Petrus Olai Gestricius
född 1540, död 1607
Petrus Olai Gestricius
f. 1540

Gefle
d. 1607

Umeå
Kyrkoherde


Biografi ] [ Barn ]
Olof Olaus
Mårtensson Martini

f. 1510
Teg, Umeå
d. 1587
Gävle
Rådman

Mårten
Larsson

f. 1470
d.

                
                
Ingrid
Olofsdotter

f. Baggböle, Umeå lfs
d.

Olof Klementsson
f.
Brita Andersdotter
f. 1490 Röbäck, Umeå
Karin
Andersdotter Grubb

f. 1510
Grubbe, Umeå
d.Anders
Persson Grubb

f. 1470 Umeå
d. 1543
Landsköpman
Per Grubb
f. 1445 Umeå
                
Mariet
Jakobsdotter

f. 1473 Bureå, Skellefteå
d. 1529 Umeå

Jakob "Jakob Lagman" Andersson
f. 1450 Bureå, Skellefteå
Kjellög Olofsdotter
f. 1452 Bureå, Skellefteå
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Petrus Olai Gestricius, född 1540 i Gefle, död 1607 i Umeå. Kyrkoherde.

Petrus Olai Gestricius (1594-1607), f. i Gefle, där
fadern Olof Mårtensson var rådman. I stadens för sin tid utmärkta skola
erhöll sonen förmodligen sin första utbildning, och efter att i Tyskland
vunnit magistergraden förordnades han år 1570 till rektor i samma skola.
Denna tjänst miste han emellertid 1577 på grund af sin vägran att underskrifva
Johan III:s liturgi och skall t. o. m. en tid hållits i fängsligt förvar
å Stockholms slott. Efter frigifningen tillbragte han några år utan anställning,
troligen i Gefle, under armod och betryck, sysselsatt med jordbruk,
och höll enligt sägen själf på med att plöja åkern, då en enspännare år 1580
öfverbringade honom kgl. fullmakt som khde i Njurunda pastorat. Såsom
sådan och tillika prost i Medelpad undertecknar han Upsala mötes beslut
1593. För sina stora gåfvor och berömliga förhållande blef han efter 14
års verksamhet i denna lilla församling kallad till »den förnemblige och
widhberömde Umeå försambling». I Upsala Domkapitels protokoll 1 mars
1594 heter det: »De pastore Umensi conclusum est, ut dn Petrus Olavi
Gestricius eo mittatur primo quoque tempore». Han tillträdde i april
samma år och verkade här med högsta beröm, till dess han saligen ändade
sina dagar 1607.
G. m. Malin Nilsdotter, borgmästardotter fr. Gefle, blef efter mannens
död omg. m. prosten och khden i N. Luleå Engelbertus Laurentii och lefde där
ännu 1624.
Af sönerna, som efter födelseorten antogo namnet Njurenius, beklädde 4
liksom fadern rektoratet i Gefle skola, ett säkerligen enastående fall i det svenska
befordringsväsendet.
Barn: Anna, f. i Gefle, g. 10/8 1600 m. khden i Pedersöre i Finland Knut
Henriksson, änka 1621, omg. m. khden därst. Sven Wigelius, d. hos sin måg khden
J. Brenner i Cronoby, d. 1/2 1664, 84 år; Olaus, rektor i Gefle 1616, prost o. khde
i Umeå, n. 18; Ericus, f. 1592, fil. mag., rektor i Gefle 1619, khde i Umeå, n. 19;
Nicolaus, stud. i Wittenberg 1614, fil. mag., rektor i Gefle 1623, sist i Sthm 1625;
Johannes, fil. mag., rektor i Gefle 1625, khde i Enköping; Anders, huspredikant
hos riksrådet Jöns Kurck, g. m. Magdalena Knutsdotter, systern Annas styfdotter;
Gunnila, g. m. borgaren och rådmannen Hans Christerson Trast i Umeå.
Källa: Härnösands stifts herdaminnen.


Gift med
Malin Nilsdotter, född 1550 i Gefle, död 1624 i Luleå. Borgmästardotter.

Barn:
Olaus Petri Niurenius, född 1580-08-18, död 1645-09-24


Forskare:
© 
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2020-10-11