Magnus Gislason (en bjälke)
född cirka 1315, död cirka 1370
Magnus Gislason (en bjälke)
f. ca 1315
Vällersten
Värnamo
d. ca 1370
Tovaryd
Bredaryd
Frälseman


Biografi ] [ Barn ]
Gisle i Vällersten

f. ca 1280
Småland
d. efter 1320
Vällersten, Värnamo
Väpnare i Vällersten

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Magnus Gislason (en bjälke), född cirka 1315 i Vällersten, Värnamo, död cirka 1370 i Tovaryd, Bredaryd. Frälseman.

Magnus Gislason (en bjälke)

Magnus Gislason (en bjälke) gifte sig (1340?) med Katarina Jönsdotter (tinnskura) i Tovaryd, Bredaryd sn och kallades sedan’Magnus i Tovaryd’. Vid Östbo ting 1370 vittnade häradshövdingen Björn i Mjäryd om Magnus’ morgongåva:

Björn i Mjäryd (troligen i Södra Ljunga socken),hövitsman på Trolleborg, tillkännager att han sett och hört framlidne Magnus Gislessons i Tovaryd morgongåvobrev till dennes hustru Katarina Jönsdotter, förutom av Magnus själv beseglat även av kyrkoherdarna herr Nils, då i Bredaryd, och herr Anders i Forsheda. I detta brev skänker Magnus Gislesson till Katarina Jönsdotter allt sitt fäderneärvda gods i Vällersten (i Värnamo socken), vilket hennes bror Hemming (Jönsson) Djäken, såväl i gården med grannars vittnesbörd som inför tingsmenigheten på tinget lagligen gjort anspråk på, något som ställföreträdande häradshövdingen (i Östbo härad) herr Atte i Värnamo vittnade om. Björn tilldömer därför Katarina och Hemming på hennes vägnar godset till evärdelig ägo. Med åberopande av kunglig rätt förbjuder han vid 40 marks böter var och en att under innevarande år besvära dem ifråga om landgillet eller någon del av godset. Han förbjuder vidare landborna att betala utskylder till någon annan än Katarina eller hennes rätta förmyndare.- Utfärdaren och herr Atte beseglar.

http://www.tonnquist.se/_text_/6-frls/64-3_jons_hustrur.pdf

Anges 1370 som avliden då räfstetingsdom med stöd av hans morgongåvebrev till hustrun tilldömer henne de av honom skänkta arvegodsen i Vällersten, Värnamo sn, vilka hennes broder Hemming djäkn (tinnskura) redan mottagit fasta på (SRP 919). Nio år senare döms Jöns Abjörnsson (stjärna, MG:s svärson) saklös med avseende på det arv han tog efter Magnus i Tovaryd, och som tillfallit denne efter herr Sone i Kulltorp (SRP 1654, jfr HT 1891:2 s 158 n 3). Sätesgården Tovaryd bebos 1424 av sonen Nils Magnusson (en bjälke) (RAp 1424 24/6). SRP 919 (1370 10/2), 1654 (1381 29/11, dat Ås), RAp 1424 24/6, Härenstam 1946 s 394, 404.


Gift med
Katarina Jönsdotter (tinnskura), född cirka 1320 i Tovaryd, Bredaryd, död efter 1371 i Tovaryd, Bredaryd. Belagd 1370, svensk uradel.

Barn:
Kristina Magnusdotter (en bjälke), född före 1340, död 1375


Forskare:
© 
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2020-10-11