Sven Christian Lewenhagen
född cirka 1740
Sven Christian Lewenhagen
f. ca 1740

Göteborg
d.


Handelsman


Biografi ] [ Barn ]
Anders Fredrik
Levenhagen

f.

d. 1735
Karlskrona


Anders
Levenhagen

f.
d. 1691 Karlskrona

                
                
Maria

f.
d.

                
                
Greta Dorotea

f.

d.                
                
                
                
                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Sven Christian Lewenhagen, född cirka 1740 i Göteborg. Handelsman. Flyttade till Karlskrona efter Ronneby?. Födelseort Göteborg ett antagande.

Var bodgosse 1753 i Göteborg hos Petter Söderberg, senare (1760) även bodbetjänt.

På anmälan företrädde handelsmannen Sven Christian Lewenhagen och inlämnade en skrift däruti han anför att han vid Bouppteckning och skifte efter dess avlidna hustru åtagit sig att för sin omyndige son Peter Jacob nu på 17-de året gammal draga den faderliga omsorg, att han skulle få åtnjuta spisning och kläder utan minskning i sitt mödernearv, men som denne dess son, oaktat flera förmaningar att föra en anständig levnad, likväl skall sökt sådana sällskap, varigenom han förslösat silverskospännen och guldring med mera, som fadern givit honom, alltså anhåller bemälte Levenhagen att någon annan förmyndare måtte bliva förordnad som unge Jacob Peter Lewenhagen emottager, emedan fadern själv icke ser sig istånd kunna honom uppfostra, eller av honom hava den lydnad, som en fader av sitt barn tillkomma bör. Utslag: Som fader är närmast att vara sina barns förmyndare, alltså kan Rådhusrätten icke skäligen därmed besvära någon annan och ifall unge Jacob Peter Lewenhagen skulle hädanefter avvika från den lydnad och hörsamhet som han sin fader handelsman Lewenhagen skyldig är, så äger denne fader såväl genom egen faderlig myndighet som genom andra laga utvägar, att förmå honom till lydaktighet och en anständig vandel. Herr rådman Alm förklarade sig jävig i detta mål såsom syskonbarn med handelsman Lewenhagen, vilket jäv gillades.

Källa: Carlscrona Rådstufvurätts protokoll 20 maj 1786 § 9


Gift med
Runqvist. Bosatt i Ronneby.

Barn:
Peter Jakob Lewenhagen, född 1770-01-16, död 1832-01-31


Forskare:
© 
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2020-10-11