Mattias Georgii Ilsbodinus
född 1578, död 1642-03-03
Mattias Georgii Ilsbodinus
f. 1578
Berge
Ilsbo
d. 1642-03-03

Jäder
Kyrkoherde


Biografi ] [ Barn ]
Örge
Eriksson

f. 1548
Berge, Ilsbo
d. 1642
Jäder


                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Mattias Georgii Ilsbodinus, född 1578 i Berge, Ilsbo, död 1642-03-03 i Jäder. Kyrkoherde.

Mattias Georgii Ilsbodinius föddes i Helsoingland 1578. Fil.mag. i Upsala. Rector scholae cathedr. i Strängnäs 1609. Kyrkoherde i Ö.-Selö 1613. Präst i prästm. 1614, då det ventilerades "de pec- cato". Predikade vid prästmötet 1619, då han hade "en enfaldig predikan om möten öfver Dav.122 ps., i hvilken förmäles, hvem som skall möte sammankalla och hvad personer där skola komma till- städes, hvad de uti dem för händer hafva skola". Kyrkoherde i Jäder 1622 på k. av rikskansläraren Axel Oxenstierna. Kontraktsprost samma år. Vald till domprost i Strängnäs med allt prästerskapets samtycke vid 1927 års prästmöte, med vilken titel då ej följde kyrkoherdebeställningen i Strängnäs, utan endast att i egenskap av v.praeses bevista domkapitlets sessioner, en befatt- ning, som förut innehafts såväl av kyrkoherde Magnus J. Agriconnius i Åker, som ock af Henrik Gadolenus i Fogdö, således av i Sträng- nästrakten boende prostar. Domprost 1627-41. År 1637 var han prästmötesordförande, sedan doktor Paulinus Gothus flyttat från Strängnäs biskopsstol till ärkebiskopsmötet i Uppsala. Var då under biskopsvakansen i Strängnäs konsistorii praeses och hälsade såsom sådan nyutnämnde biskop Zebrozynthius år 1639 vid dåvarande prästmöte välkommen till stiftet, varjämte han försäkrade honom om prästeskapets kär- lek och hörsamhet. Död 1641 vid 63 års ålder.


Gift 1611 med
Birgitta Persdotter Duus, född 1594 i Öregrund, död 1638 i Jäder.

Barn:
Anna Ilsbodina, död 1686
Johannes Ilsbodinius
Elisabeth Ilsbodina
Margareta Ilsbodina
Georgius Ilsbodinius
Birgitta Ilsbodina, född 1615, död 1650-03

Gift 1640 med
Anna Tidemansdotter, född 1597, död 1663.


Forskare:
© 
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2020-10-11