Samuel Unosson Troilius
född 1619, död 1666-03-08
Samuel Unosson Troilius
f. 1619

Leksand
d. 1666-03-08

Leksand
Präst och kyrkoherde i Leksand


Biografi ] [ Barn ]
Uno
Trulsson Troilius

f. 1586-09-12
Backa, Säter, Kopparberg
d. 1664-02-15
Prästgården, Leksand, Kopparberg
Kyrkoherde i Leksand

Truls
Larsson

f. 1558 Backa, Hyltinge
d. 1618 Hyltinge
Landtbofogde på Tidö slott hos herr Åke Johansson
Lars "i Backa" Larsson
f. 1526 Backa, Hyltinge
                
Emfred
Unosdotter

f. 1556 Vålsta, Forsa
d. 1618 Tidö säteri, Rytterne

Uno Olofsson
f. 1536 Hyltinge Backa, Hyltinge
Brita Olofsdotter
f. 1532 Backa, Hyltinge
Margareta
Hansdotter

f. 1594-03-05
Prästgården, Säbrå
d. 1657-06-11
Prästgården, Leksand, Kopparberg


Johannes
Laurentii Bure

f. 1548-01-24 Säbrå
d. 1603-04-26 Prästgården, Säbrå
Kyrkoherde i Säbrå n.6
Laurentius Svenonis Bureus
f. 1507 Byrestad, Selånger
Margareta Engelbertsdotter Janzonia
f. ca 1510 Skön
Anna
Segersdotter

f. ca 1560 Nensjö, Gudmundrå
d. 1632-06-03 Helgum, Säbrå

Seger Per Olofsson Ehrenklo
f. 1530 Nensjö, Gudmundrå
Gertrud Ulfsdotter
f. 1537 Nätra
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Samuel Unosson Troilius, född 1619 i Leksand, död 1666-03-08 i Leksand. Präst och kyrkoherde i Leksand.

Kyrkoherde i Leksand 1664-1666

Mag. Samuel Troilius. Född af ofwanbeskrifne föräldrar 1619. Uppfostrad med flera snälla styf- och halfbröder, kunde han icke sakna en ypperlig ledning i studier till dess han 1641 blef Stud. i Upsala. Märkligt är, att den så nödig ansedda inwigningen icke skedde wid acad., utan i äldsta stud. matr. står om honom: "1645 Arbogiæ depositus." Uppehöll sig ock en tid i Åbo, men blef Magister i Upsala 19 Febr. 1652. Pwgd 15 Oct. (25 Jan.?) 1653, och synes först stadnat hos sin snart blifwande swärfader i Stora Tuna. ConRector Scholæ i Westerås 1 Juli 1656, och följande år Assessor Consistorii. Då fadrens krafter begynte märkligt aftaga, begärde han hem sin son till församlingens skötsel, som bewiljades i Capitlet 23 Mars 1659. Erhöll 22 Febr. 1662 Regeringens försäkran om succession i pastoratet, och efter fadrens afgång 11 Aug. 1664 stadfästelse derpå, då derpå, då ock Biskopens bref derom 25 Sept. afgick till församl. Alltför få äro underrättelserna om honom och hans korta tid medgaf honom icke några wärf utom församl. Blott finnes antecknadt, att han 1656 warit Orator i prestmötet. Älskare af stillasittning till läsande och skrifwande ansågs han af fadren förkorta sin lifstid, hwarföre denne säges, så ofta han gått förbi sonens rum, med knackande på dörren hafwa påminnt honom: "Mäster Samuel, kom ihog hustru och barn." Den gamles fruktan war grundad, ty han dog i sin bästa ålder 8 Mars 1666. [Muncktell: Wästerås Stifts Herdaminne]


Gift med
Margareta Jacobsdotter Güthræa, född 1639 i Sala, död 1675-05-03.

Barn:
Olof Troilius, född 1661, död 1732-11-15


Forskare:
© 
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2020-10-11