2012 Grytökampen

Denna sida uppdaterades 2017-07-29.

2012 Grytökampen 2014 Grytökampen 2015 Grytökampen 2016 Grytökampen 2017 Grytökampen 2018 Grytökampen

Grytökampen 2012

2012 var första året för Grytökampen - en femkamp för de sommarbeondes på den lilla ön Grytö i Gryts skärgård...

Deltagare 2012:

  •  Eva Hellström
  •  Lotta Hellström
  •  Christoffer Lindström
  •  Eric Jakobsson
  •  Rickard O. Lindström
  •  Marcus Jakobsson
  •  Peter Jakobsson

Delgren 1 - Fotboll

Delgrenen går ut på att få så många poäng som möjligt. Totalt skjuts 10 straffar mot ett fotbollsmål som är indelat i 6 rektanglar som beroende på svårighetsgrad erhållit olika poängsättning.

25

15

25

15

10

15

10

5

10

Resultat efter en gren enligt följande (poängen är i skrivande stund på villovägar):

 

Skott 1 Skott 2 Skott 3 Skott 4 Skott 5 Skott 6 Skott 7

Skott 8

Skott 9

Skott 10

Totalt

Placering

Chrille

                       

Eric

                       

Marcus

                       

Peter

                       

Lotta

                       

Eva

                      1

Rickard

                       

Resultaten har vi tyvärr tappat bort, men vi drar oss till minnes att Eva vann denna gren...

Delgren 2 - Bågskytte

Delgrenen går ut på att skjuta 5 pilar på 10-15 m mot en tavla.

Resultat efter tre grenar enligt följande (poängen är i skrivande stund på villovägar):

 

Skott 1 Skott 2 Skott 3 Skott 4 Skott 5

Totalt

Placering

Poäng efter 2 grenar

Chrille

               

Eric

               

Marcus

               

Peter

               

Lotta

               

Eva

               

Rickard

               

I väntan på att de faktiska resultaten skall dyka upp drar vi oss till minnes att Rickard vann denna gren...

Delgren 3 - Luftgevärsskytte

Delgrenen går ut på att skjuta 10 skott på 10 m mot en tavla där 10 poäng är max per skott.

Få se, vad blev det nu...?

Resultat efter tre grenar enligt följande (poängen är i skrivande stund på villovägar):

 

Skott 1 Skott 2 Skott 3 Skott 4 Skott 5 Skott 6 Skott 7

Skott 8

Skott 9

Skott 10

Totalt

Placering

Poäng efter 3 grenar

Chrille

                         

Eric

                         

Marcus

                         

Peter

                         

Lotta

                         

Eva

                         

Rickard

                         

I väntan på de faktiska resultaten drar vi oss till minnes att Peter vann denna gren...

Delgren 4 - Boule

Delgrenen går ut på att kasta fyra bouleklot mot ett rör som har slagits ner i marken. Avstånd till rör cirka 10 m. Två banor - dels på gräsmatta, dels på sandstrand.

På båda banorna räknas avståndet till röret samman för samtliga bouleklot. Om röret träffats räknas avståndet som 0. Avstånd i centimeter.

Boulebanan...

Resultat efter fyra grenar enligt följande:

 

Bana 1

Bana 2

Totalt

Placering

Poäng efter 4 grenar

Chrille

200+199+71+95=465 56+22+36+62=176 465+176=641 4  

Eric

179+136+185+208=708 20+60+22+67=169 708+169=877 6  

Marcus

213+225+76+19=533 60+119+121+117=417 533+417=950 7  

Peter

0+76+68+93=237 23+32+25+51=131 237+131=368 3  

Lotta

124+89+217+128=558 42+72+43+54=211 558+211=769 5  

Eva

0+65+34+68=167 17+22+22+22+17=83 167+83=250 1  

Rickard

0+0+35+76=111 53+65+59+71=248 111+248=359 2  

Delgren 5 - Löpning/gång

Delgrenen går ut på att hålla springa eller gå en snitslad bana två varv runt Gryöt och ha så liten tidsdifferens som möjligt mellan varje varv.

Tävlingsledaren förklarar reglerna för den sista grenen i tävlingen...

Resultat efter fem grenar enligt följande:

 

Varv 1

Varv 2

Tidsdifferens

Placering

Poäng efter 5 grenar

Slutgiltig placering

Chrille

9:33 9:05 0:28 3    

Eric

11:56 12:57 1:01 6    

Marcus

12:54 10:38 2:14 7    

Peter

10:23 9:57 0:26 2    

Lotta

12:26 11:56 0:30 4    

Eva

11:34 10:50 0:44 5    

Rickard

6:10 5:50 0:20 1   1

Rickard O. Lindström segrare i Grytökampen 2012 och därmed den förste att få en inteckning i det vandringspris som förtjänstfullt framtagits av svågern Peter Jakobsson...

En glad segrare i Grytökampen 2012...!

Annat ointressant:

Up 2012 Grytökampen 2014 Grytökampen 2015 Grytökampen 2016 Grytökampen 2017 Grytökampen 2018 Grytökampen

Ansvarig för denna websida är Rickard O. Lindström