Anders Sundius
född 1687, död 1767-07-27
Anders Sundius
f. 1687

Boteå
d. 1767-07-27

Sollefteå
Prost i Sollefteå


Biografi ] [ Barn ]
Andreas
Sundius

f. 1642
Alsen, Offerdal
d. 1705-08-27
Boteå
Kyrkoherde i Boteå

Anders Petri
Sundius

f. 1612 Sunds by, Söderala
d. 1679 Alsen
Komminister i Offerdal
Petrus Jonae
f.
                
Helena
Olofsdotter

f. 1612 före Söderhamn
d. 1676 Offerdal, Alsen

                
                
Brita
Genee

f. 1645-01
Härnösand
d. 1731-06-25
Härnösand


Olof
Abrahamsson Gene

f. 1620 Härnösand
d. 1696-07 Härnösand
Borgmästare i Härnösand
Abraham Persson Genee
f. 1575 Björned, Torsåker
NN Olofsdotter
f. 1580 Arnäs
Elisabet
Zackariasdotter Bure

f. 1601-09-07 Själevad
d. 1647 Gävle

Zackarias Jonae
f. ca 1570 Själevad
Magdalena Engelbertsdotter Bure
f. 1581-10-01 Säbrå
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Anders Sundius, född 1687 i Boteå, död 1767-07-27 i Sollefteå. Prost i Sollefteå.

Mag. Anders Sundius (1734-67), f. 1687, företrädarens
broder. Stud. i Upsala 24 okt. 1706, promov. fil. mag. 1719. Konsist.
notarie i Hsand 1722, t. f. rektor vid Hsands triv. skola 14 okt. 1724, tilltr.
364 SOLLEFTEÅ
1725, græcæ linguæ lektor 1726, gymn. rektor 1729; utn. pastor i Sollefteå
1733, tilltr. 1 maj 1734. Vid 1738 års prästmöte i Hsand höll han 15 febr.
e. m. en oration »De duplici Deum cognoscendi modo», blef kontr. prost
1753. Han klagar 1754 öfver laxfiskets aftagande genom sågtimmers
flottning i södra Sollefteå älf. (Hdpr. 22/5 1754.) Afled 27 juli 1767, sedan
han med heder och största beröm lefvat i 80 år, begr. 17 sept.
G. m. Anna Christina Sund, dotter till khden n. 10 och styfdotter till företrädaren,
d. 18/9 1766, begr. 14/12 s. å.
Barn: Brita, f. i Sollefteå, döpt 31/5 1726, d. här begr. 14/2 1727; Maria, f.
i Hsand 24/9 1727, d. där begr. 8/2 1728; Andreas, f. 16/11 1728, d. begr. 21/12 s. å.;
Christina, f. i Sollefteå, döpt 11/8 1730, g. 29/8 1751 m. apologisten, sed. lektor
Michael Ström, d. 17/12 1752 i Hsand; Maria Brita, f. i Sollefteå, döpt 25/7 1732;
Anna Catharina, f. i Hsand 25/10 1733, g. m. khden i Sidensjö Ol. Lundström;
Elisabeth, f. 1/3 1736 i Sollefteå, g. 12/1 1758 m. landtmät. Erik Mellin, d. 18/5 1795;
Olaus, f. 13/5 1737, landtmät., d. i Sollefteå prästg. 26/5 1806; Helena, f. 19/12 1739,
g. m. komm. Ol. Mellin i N.-Luleå; Andreas, f. 7/11 1741, d. 29/12 1747; Gustaf,
f. 31/7 1743, d. 1/4 1744; Maja Brita, f. 31/10 1744, d. i Boteå af lungsot 20/11 1812;
Magdalena, f. 9/3 1746, d. 17/3 s. å.; Nicolaus, f. 6/3 1748, komm. i Långsele, se
nedan; Margareta, f. 14/9 1750, g. m. khden Lars Jacob Stridsberg i Boteå.
Tr.: De patria Amazonum, præs. F. Törner. Ups. 1716. - De variis disputandi
modis, præs. J. Steuchius, ib. 1717


Gift med
Anna Christina Sund, född 1707 i Luleå, död 1766-09-18 i Sollefteå.

Barn:
Brita Sundia, född 1726, död 1727
Maria Sundia, född 1727, död 1728
Andreas Sundius, född 1728, död 1728
Kristina Sundia, född 1730, död 1752
Maria Brita Sundia, född 1732
Anna Catharina Sundia, född 1733, död 1811
Elisabeth Sundia, född 1736, död 1795
Olof Sundius, född 1737, död 1806
Helena Sundia, född 1739-12-19
Andreas Sundius, född 1741, död 1747
Gustav Sundius, född 1743, död 1744
Maria Birgita Sundia, född 1744, död 1812
Magdalena Sundia, född 1746, död 1746
Nils Sundius, född 1748, död 1823
Margareta Sundius, född 1750, död 1791


Forskare:
© 
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2020-10-11