0:20 1   1

Rickard O. Lindström segrare i Grytökampen 2012 och därmed den förste att få en inteckning i det vandringspris som förtjänstfullt framtagits av svågern Peter Jakobsson...

En glad segrare i Grytökampen 2012...!

Annat ointressant:

Up Grytö - historik Grytö - Evas hus Grytö - Lottas hus Grytökampen

Ansvarig för denna websida är Rickard O. Lindström