Gisle i Vällersten
född cirka 1280, död efter 1320
Gisle i Vällersten
f. ca 1280
Småland

d. efter 1320
Vällersten
Värnamo
Väpnare i Vällersten


Biografi ] [ Barn ]
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Gisle i Vällersten, född cirka 1280 i Småland, död efter 1320 i Vällersten, Värnamo. Väpnare i Vällersten.

Gisle i Vällersten

År 1310 företrädde Gisle i Vällersten abboten i Nydala som skiljeman i en gränstvist mellan klostret och häradshövdingen i Östbo.Inget är känt om Gisle som möjlig ättling till Sibbe, men han hade sannolikt sönerna Magnus, Johan och Tyke.

http://www.tonnquist.se/_text_/6-frls/64-3_jons_hustrur.pdf

SDHK-nr: 2384

Utfärdat: 13100926 Innehåll: Gjurd Nilsson kungör att i den tvist, som rått mellan honom själv och abbot Johannes i Nydala rörande godsen Staplehult (?; ”starflohult”) och Skärvsjöryd (”skærfsiorydh”), har de utvalda skiljedomarna, Karl Turesson, herr Arnvid från Kärda och Folke ”mammason” å utfärdarens vägnar samt munken Tomas i Nydala kloster, herr Håkan från Tofteryd och Gisle från Vellersten å abbotens vägnar, fastslagit ägogränserna för respektive part, vilka för utfärdarens del börjar där bäcken ”steenbæk” rinner ut från kärret och slutar där ån mynnar ut i sjön, det s.k. ”södra oset”, medan de för abbotens del börjar vid detta ”södra os” och slutar där ån rinner ut från nämnda sjö, det s.k. ”norra oset”, varvid emellertid utfärdarens ägodelar på abbotens mark, bl.a. byn Fryeles allmänning, skall undantagas för hans räkning, liksom abbotens ägodelar på hans mark skall undantas för dennes räkning. Dessutom måste utfärdaren på sina nyssnämnda ägodelar på abbotens mark lämna vissa bönder från Ingabo fri tillgång till skogen i enlighet med vad framlidne Nydala-abboten Nils lovat i ett brev. Ovannämnda villkor har också såväl utfärdaren som abbot Johannes i samförstånd gått med på.

Utfärdaren beseglar.

Kan möjligen vara denna person:

https://www.geni.com/people/Gise-Andersson/6000000031124503803


Barn:
Magnus Gislason (en bjälke), född cirka 1315, död cirka 1370


Forskare:
© 
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2020-10-11