Olof Sandersson
född 1749-12-11, död 1810-01-31
Olof Sandersson
f. 1749-12-11
Limsta 4
Gudmundrå
d. 1810-01-31
Limsta
Gudmundrå
Bonde


Biografi ] [ Barn ]
Sander
Johansson

f. 1719-11-22
Gumås 1, Gudmundrå
d. 1790-07-23
Limsta, Gudmundrå
Bonde.
Limsta 4
Johannes
Sandersson

f. 1689-01-25 Gumås 1, Gudmundrå
d. 1751-08-06 Gumås, Gudmundrå
Nämndeman
Zander Olofsson
f. 1631 Gumås 1, Gudmundrå
Kerstin Christophersdotter
f. Bergsnäs 1:1, Nordingrå
Cherstin
Månsdotter

f. 1691-09-19 Limsta 4, Gudmundrå
d. 1729-07-20 Limsta, Gudmundrå

Måns Jonsson
f. 1662 Limstad, Gudmundrå
Anna Pädersdotter
f. 1671 Dynäs 1, Gudmundrå
Karin
Olsdotter

f. 1722-11-11
Fiskja 2, Gudmundrå
d. 1768-03-04
Limsta, Gudmundrå

Limsta 4
Olof
Ericsson

f. 1686 Fiskja 2, Gudmundrå
d. 1743-06-24 Fiskja, Gudmundrå
Bonde, dog 56å7m
Erich Mathiasson
f. 1653 Fiskja 2, Gudmundrå
Karin Olofsdotter
f. 1655 ca
Kierstin
Sandersdotter

f. 1691-07-19 Bergom 3, Gudmundrå
d. 1775-08-29 Fiskja, Gudmundrå

Sander Israelsson
f. 1648 Bergom 3, Gudmundrå
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Olof Sandersson, född 1749-12-11 i Limsta 4, Gudmundrå, död 1810-01-31 i Limsta, Gudmundrå. Bonde. Dog i blodstörtning som änkling.. Hade 4 barn som hette Catharina och som dog unga.

Ur dödsboken:
"Bonden och Enkl. Olof Sandersson i Limsta - af stark kroppsbyggnad i stormat från yngre åren på den tomma förmedelst ett öfverdådigh och af starka drycker överlastade lefnadssätt - var gift 2 ggr med de frommaste makar, som voro värdige ett bättre behandling - med den förra ägt 12 st barn, af vilka 5 söner och 3 döttrar lefde vid fadrens död - besvärades sista åren av stenpassion. Sängliggande efter förkylning i 4 månader; deunder fick rådrum till ånger och förbättring från de fel som åtfölgt honom mera af lättsinighet än ståndhet - slutade omsider sitt lif genom blodhostning och blodstörtning."

Från www.famgus.se :

Bonde i Limsta 4, Gudmundrå sn, Ångermanland.
Enligt mantal 1784 så tar han över fadershemmanet Limsta 4. Han skattar sedan för Limsta 4 i mantal 1784-1803. Den 2 maj 1803 så avstyckas 4 seland till sonen Alexander. Den 25 maj 1812 så förrättas en andra delning av hemmanet. Efter denna har sönerna Johan och Daniel 5 seland vardera, och sonen Alexander har som tidigare 4 seland. Från faderns död 1810 till denna delning 1812 så har sonen Israel arrenderat de 10 selanden som nu Johan och Daniel tar över.

Med tanke på Olofs eftermäle i dödboken har han troligen haft ett "stökigt" förflutet. Han var storväxt och var förmodligen inte lätt att tas med.
Det sägs ju att "bägge hans hustrur woro värdiga en bättre behandling".
Jag hittar honom också i kyrkoräkenskaperna där han år 1772 döms för "otidigt sängalag" till 12 daler i böter.

Olof nämns 1793 i bouppteckningen efter båtsmanenkan Sara Israelsdotter i Limsta:
"... å arfwingarnas sida infant sig bonden Olof Sandersson i Limsta tillika med bruksarbetaren Pehr Johansson på Kramfors ...".
Sara var Olofs hustrus faster.


Gift 1773-10-24 i Högsjö med
Sara Israelsdotter, född 1753-01-04 i Västby 4, Högsjö, död 1806-01-11 i Limsta, Gudmundrå. Dog 53å i förstoppning. Beskrevs bl a som tålmodig.

Barn:
Alexander "Sander" Olofsson, född 1775-01-18, död 1820-12-18
Catharina Olofsdotter, född 1776-02-03, död 1778-05-24
Christina Olofsdotter, född 1777-12-21, död 1842-11-07
Catharina Olofsdotter, född 1779-12-10, död 1781-10-27
Sara Olofsdotter, född 1781-12-14, död 1845-01-24
Israel Olofsson Lindström, född 1784-04-30, död 1850-01-20
Catharina Olofsdotter, född 1786-04-15, död 1786-07-07
Catharina Olofsdotter, född 1787-05-25, död 1788-09-09
Magdalena Olofsdotter, född 1789-07-10, död 1865-02-13
Olof Olofsson Lindström, född 1792-02-04, död 1867-01-15
Johannes Olofsson Lindholm, född 1794-02-17, död 1863-10-04
Daniel Olofsson-Lindholm, född 1798-07-22, död 1854-08-18

Gift 1806-11-02 med
Christina Mikaelsdotter, född 1762 i Svanö, död 1809-01-17 i Limsta, Gudmundrå. Kristina var tidigare gift med avskedade båtsmannen Lars Styf på Svanön.


Forskare:
© 
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2020-10-11