Jöns i Tovaryd
Jöns i Tovaryd
f.


d.

Biografi ] [ Barn ]
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Jöns i Tovaryd.

Jöns i Tovaryd
Född: uppskattas till efter 1255 i Småland.
Död: Tovaryd, Bredaryd, Småland.
Fader till Hemming Jönsson Djäkn (tinnskura) och Katarina Jönsdotter (tinnskura)

Möljigen samme Jöns:

SDHK-nr: 660

Utfärdat: 12510908 Innehåll: Jöns Ilianeson intygar att han var nävarande, när abboten G(ermund) i Nydala kloster och Brudde genomförde ett jordabyte på så sätt att abboten fick allt vad Brudde ägde i Starkeryd och en fjärdedel i ”gwidanäs” i utbyte mot klostrets egendom Bårestorp. Vidare erhöll abboten uttryckligen tillgång till skogen för trädfällning och jakt samt tillstånd att fiska i sjöar och vattendrag, som tillhör Nöthult, eftersom dessa ligger utanför abbotens ägogränser.

se även http://docplayer.se/30490719-Striden-med-trollen-gunnar-tonnquist.html


Barn:
Katarina Jönsdotter (tinnskura), född cirka 1320, död efter 1371


Forskare:
© 
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2020-10-11