2014 Grytökampen

Denna sida uppdaterades 2017-07-29.

2012 Grytökampen 2014 Grytökampen 2015 Grytökampen 2016 Grytökampen 2017 Grytökampen 2018 Grytökampen

Grytökampen 2014

I kraft av att vara regerande Grytömästare fick Rickard O. Lindström det ärofulla uppdraget att arrangera Grytökampen 2014 och samtidigt fungera som dess domare (undertecknad hade iofs kunnat delta, men med tanke på den ryggoperation undertecknad genomgick ett par månader tidigare så föll det sig bäst att avstå från att utmana)...

Deltagare 2014:

  •  Eva Hellström
  •  Lotta Hellström
  •  Christoffer Lindström
  •  Eric Jakobsson
  •  Rebecka Lindström
  •  Jonas Westin
  •  Marcus Jakobsson
  •  Peter Jakobsson

Delgren 1 - Fotboll

Delgrenen går ut på att få så många poäng som möjligt. Totalt skjuts 10 straffar mot ett fotbollsmål som är indelat i 6 rektanglar som beroende på svårighetsgrad erhållit olika poängsättning.

Lotta laddar för poäng...

Resultat efter en gren enligt följande:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totalt

Placering

Eva

15

0

0

0

0

0

15

0

25

0

55

7

Lotta

25

0

10

10

5

0

0

10

25

15

100

2

Chrille

0

25

0

15

25

0

25

15

0

0

105

1

Eric

10

0

10

15

0

10

10

10

15

0

80

4

Rebecka

0

0

15

25

0

15

15

10

0

15

95

3

Jonas

10

0

15

0

15

0

0

25

0

0

65

6

Marcus

0

0

0

25

0

10

0

0

0

10

45

8

Peter

15

0

0

0

0

15

0

0

25

15

70

5

Delgren 2 - Bågskytte

Delgrenen går ut på att erhålla så många poäng som möjligt genom att skjuta 5 pilar på 10 m mot en tavla som ger olika poäng beroende på vilket färgfält som träffas.

Gult=50, Rött=25, Blått=20, Svart=15, Vitt=10

Resultat efter två grenar enligt följande:

 

1

2

3

4

5

Totalt

Placering

Efter 2 grenar

Eva

0

0

0

20

0

20

5

7+5=12

Lotta

0

0

15

0

0

15

6

2+6=8

Chrille

25

0

0

15

0

40

2

1+2=3

Eric

0

20

15

15

20

70

1

4+1=5

Rebecka

0

0

0

0

0

0

7,5

3+7,5=10,5

Jonas

0

0

0

0

0

0

7,5

6+7,5=13,5

Marcus

0

15

10

10

0

35

3,5

8+3,5=11,5

Peter

10

0

10

15

0

35

3,5

5+3,5=8,5

Delgren 3 - Luftgevärsskytte

Delgrenen går ut på att skjuta 6 skott på 10 m mot en tavla där 10 poäng är max per skott.

Resultat efter tre grenar enligt följande:

 

1

2

3

4

5

6

Totalt

Placering

Efter 3 grenar

Ställning

Eva

7

8

9

10

10

10

54

2

7+5+2=14

3

Lotta

2

6

7

9

9

9

42

8

2+6+8=16

6

Chrille

6

8

8

9

9

10

50

3

1+2+3=6

1

Eric

8

10

10

9

9

9

55

1

4+1+1=6

1

Rebecka

5

7

7

7

8

9

43

7

3+7,5+7 =17,5

7

Jonas

5

8

9

8

7

7

44

6

6+7,5+6 =19,5

8

Marcus

6

7

7

9

9

9

47

4

8+3,5+4 =15,5

5

Peter

7

7

8

8

8

9

47

5

5+3,5+5 =13,5

4

Delgren 4 - Boule

Delgrenen går ut på att kasta två bouleklot mot ett rör som har slagits ner i marken. Avstånd till rör cirka 10 m. Två banor - dels på gräsmatta, dels på sandstrand.

På den första banan (gräsmattan) räknas endast avståndet för det bouleklot som är närmast röret. På den andra banan räknas avstånd till rör för båda kloten. Avstånd i centimeter.

Ett bra resultat som synes...

Resultat efter fyra grenar enligt följande:

 

Bana 1

Bana 2:1

Bana 2:2

Totalt

Placering

Efter 4 grenar

Ställning

Eva

178

47

47

272

3

7+5+2+3=17

4

Lotta

116

146

171

433

6

2+6+8+6=22

6

Chrille

426

15

46

487

7

1+2+3+7 =13

2

Eric

96

37

66

199

1

4+1+1+1 =7

1

Rebecka

201

56

267

524

8

3+7,5+7+8 =25,5

7

Jonas

138

136

134

408

5

6+7,5+6+5 =24,5

8

Marcus

88

60

221

369

4

8+3,5+4+4 =19,5

5

Peter

118

93

30

241

2

5+3,5+5+2 =15,5

3

Delgren 5 - Löpning/gång

Delgrenen går ut på att hålla sig inom angiven tid och således ha så liten tidsdifferens som möjligt. Varje deltagare gavs en tid de skulle vara borta under det att deltagaren sprang eller gick runt Grytö.

Uppladdning och taktiksnack inför tidsmomentet...

Resultat efter fem grenar enligt följande:

 

Given tid

Tid i mål

Tidsdifferens

Placering

Efter 5 grenar

Slutgiltig

Eva

5.55

6.04

9

2

7+5+2+3+2=19

2

Lotta

5.15

3.36

1.39

8

2+6+8+6+8=30

8

Chrille

5.30

6.11

41

7

1+2+3+7+7=20

3

Eric

5.05

5.34

29

4

4+1+1+1+4=11

1

Rebecka

5.45

5.29

16

3

3+7,5+7+8+3 =28,5

7

Jonas

5.10

5.17

7

1

6+7,5+6+5+1=25,5

6

Marcus

5.00

4.22

38

5,5

8+3,5+4+4+5,5 =25

5

Peter

5.50

5.12

38

5,5

5+3,5+5+2+5,5=21

4

Eric Jakobsson segrare i Grytökampen 2014 och därmed den andre att få en inteckning i vandringspriset... Eva å Christoffer "runner-ups"...

Annat ointressant:

Up 2012 Grytökampen 2014 Grytökampen 2015 Grytökampen 2016 Grytökampen 2017 Grytökampen 2018 Grytökampen

Ansvarig för denna websida är Rickard O. Lindström