Anders Persson Grubb
född 1470, död 1543
Anders Persson Grubb
f. 1470

Umeå
d. 1543


Landsköpman


Biografi ] [ Barn ]
Per
Grubb

f. 1445
Umeå
d.

Birlkarl, underlagsman

Anders
Claesson Grubb

f. 1421 Grubbe, Umeå
d.

Klas Grubbe
f. 1390 Umeå
                
Anna
Olofsdotter (Bure)

f. 1421
d.

Olof Hersesson Bure
f. 1380 Bureå, Skellefteå
                
                
                
                
                
                
                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Anders Persson Grubb, född 1470 i Umeå, död 1543. Landsköpman.

Landsköpman i Grubbe Umeå. Underlagman. Född i Grubbe Umeå. Birkarl, landsköpman, förlänades bl.a. skatteuppbörden från samerna i socknen 1526 [SBL, bd. 17, sid. 341]. Skall tillika ha varit underlagman i Västerbotten [Genealogica 53], men belägg för detta saknas. Stamfar för släkten Grubb
Anders Persson var på sin tid en betydande man. förutom storbonde var han även landsköpman och blev år 1526 fogde över Umeå Lappmarker. Han nämnes bl.a. som den " myndige landsköpmannen och lappefaren " Genom Gustaf 1:s registratur är A.P. klart identifierad.

Konungens intresse av att öka lapskatten spåras första gången år 1526 då han med välbehag, jag lyssnade till ett förslag av den förfarne borgmästaren i Uppsala, Staffan Henriksson, väl förtrogen med förhållandena i norra Sverige, om att förbättra avkastningen av Umeå Lappmark genom att förläna denna till storbonden Anders Persson i Grubbe. I oktober samma år bekräftades detta genom brev och erhöll Anders konungens sakören och ränta samt det ej oviktiga uppdraget att för kunglig räkning där uppköpa åtskilliga varor såsom älghudar, bockskinn,tran etc, Som motprestiation skulle han årligen erlägga två timmer mårdskinn ( ett timmer = 40 st ) i skatt, viken han årligen skulle förbättra med 10 st skinn, Källa; Bure-Ätten en utredning om bure-Ätten , I huvudsak bygd på utdrag ur skrifter efterlämnadr av Comendör Capten carl Ulrik af Klercker, samt andra befintliga källskriveter , utredd och utskrivet sommaren 1982 av elof lindmark Skellefteå Källa;Bure Släkten skriven av Marc Hernelind sidan


Gift med
Mariet Jakobsdotter, född 1473 i Bureå, Skellefteå, död 1529 i Umeå.

Barn:
Per Andersson Grubb
Malin Andersdotter Grubb
Anna Andersdotter Grubb, död 1550
Östen Andersson
Jakob Andersson, född 1495, död 1565
Karin Andersdotter Grubb, född 1510


Forskare:
© 
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2020-10-11