Jöns Niurenius Persson
död 1641-12-19
Jöns Niurenius Persson
f.

Njurunda
d. 1641-12-19
Prästgården
Njurunda
Kyrkoherde 1627-1641 i Njurunda, pastor


Biografi ] [ Barn ]
Petrus Johannis
Kerfstadius

f.

d. 1626

Kyrkoherde

Jöns
Ingemarsson

f. 1515
d. Kärvsta, Stöde
Bonde
Ingemar Persson
f.
                
Barbro
Jonsdotter

f. Kärvsta, Stöde
d.

                
                
Katarina
Månsdotter

f.

d.                
                
                
                
                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Jöns Niurenius Persson, född i Njurunda, död 1641-12-19 i Prästgården, Njurunda. Kyrkoherde 1627-1641 i Njurunda, pastor.

(Petri-Niurenius);(Johannes)
pastor -1622- i Njurunda (Y) (Inbyggare i Njurunda)
Kyrkoherde -1627- i Njurunda (Y) (Inbyggare i Njurunda)
Bosatt -1622- (Inbyggare i Njurunda)
Död (Inbyggare i Njurunda)
Begravd 1641 i Njurunda (Y)
Student i Uppsala 1618.

Jon Persson i Veda 2 kärade 1631 till kyrkoherde Jöns om ett mål jord, som dennes fader köpt av Jons svärmoder. Jorden sades vara illa brukad, och Jon medgavs rätt att lösa den till det pris den var såld. Ägde efter fadern hemman i Å 2. Detta hemman synes han ha förvärvat omkring 1640 och upptas som ägare 1642 och 1653 (eg änkan Anna Månsdotter Gammal). Hustru Sigrid i Bunsta, änka efter Erik Olsson, krävde 1649 hustru Anna i Å på 5 daler konung Karls mynt, som Erik lånat till Annas saligman, kyrkoherde Jöns. Tre betrodda män intygar på tinget, att salig hustru Karin,[Annas första svärmoder] och salig herr Jöns erhållit dessa pengar, men så vitt de visste hade återbetalning ej skett. Anna och hennes arvingar dömdes betala. (Avser troligen Nils Olsson i Bunsta 2:s hustru Sigrid, som är änka 1642.)
Hans gravsten finns kvar vid gamla kyrkan.
Khde 8
/Text från "Inbyggare.."

Stud.
i Upsala 6 febr. 1618; synes tillträdt här 1627 efter att ha tjänstgjort
som v. pastor från 1622. På tinget i Njurunda febr. 1629 klagar herr Jöns
pastor, att stor skada skett af eld och uppbrändt myckin hägn, och beviste
att Mjösundsmännens barn gjort denna skadan. De dömdes att uppsätta
½ hägn på ort och ställe. Han åtnjöt årligen 16 tr. vederlagskorn. Njurunda
sockens tiondelängd för 1641 bär följande anteckning: »Efter dät Gud
hafwer genom den timeliga döden den 19 december 1641 hädankallat wår
kiäre kyrkoherde hederlig och wällärde her Jöns Pädersson och är derföre
hvarken kyrkoherde, kaplan eller någon prästman i sochnen, dy bekräftas
denne tiendelängd med socknens sigill». Hans änka gaf 1643 i testamente
efter honom en kalk om 38 lod till kyrkan. De ägde hemman i Å. Hans
grafsten finnes kvar å gamla kyrkogården


Gift före 1633 med
Anna Månsdotter Gammal, född 1605 i Gävle, död 1685-12-10 i Prästgården, Njurunda. Fick även ett barn som döptes till Lars Nilsson.

Barn:
Magdalena Niurenia Jönsdotter
Måns Niurenius Jönsson
Katarina Niurenia Jönsdotter
Anna Niurenia Jönsdotter
Mårten Niurenius Jönsson, född 1633, död 1709-08-27
Per Niurenius Bremming Jönsson, född 1635, död 1687
Elisabet Niurenia Bremming Jönsdotter, född 1639-09-00, död 1696-06-05
Olof Niurenius Bremming Jönsson, född 1641, död 1711-07-07


Forskare:
© 
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2020-10-11