Försvarsfordonsmuseet Arsenalen

Denna sida uppdaterades senast 2012-10-22. Ansvarig för sidan är Rickard O. Lindström.

Det nya Försvarsfordonsmuseet Arsenalen invigdes den 17 juni 2011. Här några bilder som visar en del av de utställda fordonen...

Strv m/38 - kan lättast skiljas från Strv m/39 på att kulsprutan är placerad till vänster om kanonen... Vi införskaffade 16 st av detta fordon - leveranser under 1938-39...
Från England införskaffades två lätta stridsvagnar m/Carden-Loyd... Bilden visar Mk V* - redan 1939 överfördes de två vagnarna till Armémuseum...
Arbete med en Strv m/37 - vi hade totalt 48 exemplar av denna och de slutlevererades i februari 1939... I bakgrunden Pansarbil m/31...
Pansarbil fm/29 - byggdes av Tidaholm och togs fram i ett exemplar (det blev för dyrt)...
En pansarbil av modell M8 Greyhound - Sverige använde fyra beslagtagna fordon av denna typ under FN-missionen i Kongo i början av 1960-talet...
Strv m/39 - med två kulsprutor till höger om kanonen (till skillnad från Strv m/38)... Vi hade totalt 20 st av denna stridsvagn från Landsverk...
Strv m/42 med 75 mm kanon fanns i fyra olika varianter (TM, TH, EH och TV) - totalt 252 fordon (varav ett mindre antal var operativa som Ikv 73 fram till 1965)...
Sav m/43 - denna stormartillerivagn anskaffades i 36 exemplar och var efter modifiering krigsorganiserad ända fram till 1973...
Terrängbil m/42 KP - totalt 500 vanliga lastbilar från Scania och Volvo som försågs med ett "Karosseri Pansar"... Ett mindre antal var operativa på Gotland fram till 2004...
Strv m/41 kom att licenstillverkas i totalt 220 exemplar och i två versioner vid Scania Vabis - ursprunget var den tjeckiska stridsvagnen TNH...
Pvkv m/43 - en pansarvärnskanonvagn med 7,5 cm kanon vi anskaffade i totalt 87 exemplar... Modifierad 1963 och operativ fram till 1970...
Lvkv fm/43 - med grund i chassi till Strv m/40K och förlängd med ett bärhjul, anskaffades totalt 17 st luftvärnskanonvagnar... Operativ 1949-1969 (modifierade 1957)...
Artillerikanonvagn AKV 151 - förlagan till den 15,5 cm Bandkanon 1A/C vi lät anskaffa i totalt 26 exemplar... Operativ åren 1965-2003...
Stridsvagn 74 - chassit till stridsvagn m/42 återanvändes och försågs med ett nytt torn med en 7,5 cm kanon... Totalt 225 fordon operativ åren 1958-1984...
Ikv 91 i vinterskrud - denna produkt från Hägglund & Söner anskaffades i 212 exemplar... I tjänst 1976-2002... Fasades ut för att 9 cm lågtryckskanon ansågs otillräcklig...
Stridsvagn Centurion anskaffades i olika versioner i totalt 350 exemplar... Modifierades i omgångar... Operativ från 1953 i knappt 50 år... Bilden visar även ett bränslesläp...
Bv 308 - en pansrad variant av Bandvagn 206... Anskaffades 1993 i 20 exemplar och kom till god användning i FN-tjänst... En vidareutvecklad version är Bv 309 (93 ex)...
Stridsvagn Renault NC 27 anskaffades i ett exemplar 1928... Användes inom ramen för olika försök en bit in på 1930-talet...
Stridsvagn fm/31 togs fram i ett exemplar... Denna "bandhjuling" provades ut 1935-1936, men kom att uppfattas som för dyr... Användes därefter som övningsvagn till 1940...
Panzerkampfwagen I Ausf A - en av de stridsvagnar som kom till Sverige efter kriget... Testades för vår egen kunskapsuppbyggnad (var dock aldrig helt funktionsduglig)...

Åter till "första sidan"...