Truls Marbo
född 1490, död 1551
Truls Marbo
f. 1490
Lösings härad, Östergötland

d. 1551
Ravnäs
Konungsund
Slottslov på Stegeborg


Biografi ] [ Barn ]
Anders
Marbo

f.

d.

Fogde i Sunnerbo

                
                
                
                
                
                
Christina
Jönsdotter Lind

f.

d.                
                
                
                
                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Truls Marbo, född 1490 i Lösings härad, Östergötland, död 1551 i Ravnäs, Konungsund. Slottslov på Stegeborg.

Truls Andersson Skrivare (Marbo) till Ravnäs, som i vapnet förde en halv lilja och en stjärna.

Gift1525 med Ingeborg KYLE 1495-1532 och fick barnen:
- Anna MARBO 1527-1590
- Margareta MARBO 1530-1614
- Kerstin MARBO 1532-1603

Gift med Karin SLATTE 1510-1584 och fick barn:
- Ingeborg MARBO 1533-1595

Häradshövding i Lösings härad Östergötlands län, slottslov på Stegeborg och kammarråd.

Slottsloven betecknade i äldre tider befälhavare på ett befäst slott, borg, fästning eller liknande. Sådana anläggningar var byggda för att kunna motstå en långvarig belägring, vilket förutsatte ett befälhavaren hade ett självständingt ansvar för borgen gentemot sin länsherre, som kunde vara kungen, biskopen eller någon annan storman. Ursprungligen betecknade slottsloven befälhaverens och eventuellt hans närmaste underlydandes skriftliga loven eller löfte till sin länsherre, men ordet övergick senare till att beteckna befälhavaren själv.

Vid framväxten av en statlig administration fick slotten från 1300-talet en roll vid uppbörden av skatter, vilket gjorde slottsloven till en central person i detta system. Vid Axel Oxenstiernas reform av statsadministrationen 1634 övertog landshövdingen slottslovens administrativa befogenheter.


Gift med
Karin Eriksdotter Slatte, född 1510 i Slattefors, Landeryd, död 1584-01-04 i Ravnäs, Konungsund. Adliga ätten Slatte nr 97.

Barn:
Ingeborg Marbo, född 1533, död 1595


Forskare:
© 
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2020-05-10