Jöns Edenius Svenonius
född 1607, död 1687-11-08
Jöns Edenius Svenonius
f. 1607
Edsåker
Ljustorp
d. 1687-11-08

Ljustorp
Kyrkoherde, komminister


Biografi ] [ Barn ]
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Jöns Edenius Svenonius, född 1607 i Edsåker, Ljustorp, död 1687-11-08 i Ljustorp. Kyrkoherde, komminister.

Följande högmålssak förekom vid tinget i Njurunda 1651 (domb. f.
Gävleborgs län, vol. 3, fol. 601 b):

"Högmåls Sach aff Medhelpadh. Som aff den Högtberömliga Konungzl.
Hoffrätten i Ståckholm i detta åhr 651 om Peer Peersson i Stånge och
WibiörnErichsson i Rootwijk, vthj Niurunde Sochn, huilka både een Oxe
af Capellanen i Niurunde, Wellärde Herr Jöns Suenonis, afhändt och Stulit
hafwa, resoluerat ähr, som Welb:ne Landzhöfdingens, ankombne skrifwelse
her om förmäler, doch ingen datum antecknat på huilken Sak Resolverat
ähr - Resolutio: Pedher Pedhersson och Wibiörn Erichsson, skola bötha så
myckiet som Tiufnan Treedubbelt werd ähr, eller slåtz i Jern och arbeta eller
Twåå gånger löpa gatulopp. Oxen ähr werderat för 6 Daler s[ilfwer]m[yn]tt.
Bliffuer deras bötter tillhopa 18 Dr Smtt."

Edenius innehade en tid hemmanet Å 2, men detta övertogs senare av
styvsonen, klockaren Mårten Jönsson. Innehade 1660-1663 hemmanet
Dingersjö 2. Tillbytt sig detta hemman 1660 (Löfgren, s 307). Enligt jordeboken
innehar Jöns hemmanet 1663. Detta övertogs av mågen Göran Alander.
I hemmanet ingick även 10 1/4 mål jord i Värsta. Slutligen ägde kyrkoherden
utjorden Haga om 4 1/2 mål.

Ur begravningsboken: "A:o 1687 d. 4 Decemb: kyrkioherden här i
församblingen Sal[igste] Herr Johannes Svenonis Edenius uthj Niurunda Kyrkie
der han nu uthj Cor[et] ligger begrafuen brede vidh sin hustro H: Anna Måns
dåtter Gammal; d. 8 Novemb: dito afsomnade den Sahl: Herre ifrå denna Vsla
och mödosamme uerlden, då han hafuer lefuat uthj 80 åhr."
Khde 12, Kom. 5.

/Text från "Inbyggare i Njurunda


Gift efter 1641 med
Anna Månsdotter Gammal, född 1605 i Gävle, död 1685-12-10 i Prästgården, Njurunda. Fick även ett barn som döptes till Lars Nilsson.

Barn:
Anna Edenius
Jöns Edenius
Ingeborg Edenius Jönsdotter
Johan Niurenius Jönnson, född 1649, död 1666


Forskare:
© 
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2020-10-11