Leonora Christine af Slesvig-Holsten
född 1621-07-08, död 1698-03-16
Leonora Christine af Slesvig-Holsten
f. 1621-07-08
Frederiksborg Slot, Hillerød, Nordsjælland
Danmark
d. 1698-03-16
Maribo Kloster, Maribo, Maribo Amt, Lolland
Danmark
Grevinde af Slesvig-Holsten


Biografi ] [ Barn ]
Christian IV

f. 1577-04-12
Frederiksborg, Hillerød, Danmark
d. 1648-02-28
Rosenborg slot, København, Danmark
Kung av Danmark och Norge

Frederick II

f. 1534-07-01 Haderslevhus, Haderslev, Schleswig, Danmark
d. 1588-04-04 Antvorskov, Danmark
Kung av Danmark och Norge
Christian III
f. 1503-12-08 Schloss Gottorp, Schleswig, Danmark
Dorothea von Sachsen-Lauenburg
f. 1511-07-09 Lauenburg, Sachsen, Tyskland
Sophie
von Mecklenburg-Güstrow

f. 1557-09-04 Wismar, Mecklenburg, Tyskland
d. 1631-10-04 Nykøbing Slot, Nykøbing (Falster), Danmark
Drottning av Danmark och Norge
Ulrich III von Mecklenburg
f. 1527-04-22 Schwerin, Mecklenburg, Tyskland
Elisabeth
f. 1524-10-14 Köpenhamn, Danmark
Kirsten
Munk

f. 1598-07-06
Nørlund Gods, Ravnkilde, Aars, Aalborg, Danmark
d. 1658-04-19
Holckenhavn, Nyborg, Danmark
Grevinde af Slesvig-Holsten, til Rosenvold

Ludvig
Ludvigsøn Munk

f. ca 1537 Palsgaardvej, Juelsminde, Midtjylland, Danmark
d. 1602-04-08 Lundegaard, Præstø, Danmark
Greve, til Nørlund, Statholder i Norge
Ludvig Mogenssøn Munk-Lange, til Palsgaard
f. 1500 Palsgaard, As, Danmark
Kirsten Pedersdatter Lykke, til Nørlund
f. ca 1515 Nørlund, Ålborg, Danmark
Ellen
Jørgensdatter Marsvin, til Nørlund

f. 1572-02-01 Landskrona
d. 1649-11-11 Ellensborg (Holckenhavn), Nyborg, Fyn, Danmark

Jørgen Pedersen Marsvin, til Hollufgaard og Dybbæk
f. 1527 Lindved, Odense, Fyn, Danmark
Karen Ottesdatter Gyldenstierne, til Aunsbjerg
f. ca 1532 Avnsbjerg, Lysgaard, Danmark
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Leonora Christine af Slesvig-Holsten, född 1621-07-08 i Frederiksborg Slot, Hillerød, Nordsjælland, Danmark, död 1698-03-16 i Maribo Kloster, Maribo, Maribo Amt, Lolland, Danmark. Grevinde af Slesvig-Holsten.

Var datter af Christian lV. og Kirsten Munk. Hun blev forlovet med Corfitz Ulfeldt allerede i 9 års alderen og giftede sig med ham som 15-åring den 9. oktober 1636.

Erter Christian lV.´s død brød modsætningsforholdet til Frederik lll. og dronning Sophie Amalie ut i fuld blomst. Leonora og Corfitz Ulfeldt flygtede til Sverige i 1651, og opholdt sig i Stockholm 1652-54. De boede i perioden 1655-57 på slottet Barth i Pommern. Leonora Christina rejste i 1656 til Danmark for at søge forsoning med Frederik lll., men blev stoppet i Korsør og udvist. Hun fulgte med Corfitz Ulfeldt, da han sluttede sig til svenskerne og med dem rykkede ind i Danmark 1657. Hun måtte overtage Ulfeldts forsvar , da han blev ankladdet for forræderi i 1659. Han var for syg til selv at forsvare sig. Begge blev arresteret af Frederik lll. i København 1660 og fængslet i 17 måneder på Hammershus, hvorfra de på dramatisk vis forsøgte at flygte. Endelig løsladt i 1661 mod at give afkald på alle fordringer. (Ulfeldt var en af kongens store långivere) og størsteparten af sine ejendomme. Hun flyttede til Ellenborg på Fyn og fulgte med Corfitz på kurrelse til Nederlandene i 1662. Herfra rejste hun til London i 1663 for at inddrive et gammelt tilgodehavende hos kongen.

Frederik lll. forlangte hende udleveret som Ulfeldts medskyldige i højforræderi. Hun blev derfor arresteret og sendt til København, hvor hun blev fængslet i Blåtårn på Københavns Slot. Hun nægtede kendskab til Corfitz Ulfelds forræderiske handlinger, men bforblev fanget i Blåtårn . 21 år.

Da dronnig Sophie Amalie døde i 1685 blev Leonora Christina løsladt og efter kort tids ophold i Husum ved København flyttede hun til Maribo Kloster.


Gift med
Corfitz Jacobsen Ulfeldt, född 1606-07-10 i Hagenskov, Danmark, död 1664-02-20 i Between Basel and Neuenburg, Rhinen, Tyskland. Riksråd, riksgreve. Landsförrädare.

Barn:
Leonora Sophie Ulfeldt, född före 1647, död 1698-08-15


Forskare:
© 
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2020-10-11