Åbjörn Nockesson (sexuddig stjärna)
född 1318
Åbjörn Nockesson (sexuddig stjärna)
f. 1318
Hjälmaryd
Ljungby
d.
Småland

Frälseman


Biografi ] [ Barn ]
Nocke
Bagge, af Nockarp

f. ca 1290

d.
Nockarp, Stensjön, Agunnaryd


                
                
                
                
                
                
Ramfrid
Petersdotter

f. 1300

d. 1348
Hjälmaryd, Ljungby


                
                
                
                
                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Åbjörn Nockesson (sexuddig stjärna), född 1318 i Hjälmaryd, Ljungby, död i Småland. Frälseman.

Abjörn Nockesson (sexuddig stjärna)

Adelsvapen listar Åbjörn att vara stamfar Bagge af Berga. Men gemens. härstamn. med adl. ätterna Bagge af Söderby, Gyllensparre, Forstena släkten, nr 2 och Ulffana.

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Bagge_af_Berga_nr_118

SDHK (Medeltidsbrev)

SDHK-nr: 39803

Datering 1344 januari 2

Innehåll:

Abjörn Nockesson och Bengt Lindormsson kungör att de åt Kristina Lindormsdotter, som i vapnet förde sparren över ett blad, upplåter hela den del i ”asoøyom” (Össjö i S. Ljunga socken eller Östra Öja, Ås sn, Västerbo härad), som framlidne herr Göte köpt.

Utfärdarna beseglar.

Språk:

Latin

Källor:

Original: Or. perg. RA 0101 bilder Eftermedeltida avskrifter: Brocman: Misc. 11:16

Brevtext

Omnibus presens scriptum cernentibus. abernus nokkæson et benedictus Lindormson salutem in domino. sempiternam Nouerint vniuersi. quod cristine Lindorms dottor omnem partem comparatam in asoøyom per dominum gøtonem bone memorie. sibi et suis heredibus. per nos et nostros heredes. perpetue possidendam. irreuocabiliter. dimittimus penitus. per presentes. scriptum Anno Domini. M° CCC° XL°.IIII° in octaua beati. stefani. protomartiris. nostris. sub siggillis.

Sigill

N:o 1, Abjörn Nokkesons (en sexuddig stjerna, utan sköld); N:o 2, Bengt Lindormssons (sparre och derunder ett blad).

Tryckt DS 3756 se pdf av tryck Litteratur och kommentar

Ang. identifiering av ”asoøyom” se K. Janzon i Släkt och hävd 2003:1, s. 5 (Östra Öja) och C. Härenstam, Finnveden under medeltiden (1946), s. 321 (Össjö). http://www.tonnquist.se/fam/-b-/bagge.pdf

Adliga ätten BAGGE AF BERGA, nr 118.

Urgammal frälsesläkt. Renovation å gammalt adelskap 1517-02-29. Introd. 1642. Utdöd 1955. Utslocknad på svärdssidan 1969-07-14, på spinnsidan 1963-04-10. Gemens. härstamn. med adl. ätterna Bagge af Söderby, nr 147, Gyllensparre, nr 146, Forstena släkten, nr 2 och Ulffana, nr 153. Sköldemärket en sparre över ett blad fördes under medeltiden av flera sinsemellan mer eller mindre befryndade släkter. Frih. G. Djurklou, som i en uppsats i Historisk tidskrift för år 1891 behandlat dessa släkter, har efter stamfädernas förnamn benämt dem Eskilssönerna, Lindormssönerna, Abjörnssönerna och Häggassönerna. Den största av dessa ätter var Abjörnssönernas, av vilken släkterna Bagge af Berga och Bagge af Söderby utan tvivel äro en direkt fortsättning på svärdssidan.

Stamfadern Abjörn Nockesson förde i sitt sigill en sexuddig stjärna, liksom med någon förändring även sonen Jöns Abjörnsson till omkr. år 1390, då den senare upptog moderns sköldemärke sparren över ett blad. Hon tillhörde Lindormssönernas ätt, som några år därefter sannolikt utgick på svärdssidan. Vid introduktionen ändrades Baggeätternas vapen något, i det att sparrens högra stöd fördubblades. Denna fördubbling förekommer dock undantagsvis i några släktmedlemmars sigill redan under senare hälften av 1500-talet. Från Abjörnssönernas ätt härstamma även på fädernet adliga ätten nr 146 Gyllensparre, och på mödernet adliga ätterna nr 2 Forstena-släkten och nr 153 Ulffana, vilka samtliga föra sparren över ett blad till sköldemärke.


Gift med
Ragnhild Lindormsdotter (Sparre över Blad) , född cirka 1321.

Barn:
Jöns Åbjörnsson (Sparre över Blad), född före 1340, död 1417


Forskare:
© 
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2020-10-11