Erik NN
född cirka 1080, död efter 1131
Erik NN
f. ca 1080
Västergötland
Sverige
d. efter 1131
Haraldssted, Ringsted, Sjælland
Danmark
Jarl av Västergötland och Falster


Biografi ] [ Barn ]
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Erik NN, född cirka 1080 i Västergötland, Sverige, död efter 1131 i Haraldssted, Ringsted, Sjælland, Danmark. Jarl av Västergötland och Falster.

Erik, jarl i Västergötland.

Erik jarl är en av historiens doldisar. Saxo omtalar som enda källa Erik som Gothorum præfectus, alltså jarl av Götaland och att han ägde en gård i Haraldsted på Själland. Övriga källor säger att Erik var jarl av Falster. Eftersom han var svåger med Folke den tjocke så finns det en svag koppling till Götaland, och han kan under tiden efter Inge den yngres död ha satts som jarl när vissa områden kan ha stått under danskt inflytande. Möjligen var han också jarl av Slesvig eftersom Lundaannalene omtalar en Ericus dux Sleswicensis.

Erik jarl var morfar till Absalon Hvide, Köpenhamns grundare.

Erik jarl var gift med Cecilia Knutsdotter av Danmark, dotter till Knut den helige.

Knut Lavard mördades 7 januari 1131 i skogarna utanför Haraldsted efter ha varit på julbesök hos sin kusin Cecilia och Erik jarl.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Erik_jarl
https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I18185&tree=2

Jarlen Karl Erikssons far var den Erik som Saxo omtalar som ”Götarnas jarl”. Av olika anledningar kom denne Götarnas jarl Erik att förlägga sin verksamhet till Danmark, där han på 1130-talet påträffas pa° Själland och benänmns jarl av Falster. Åter ser vi här de nära götiska och danska dynastiska förbindelserna, då Götarnas jarl Erik nämligen blivit gift med kung Knut den heliges dotter Cecilia Knutsdotter, en syster till Folke den tjockes hustru Ingegerd Knutsdotter. Att Götajarlen Eriks son Karl Eriksson var gift med en dotter till ärkebiskop Eskil framgår likaledes av Saxos uppgifter, liksom att makarna 1176 i varje fall hade de två sönerna Knut Karlsson och Karl Karlsson.Tydligen fanns i sammanhanget också en frilloson Bengt till Karl Eriksson. Om det nu hade funnits ytterligare en dotter i denna syskonkrets, som var gift med Magnus Minnesköld på Bjälbo, skulle på ett alldeles acceptabelt sätt förklaras hur Eskil Magnusson kunde bli Västergötlands lagman, nämligen därigenom att han var en avkomling till Götarnas jarl Erik. Skulle en sådan genealogisk teori hålla, skulle Eskil Magnusson nämligen vara en sondotters son till Götarnas jarl Erik, ett särskilt lämpligt släktskap för en Västergötlands lagman.

http://www.theutenberg.se/pdf/tornetaggen.pdf


Gift med
Cecilie Knudsdatter, född cirka 1086 i Danmark, död cirka 1131 i Haraldssted, Ringsted, Sjælland, Danmark. Prinsessa av Danmark.

Barn:
Karl Eriksson, född cirka 1120, död 1176


Forskare:
© 
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2020-10-11