Petrus Erici Steuchius
född 1605-05-08, död 1683-12-16
Petrus Erici Steuchius
f. 1605-05-08
Speteby
Lerbo
d. 1683-12-16
Biskopsgården
Säbrå
Biskop, superindendent


Biografi ] [ Barn ]
Eric
Pedersson Stöök

f. 1573
Speteby skattegård, Lerbo
d. 1645
Speteby skattegård, Lerbo
Capitain, Häradsfogde, Hövidsman
Oppunda härad
Petrus
Steuchius (Stök)

f. 1500 Linköping(?)
d. Björkviks socken, Södermanland
Kanik, kyrkoherde
                
                
Brita

f.
d.

                
                
Maria
Nilsdotter

f. 1577
Nyköping
d. 1605

Borgardotter

Nils
Jönsson

f. 1545 Nyköping
d.
Rådman, borgare
                
                
Brita
Bengtsdotter

f. 1549
d. 1605

                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Petrus Erici Steuchius, född 1605-05-08 i Speteby, Lerbo, död 1683-12-16 i Biskopsgården, Säbrå. Biskop, superindendent.

Mag. Petrus Erici Steuchius var född 1605 i Lerbo socken och Speteby gård, uti Södermanland; Fadren, Capitainen och Härads- fogden i Oppunda härad, Eric Pederson Stöök. Studerade i Nyköping och Strängnäs, samt i Upsala, där han blev studnet 1624. Prästvigdes 1629 i Strängnäs av Bisk.Doct. Laurenius Paulinius Gothus; Prom. Ph.Mag. i Upsala 1632; Phys.Lect. vid Gymnasium i Strängnäs, 1633. Reste utrikes 1634 och besökte därvid Wittenberg; Th.Lector i Strängnäs och Pastor på Fogdön 1638; Contr.Prost 1639. Vid prästmötet i Strängnäs 1644 presiderade för en med utmärkt lärdom författad Synodaldisputation, vilken disputationsakt bevis- tades av Drottning Christina, som genast utnämnde honom till Hov- predikant, med bibehållande av kyrkoherdebefattningen på Fogdön. Kunklig Hovpredikant således 1644; Den förste Superintendent i Härnösand, 1647; kom dit och tillträdde 1648; Kyrkoherde uti Härnösands stad, med Härnön, samt Pastor i Säbrå praeb. samma år tillika. Hans lärdom, värdighet och förtjänster i övrigt gjorde att han erhöll kallelse härtill och fullmakt att vara Superintendent över Norrland (Härnösands Superintendentia hade nämligen förut, före 1647, varit förenad med Upsala Erke-Stift). Under dennes tid inrättades Härnösands Gymansium, "med Trivial- skola därvid" (såsom Ryzelius i sin Episcoposcopia Sviogothica uttrycker sig), förordnat 1647 och öppnat 1650. I Stiftets församlingar och 10 av Lappmarkens, anställde Biskopen mödosamma visitationer. Såsom Pastor i Härnösand gjorde han 1681 en utvidgning av den gamla Stads-stenkyrkan.. Erhöll tjänstledigt 1682, i anseende till sin ålderdom, då dess son, d v Log. och Metaph.Prof. vid Upsala Academi Mag. Mathias Steuchius förordnades till hans biträde vid Superintendentien. Död 16/12 1683 å Säbrå Biskopsgård, nära 79 år gammal. Aktat och odödligt har hans namn övergått till eftervärlden, särdeles genom hans nit för Kyrko-, Stifts- och Skolväsendets behövliga ordnande inom landet denna tid. Var gift 1:o med Birgitta Ilsbodina (Prostdotter från Jäder i Södermanland) 1635; 2:o med Elisabeth Bruggman (barnlös). Utöver två söner hade han fyra döttrar som alla blev gifta med Prostar i Härnösands Stift. Dessa präster voro: - Nils Plantin, i Själevad, sist i Luleå - Jac. Eurenius, i Nora - Jac. Holst, sist i Brunflo - Olof Gran, i Piteå Hans sönder var Math.Steuchius som blev ärkebiskop, samt Er.Pet. Steuchius, kyrkoherde i Offerdal. Utgivna skrifter: 1) Disp.Synodalis: de peccato in genere et in specie (hållen uti Strängnäs 1644); 2) Likpredikan öfver Prosten Mag.Nic. Ol.Bozaeus i Nordingrå, med anledning af Text.Ps.149, och ämnet: En andelig stridsmans kamp, vapen och segervinning (1674); m fl.

Titeln superintendent användes i Sverige i nya stift som upprättades efter reformationen och som kallades superintendentia. Till superintendenturen hörde således en del av de uppgifter som normalt hör till biskopämbetet. Ett skäl till att kungamakten ogillade termen biskop kan ha varit att biskoparna före reformationen innehade en betydande politisk makt. Dessutom ansågs termen superintendent av vissa lutheraner som mindre katolskt influerad än termen biskop


Gift 1635-09-21 i Säbrå med
Birgitta Ilsbodina, född 1615 i Jäder, Södermanland, död 1650-03 i Härnösand.

Barn:
Anna Steuchia, född 1636, död 1662
Margareta Steuchia, född 1638, död 1718
Brita Steuch, född 1640
Christina Steuchia, född 1642-03-06, död 1718-12-10
Erik Steuch, född 1643, död 1671
Matthias Steuchius, född 1644-10-26, död 1730-08-02
Johannes Steuchius, född 1646
Petrus Steuchius, född 1648

Gift 1660 med
Elisabeth Johansdotter Bruggman.


Forskare:
© 
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2020-10-11