Lucia
död cirka 1254
Lucia
f.


d. ca 1254

GösslundaBiografi ] [ Barn ]
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Lucia, död cirka 1254 i Gösslunda.

Lucia

Till Gudhems kloster donerades gården Brynåsa i Gösslunda socken nordväst om Lidköping 1254 av den avlidna "domina" Lucias barn, sönerna Bengt och K samt döttrarna Ingegerd, Ragnhild och en till namnet okänd dotter (DS 415). Både Ingegerd och Ragnhild bär fru-titeln, dvs. antagligen var de / hade varit gifta med en storman. Före 1280 finns inget avgränsat frälsebegrepp och termen ”domine”/ ”domina” kunde beteckna bl.a. storman, präst och (antagligen) förnäm dam. Brevet bär Bengt Luciassons sigill med tre snedställda balkar.

Vittnena till donationen är inga mindre än kung Valdemar, hans föräldrar Birger jarl och Ingeborg Eriksdotter samt Holmger Folkesson (förmodligen kusinson till Birger jarl). Abbedissa i Gudhems kloster vid denna tid var Holmgers förmodade syster Katarina († 1276?). Dessa tillhörde alla den ätt som sedan gammalt har kallats för Folkunga-ätten men kanske riktigare (för att undvika förväxling med den politiska grupperingen folkungar) för Bjälbo-ätten efter deras stamgods Bjälbo beläget nära Skänninge i Östergötland. Denna ätt var den klart förnämsta ätten under 1200-talet i Sverige och även om mycket i ättens genealogin är hypoteser så är de flesta forskare någorlunda överens om huvuddragen i genealogin. Vittnen innebär dock inget släktskap i sig, antagligen var det enbart kungens ”kansli” som hade nödvändig skrivkunnighet vid den här tiden och därför bevittnade kungen och hans närvarande stormän de brev som utfärdades.

http://www.oxenstierna.org/hist_book/kronika.pdf

SDHK-nr: 700

Utfärdat: 12540000 Innehåll: B. och K., Lucias söner, kungör att de tilldelat sina tre systrar allt vad de ägde i Gösslunda och Brunnåsa, men att abbedissan i Gudhem hade full rätt att för klostrets bästa inneha eller sälja den tredjedel av gåvan som tillföll deras syster Ingegerd. Vittnen var kung ”W”(aldemar),”B”(irger) jarl och hans hustru ’hertiginnan’ ”J”(ngeborg) samt ”H”(olmger) Folkesson m.fl.


Gift med
Karl "den döve" Bengtsson (Folkungaätten) , född cirka 1165 i Bjälbo, död 1220-08-08 i Estland (av Dödad i strid). Jarl av Sverige.

Barn:
Ragnhild Karlsdotter (Folkungaätten), död 1263
Karl Karlsson, född 1220, död 1253


Forskare:
© 
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2020-10-11