Ingel Jonsson
Ingel Jonsson
f.
Rissjölandet
Åsele
d.


Skattlapp
Rissjölandet
Åsele
Biografi ] [ Barn ]
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Ingel Jonsson, född i Rissjölandet, Åsele. Skattlapp i Rissjölandet, Åsele. Jordbok Åsele lappmark 1695: Ingel Joensson betalar för Riisträsk 3:00.. Källa: Kjell-Åke Lundström.

Same
Levde ännu 1695
Det hela började i slutet på 1600-talet då den äldsta kände
medlemmen av släkten slår sig ner på Lägstagården. Han hette Ingel
Jonsson och står 1695 som ägare av "Rijsträsk" i mantals- och
skatteförteckningen. Namnet är visserligen stavat "Jogel Jonsson"
men det får bedömmas som en felskrivning. Det nämnda "Rijsträsk"
har befunnits vara identiskt med det senare namnet Rissjölandet.
Mantalslängden är av stort värde då den slår fast att Ingel levde
vid denna tid, hans födelse- och dödår är däremot okända.

Lägstagården låg intill en traditionell renbetesväg på vilken
samerna förde sina renar till vinterbete i sydligare trakter.
Platsen måste ha varit perfekt. Här fanns några av de bästa
betesmarkerna för renarna, något man kunde utnyttja också för
odling i mindre skala. Goda kommunikationer på grund av leden och
goda fiskemöjligheter i sjöarna runt omkring var också avgörande
för bosättningen. Ingel Jonsson rustade upp stället till ett
permanent boställe och marken etablerades som vi visat som ett
lappskatteland.

Det andra tecknet från släkten är då Ingels son, Wanik Ingelsson,
uppträder på samma område. Han lägger sig till med namnet Risberg
som kommer av lappskattelandets geografiska läge vid Övre och
Nedre Rissjön. Det kan vara intressant att veta att Rissjön kommer
av samiskans "Rissjenjaur" vilket kommer av ordet för flyttled
(=rissje) och sjö (=jaur). Namnet kommer således inte av att
sjöarna varit ovanligt risiga utan talar om att det är här
flyttleden går förbi


Barn:
Brita Ingelsdotter
Nils Ingelsson
Warnik Ingelsson, född cirka 1680, död 1748


Forskare:
© 
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2020-10-11