Jöns Åbjörnsson (Sparre över Blad)
född före 1340, död 1417
Jöns Åbjörnsson (Sparre över Blad)
f. före 1340
Hjälmaryd
Ljungby
d. 1417
Reftele
Jönköping
Frälseman i Vä, Reftele


Biografi ] [ Barn ]
Åbjörn
Nockesson (sexuddig stjärna)

f. 1318
Hjälmaryd, Ljungby
d.
Småland
Frälseman

Nocke
Bagge, af Nockarp

f. ca 1290
d. Nockarp, Stensjön, Agunnaryd

                
                
Ramfrid
Petersdotter

f. 1300
d. 1348 Hjälmaryd, Ljungby

                
                
Ragnhild
Lindormsdotter (Sparre över Blad)

f. ca 1321

d.Lindorm
Jönsson (Sparre över Blad)

f. ca 1295
d.

Jöns Heggesson Sparre över Blad
f. 1255 Skaraborgs län, Saleby
Catharina
f.
Estrid
Pedersdotter

f. ca 1300
d. 1324

Peder Knudsen Porse av Halland
f. 1240 Halland
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Jöns Åbjörnsson (Sparre över Blad), född före 1340 i Hjälmaryd, Ljungby, död 1417 i Reftele, Jönköping. Frälseman i Vä, Reftele.

Jöns Abjörnsson (Sparre över blad)
Bagge af Berga nr 118

Urgammal frälsesläkt. Renovation å gammalt adelskap 1517-02-29. Introd. 1642. Gemens. härstamn. med adl. ätterna Bagge af Söderby, Gyllensparre, Forstena släkten, nr 2 och Ulffana.

Pro obs! Gemens. härstamn. med adl. ätterna Bagge af Söderby, Gyllensparre, Forstena släkten, nr 2 och Ulffana.

- http://www.adelsvapen.com/genealogi/Bagge_af_Berga_nr_118.
- http://www.tjsf.org/slakter/kpm2.htm

Sigillvittne 1368, (han var INTE nyfödd när han var sigillvittne 1368 så det kan inte vara hans födelseår) synes ha ägt Hjälmaryd i Ljungby sn (Kronoberg) vilket han 1373 bortbytte mot Vä i Reftele sn (Jönköping). Kallas väpnare 1390 och bevistade såsom sådan Nyköpings möte 1396. Levde ännu 1417 vid hög ålder. Han upptog omkr 1390 mödernevapnet (sparre över ett blad). Gift flera gånger (sägs ha haft 24 barn).

Källa: Elgenstierna

SDHK-nr: 10418

Utfärdat: 13731015

Innehåll: Jöns Abjörnsson bortbyter till skälig man Arvid Eriksson sina gods i Hjälmaryd (i Ljungby socken) med undantag för en gård, som hans bror (Felle) köpt av Knut Bänesson, och erhåller i stället Arvids fädernegods i Vä (i Reftele socken), nämligen halva Ågården jämte Grosgården.

Utfärdaren samt kyrkoherde Johannes i Kuältorp, Ebbo Thordasson, Harald Jonsson, Bengt Krumma, Nicholaus Krumma, Johannes Björnsson och Martin Azersson beseglar.

SDHK-nr: 11701

Utfärdat: 13800623, Bjärkaholm (i Vists sn)

Innehåll: Jöns Abjörnsson, Arvid Jönsson, Nisse Jönsson, Knut Jönsson och Lindorm Jönsson (sparre äver blad) säljer för 800 svenska mark och ett halvt stycke brett ”yperst” (kläde) till ”ghiisa fan helpten” (Gise van Helpten) allt sitt arv efter sin morbror Hans Ulf samt tar ansvar för två barn.

Gift flera gånger.

Gift 1:o med Christina Magnusdotter, syster till Hans Ulf och sannolikt dotter till den Magnus Nilsson i Tovaryd, efter vilken Jöns Abjörnsson tog arv.

Sista gången 1377-12-30 med änkan Ragnhild Olofsdotter, död barnlös före 1400.
Han säges med sina hustrur hava haft 24 barn. Av nedanstående nämnas endast sönerna i bevarade urkunder.

Barn:

1. Arvid Jönsson, till Källunda i Kärda socken Jönköpings län. Nämnes första gången vid faderns bröllop 1377 samt gör ofta jordaköp och byten. Kallas väpnare 1390-07-11. Levde ännu 1417. Död barnlös. Gift före 1382 med Christina Foot i hennes 2:a gifte, död före mannen, dotter av Carl Gjurdsson Foot, som i vapnet förde en bjälke, belagd med 2 stjärnor.

2. Nils Jönsson.

3. Lindorm Jönsson.

4. Knut Jönsson. Deltog 1380 i försäljningen av arvet efter morbrodern Hans Ulf, men förekommer därefter som beseglare av brev utfärdade i Södermanland och Närke 1383–85, och begagnar då fädernevapnet.

5. Abjörn Jönsson.

6. Tord Jönsson.

7. Magnus Jönsson till Åsaka i likan, socken i Vartofta härad Skaraborgs län, varest han var bosatt åtminstone 1413–1441. Var häradshövding i Vartofta härad 1441 och kallas väpnare 1443-03-31. Död 1444. Han testamenterade jämte hustrun gods till Gudhems kloster 1422 och godset Lida i Burseryds socken Jönköpings län till ett prebende i Vadstena kloster 1443-05-23, vilken gåva 1454 av änkan ökades. Gift med Märta Bengtsdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med en Ulf). Hon gör sitt testamente 1455, dotter till2 Bengt Andersson, som förde en bjälke i vapnet, och Märta Nilsdotter. Märta Bengtsdotter gav 1449-01-02 gården Öjevalla i Åsaka socken till Vadstena kloster med villkor att hon skulle få bebo en gård vid klostret samt årligen erhålla 4 pund smör. Makarna hade en son Jöns Magnusson, som levde 1425-07-06, men dog före fadern och begrovs i Vadstena.

8. Henrik Jönsson. Se adliga ätten Gyllensparre, nr 146.

9. Märta Jönsdotter.

10. Benkta Jönsdotter.

11. Gunhild Jönsdotter. Gift med Per Staffansson.


Gift med
Kristina Magnusdotter (en bjälke), född före 1340 i Tovaryd, Bredaryd, död 1375 i Reftele.

Barn:
Abjörn Jönsson (Bagge af Berga), född 1371, död efter 1432


Forskare:
© 
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2020-10-11