Erik Larsson Armfelt
född 1590, död cirka 1660
Erik Larsson Armfelt
f. 1590

Frösö
d. ca 1660


Adlad kommendant, Löjtnant


Biografi ] [ Barn ]
Lars
Eriksson Armfelt

f.

d.                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Erik Larsson Armfelt, född 1590 i Frösö, död cirka 1660. Adlad kommendant, Löjtnant.

Erik Larsson, adlad Armfelt, född på Frösön. Var löjtnant vid Ingermanlands adelsfana, då han 1643-03-01 fick förläning av Savinagora gård i Dätilinschi pogost och ödesjord i Samoschi pogost, allt i Ingermanland. Denna förläning blev bekräftad 1645-07-09. Adlad 1648-07-20 (introducerad 1650 under nr 458). Var löjtnant ännu 1649, men kaptenlöjtnant 1650 . Kallas 1656 före detta kaptenlöjtnant. Förordnad 1656-08-00 under pågående krig till kommendant på Koporie fästning. Tjänstgjorde på Koporie fästning ännu 1657-12-15. Kommendant i Grobin i Kurland 1659. Död kort därefter. Gift med Märta Billring från Norge.
Barn.
Anna Elisabet, levde änka 1678. Gift med ryttmästaren Fredrik Stefansson Aminoff, död 1656.
Christoffer. Major.
Gustaf, född 1626. Överstelöjtnant. Död 1675.
Erik Johan. Var kvartermästare vid Ingermanlands adelsfana 1654 . Förde avog sköld mot fäderneslandet under faderns livstid och gjordes arvlös. Torde hava levat 1672-03-02 då hans bröder Gustaf och Christoffer blevo förklarade fria för hans gälds betalning.
? Vilhelm. Major. Död 1700.


Gift med
Märta von Büldring, född cirka 1600 i Baltikum.

Barn:
Vilhelm Eriksson Armfelt, död 1700-11-20


Forskare:
© 
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2020-10-11