Nicolaus Olaus Plantin
född 1629-01-24, död 1685
Nicolaus Olaus Plantin
f. 1629-01-24
Prästgården
Umeå
d. 1685
Prästgården
Neder-Luleå
Kyrkoherde


Biografi ] [ Barn ]
Olaus Petri
Niurenius

f. 1580-08-18
Njurunda prästgård, Njurunda
d. 1645-09-24
Umeå
Prost, kyrkoherde

Petrus
Olai Gestricius

f. 1540 Gefle
d. 1607 Umeå
Kyrkoherde
Olof Olaus Mårtensson Martini
f. 1510 Teg, Umeå
Karin Andersdotter Grubb
f. 1510 Grubbe, Umeå
Malin
Nilsdotter

f. 1550 Gefle
d. 1624 Luleå
Borgmästardotter
                
                
Magdalena (Malin)
Zachrisdotter Bure

f. 1604-09-01
Prästgården, Själevad
d. 1689
Baggböle, Umeå


Zackarias
Jonae

f. ca 1570 Själevad
d. 1638 Själevad
Kyrkoherde, underlagsman
Jon
f. 1540
                
Magdalena
Engelbertsdotter Bure

f. 1581-10-01 Säbrå
d. 1668 Själevad

Engelbertus Laurentii Bureus
f. 1542 Säbrå
Elisabeth Andersdotter Burea
f. 1549-09-06 Storkåge, Skellefteå
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Nicolaus Olaus Plantin, född 1629-01-24 i Prästgården, Umeå, död 1685 i Prästgården, Neder-Luleå. Kyrkoherde.

Student i Upsala 20 november 1645, reste senare till Tyskland och blev där promoverad fil.mag. Hemkommen säges han tjänstgjort en kortare tid som adjutant i Offerdal, blivit konrektor i Härnösand 1655 samt därefter gymn,adj. och konsistorienot., befordrades till eloquentie lektor, då teol.lektor P.Nenzelius mottog Nora pastorat, men när denne nödgades återgå till lektoratet i Härnösand, fick Plantin även återgå till gymn.adjunkturen och notariatet och tyck- tes taga denna degradering lugnast av alla parter. Prästvigdes i maj 1662 i Säbrå kyrka. År 1666 köpte han av sin svärfader superintendenten Steuchius en gård i Härnösand för 100 riksdaler. I skrivelse till Kgl.mjt den 21 oktober samma år hem- ställer Härnösands domkapitel, att mag. Plantin, då nu prosten mag. L. Agrelius i Själevad är kommen till hög ålder och åtskil- liga sjukligheter underkastad, måtte få efterträda honom i Själe- vads pastorat. Som prosten och hans hustru, som var Plantins rätta moster, nu voro barnlösa, hade den förre superintendenten yttrat förhoppningen, att systersonen måtte bliva hans efterbli- vande kära hsutru till hugnad. Han tillträdde Själevad 1668, blev där kontraktsprost 1673 samt erhöll slutligen transport till Luleå pastorat 1681. En mångårig tvist, som rått mellan borgerskapet i Luleå och prästbordets innehavare angående fördelning av stadens och prästbordets ägor, avslöts av prosten genom en konvention den 1 september 1682 och stadfästades genom kung Karl XI:s resolution den 18 december 1682 på stadens vid riksdagen insinuerade besvärspunkter. Hans verksam- het härstädes blev ej långvarig, ty han avled redan 1685. Hans gravsten med numera oläslig inskription ligger i kyrkans kor, närmast "munkebänken".


Gift 1660 med
Christina Steuchia, född 1642-03-06 i Fogdö prästgård, Södermanland, död 1718-12-10 i Sollefteå.

Barn:
Elisabet Plantin
Mattias Plantin
Margareta Plantin
Erik Plantin
Brita Plantin
Magdalena Plantin, född 1662
Anna Plantin, född 1663, död 1725
Olof Plantin, född 1666, död 1701
Brita Plantin, född 1667, död 1757
Petrus Plantin, född 1667, död 1709
Nicolaus Plantin, född 1668, död 1691
Kristina Plantin, född 1675, död 1738
Maria Plantin, född 1679, död 1754-04-08
Erik Plantin, född 1680, död 1717
Zacharias Nicolai Plantin, född 1680, död 1733


Forskare:
© 
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2020-10-11