2015 Grytökampen

Denna sida uppdaterades 2017-07-29.

2012 Grytökampen 2014 Grytökampen 2015 Grytökampen 2016 Grytökampen 2017 Grytökampen 2018 Grytökampen

Grytökampen 2015

Den regerande Grytömästaren Erik Jakobsson arrangerade Grytökampen 2015. Detta medgav viss frihet till att välja grenar, vilket medförde dels att en helt ny tävlingsgren infördes (gissning av längd) samt att tidsbestämningsmomentet fick en ny utformning (som vanligt)...

Deltagare 2015:

  •  Eva Hellström
  •  Lotta Hellström
  •  Christoffer Lindström
  •  Eric Jakobsson
  •  Rebecka Lindström
  •  Jonas Westin
  •  Marcus Jakobsson
  •  Peter Jakobsson
  •  Rickard O. Lindström

Delgren 1 - Fotboll

Delgrenen går ut på att få så många poäng som möjligt.

25

15

25

15

10

15

10

5

10

Totalt skjuts 10 straffar mot ett fotbollsmål som är indelat i 6 rektanglar som beroende på svårighetsgrad erhållit olika poängsättning (se poängfördelning enligt ovan).

Resultat efter en gren enligt följande:

 

Poäng

Placering

Lotta

40 8

Eva

75 4

Rebecka

30 9

Christoffer

70 5,5

Marcus

70 5,5

Eric

120 1
Peter 100 2,5

Rickard

50 7

Jonas

100 2,5

Delgren 2 - Luftgevärsskytte

Delgrenen går ut på att skjuta 5 skott på 10 m mot en tavla där 10 poäng är max per skott.

Resultat efter två grenar enligt följande:

 

Poäng Placering

Totalt

Lotta

13 9 17

Eva

28 5 9

Rebecka

31 3,5 12,5

Christoffer

24 7 12,5

Marcus

20 8 13,5

Eric

32 2 3
Peter 31 3,5 6

Rickard

34 1 8

Jonas

26 6 8,5

Delgren 3 - Boule

Delgrenen går ut på att kasta två bouleklot mot ett rör som har slagits ner i marken. Avstånd till rör cirka 10 m. Två banor - dels på sandstrand, dels på gräsmatta.

På den första banan (sandstrand) räknas avstånd till rör för båda kloten. På den andra banan (gräsmattan) räknas endast avståndet för det bouleklot som är närmast röret. Avstånd i centimeter.

Resultat efter tre grenar enligt följande:

 

Centimeter Placering

Totalt

Lotta

912 9 26

Eva

276 7 16

Rebecka

203 3 15,5

Christoffer

335 8 20,5

Marcus

194 2 15,5

Eric

258 5 8
Peter 268 6 12

Rickard

250 4 12

Jonas

163 1 9,5

Delgren 4 - Längdbestämning

Delgrenen går ut på att längdbestämma ett snöre som är nästan sträckt mellan två punkter och där uppmätning av snörets faktiska längd görs i efterhand mellan vagt definierade start- och slutpunkter. Med denna typ av mätning visade sig snöret vara 6,60 m och det gällde att komma så nära denna längd som möjligt...

Resultat efter fyra grenar enligt följande:

 

Gissning Differens Placering

Totalt

Lotta

6,25 0,35 3 29

Eva

7,23 0,63 7 23

Rebecka

7,16 0,56 6 21,5

Christoffer

7,02 0,42 4 24,5

Marcus

6,44 0,16 1 16,5

Eric

6,90 0,30 2 10
Peter 8,17 1,57 9 21

Rickard

7,12 0,52 5 17

Jonas

7,40 0,80 8 17,5

Delgren 5 - Löpning/gång

Delgrenen går ut på att ta sig runt Grytö längs en snitslad bana. Det är valfritt att gå eller springa. Start sker med en minuts mellanrum. Då deltagaren är i mål skall denne avge en gissning på hur lång tid det har tagit att ta sig runt. Den som är närmast den faktiska tiden med sin gissning vinner...

Resultat efter fem grenar enligt följande:

 

Tid Gissning Differens Placering Totalt

Slutgiltig placering

Lotta

9:59 12:19 2:20 8 37 9

Eva

13:59 7:12 6:47 9 32 8

Rebecka

8:57 9:17 0:20 2,5 24 5

Christoffer

10:17 9:32 0:45 5 29,5 7

Marcus

13:49 10:35 2:14 7 23,5 4

Eric

7:29 5:50 1:39 6 16 1
Peter 10:15 9:45 0:30 4 25 6

Rickard

5:40 5:45 0:05 1 18 2

Jonas

9:55 10:15 0:20 2,5 20 3

Eric Jakobsson segrare i Grytökampen 2015 och därmed den förste att få en andra inteckning i vandringspriset... Rickard och Jonas "runner-ups"...

Annat ointressant:

Up 2012 Grytökampen 2014 Grytökampen 2015 Grytökampen 2016 Grytökampen 2017 Grytökampen 2018 Grytökampen

Ansvarig för denna websida är Rickard O. Lindström