Katarina Jönsdotter (tinnskura)
född cirka 1320, död efter 1371
Katarina Jönsdotter (tinnskura)
f. ca 1320
Tovaryd
Bredaryd
d. efter 1371
Tovaryd
BredarydBiografi ] [ Barn ]
Jöns i Tovaryd

f.

d.                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Katarina Jönsdotter (tinnskura), född cirka 1320 i Tovaryd, Bredaryd, död efter 1371 i Tovaryd, Bredaryd. Belagd 1370, svensk uradel.

Katarina Jönsdotter (tinnskura)

Dottern till Jöns i Tovaryd gifte sig (före 1340?) med Magnus Gislason från Vällersten, Värnamo, som då flyttade till Tovaryd, där Katarina tydligen hade ärvt en bostad. I äktenskapet föddes tre kända barn: döttrarna Kristina och Ingegerd samt sonen Nils, vilka alla förde faderns vapen (en bjälke) i sigillet. Efter Magnus’ död (senast 1370) gifte Katarina om sig med Arvid Ulfsson av Horjaätten. Detta äktenskap blev barnlöst.

Horjaättens sigill – en horisontell tinnskura – användes sedan av Katarina som änka och av hennes bror Hemming.

http://www.tonnquist.se/_text_/6-frls/64-3_jons_hustrur.pdf

Nämnes 1370 i den räfstetingsdom som hölls efter hennes make med stöd av dennes morgongåvebrev till henne och tilldöms de av honom skänkta arvegodsen i Vällersten i Värnamo sn (Smål), vilka hennes broder Hemming djäkn (tinnskura) redan mottagit fasta på.

På en holme uppfördes sannolikt på 1360-talet ett fäste, som fick namnet Trolleborg efter legenden om riddarens strid med trollen, som utspelade sig i borgens närhet. Trolleborg omtalas första gången den 10 februari 1370, då hövitsmannen Björn i Mjäryd (Södra Ljunga?) där intygade, att Magnus Gislason givit morgongåva till Kristina Jönsdotter (tinnskura) i Tovaryd

ref: http://docplayer.se/30490719-Striden-med-trollen-gunnar-tonnquist.html

SDHK-nr: 9637

Utfärdat: 13700210 Innehåll: Björn i Mjäryd (troligen i Södra Ljunga socken), hövitsman på Trolleborg, tillkännager att han sett och hört framlidne Magnus Gislessons i Tovaryd (i Bredaryds socken) morgongåvobrev till dennes hustru Katarina Jönsdotter, förutom av Magnus själv beseglat även av kyrkoherdarna herr Nils, då i Bredaryd, och herr Anders i Forsheda. I detta brev skänker Magnus Gislesson till Katarina Jönsdotter allt sitt fäderneärvda gods i Vällersten (i Värnamo socken), vilket hennes bror Hemming (Jönsson) Djäken, såväl i gården med grannars vittnesbörd som inför tingsmenigheten på tinget lagligen gjort anspråk på, något som ställföreträdande häradshövdingen (i Östbo härad) herr Atte i Värnamo vittnade om. Björn tilldömer därför Katarina och Hemming på hennes vägnar godset till evärdelig ägo. Med åberopande av kunglig rätt förbjuder han vid 40 marks böter var och en att under innevarande år besvära dem ifråga om landgillet eller någon del av godset. Han förbjuder vidare landborna att betala utskylder till någon annan än Katarina eller hennes rätta förmyndare.

Brevutfärdaren och herr Atte beseglar.


Gift med
Magnus Gislason (en bjälke), född cirka 1315 i Vällersten, Värnamo, död cirka 1370 i Tovaryd, Bredaryd. Frälseman.

Barn:
Kristina Magnusdotter (en bjälke), född före 1340, död 1375


Forskare:
© 
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2020-10-11