Jockum Jakobsen Beck
född 1604, död 1682
Jockum Jakobsen Beck
f. 1604

Varberg
d. 1682

Andrarum
Hovjunkare


Biografi ] [ Barn ]
Jacob
Lavesen Beck

f. 1563
Danmark
d. 1622

Amiral

Lave
Jochumsen Beck

f. 1530
d. 1607-06-16 Danmark
Landsdomare
Joachim Larsen Beck, til Førslevgaard
f. 1510 Førslevgaard Gods, Førslev, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø amt, Sjælland, Danmark
Anne Jacobsdatter
f. Kindholm, Danmark
Kirstine
Huitfeldt

f. 1544-07-22 Bergenhus, Danmark
d. 1563-07-24 Danmark

Christoffer Huitfeldt, til Berritsgård
f. ca 1500
Øllegaard Jakobsdatter Trolle
f. 1513-05-26
Helle
Jørgensdatter Marsvin

f. 1566-07-14
Helsingborg
d. 1637-05-02
Helsingborg


Jørgen
Pedersen Marsvin, til Hollufgaard og Dybbæk

f. 1527 Lindved, Odense, Fyn, Danmark
d. 1581-09-02 Dybaek, Danmark
Landshövding på Landsrkona slott, riksråd, Dansk ambassadör
Peder Jørgensen Marsvin, til Lindved og Hollufgaard
f. ca 1472 Lindved,Højby,Odense, Fyn, Syddanmark, Danmark
Helle Tagesdatter Hollunger
f. ca 1475 Dybæk,Vemmehøg, Malmøhus, Vemmenhög
Karen
Ottesdatter Gyldenstierne, til Aunsbjerg

f. ca 1532 Avnsbjerg, Lysgaard, Danmark
d. 1589-11-20 Köpenhamn, Danmark

Otto Henriksen Gyldenstierne, til Ivernæs
f. ca 1490 Ivernes, Husby, Odense, Fyn, Danmark
Helvig Mogensdatter Gyldenstierne, til Avnsbjerg og Ormholt
f. 1519 Danmark
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Jockum Jakobsen Beck, född 1604 i Varberg, död 1682 i Andrarum. Hovjunkare.

Beck, Jochum, o. 1602-82. J. B. til Gladsaxe og Bosø Kloster, Søn af Jacob B., blev 1622 indskrevet ved Universitetet i Leiden, var 1627-28 Hofjunker, 1632-34 Lensmand paa Kjøbenhavns Slot, havde 1634-39 Bøvling Len, 1639-42 Christiansstad Len, 1640-49 Silkeborg Len. Han giftede sig 1629 mecl Else Grubbe (f. 1613 d. 1631), Datter af Sivert G. til Hofdal og Torup; efter hendes Død ægtede han (1633) Else Friis (f. 1615 d. 1696), Datter af Kansler Christian F. til Kragerup. Han ansaas en Tid for en af Danmarks rigeste Adelsmænd. Hans talrige Godser, som han havde erhvervet ved Arv, ved Giftermaal og ved Kjøb, ansloges til 3000 Tdr. Hartkorn. Denne store Rigdom gik imidlertid fuldstændig tabt ved den uheldige Drift af en Industri, som han selv havde sat i Gang paa en af sine Ejendomme. Det var nemlig ham, som begyndte den Aluntilvirkning, der endnu den Dag i Dag finder Sted paa Andrarum, og som til sine Tider har givet et meget betydeligt Udbytte. J. B. havde selv fundet Alunskiferen og (allerede 1637) faaet Privilegium paa at tilvirke den, men de Summer, som udkrævedes, først til at sætte Driften i Gang og siden til at holde den gaaende, vare saa uhyre store, at han for at skaffe dem til Veje efterhaanden nødtes til at sælge eller pantsætte næsten alle sine Godser (til Corfits Ulfeldt solgte han saaledes Torup 1647 og Bosø Kloster 1658), og da han desuagtet vedblev at synke dybere og dybere i Gjæld, saa han sig tvungen til at optage en Del af sine Kreditorer som Medinteressenter i Driften, hvorved han aabnede en vid Mark for den ublueste Udplyndring, der ogsaa fortsattes efter hans Død lige over for hans Arvinger (af hvilke Sønnen Lave B. var gift med Corfits Ulfeldts og Leonora Christinas Datter Leonora Sophie Ulfeldt). Som et Vidnesbyrd om, hvor medtaget J. B.s en Gang saa store Formue var, da han døde (1682), kan anføres, at hans Lig i 2 Aar maatte henstaa ubegravet, fordi man savnede Penge til at lade det komme i Jorden paa standsmæssig Maade.

Skånska Herregårdar, især under Christinehof, Torup og Bosjökloster. S. Birket Smith, Leonora Christina på Maribo Kloster S. 26 f. 30. Danmarks Adels Aarbog 1886, S. 54.

S. Birket Smith./Dansk biografisk leksikon.


Gift med
Else Christiansdatter Friis af Haraldskær , född 1615 i Kragerup, Danmark, död 1696-06-09 i Andrarum.

Barn:
Lave Beck till Gladsaxe, född 1642, död 1710


Forskare:
© 
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2020-10-11