Zackarias Jonae
född cirka 1570, död 1638
Zackarias Jonae
f. ca 1570

Själevad
d. 1638

Själevad
Kyrkoherde, underlagsman


Biografi ] [ Barn ]
Jon

f. 1540

d.                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Zackarias Jonae, född cirka 1570 i Själevad, död 1638 i Själevad. Kyrkoherde, underlagsman.

Född i Själevad. Kyrkoherde. Zacharias Jonæ (1613-38) var kapellan i församlingen 1593, då han undertecknade Upsala mötes beslut. Khde i Nora 1609-13, tillträdde Själevads pastorat sistn. år och utgaf lösen för Älfsborg åren 1613-18. Genom kgl. br. 12 nov. 1629 fick han ett hemman i Hörnett fritt från utlagor. Nämnes prost åtminstone från 1633 till sin död. Han afled 1638, dagen är ej känd, men 25 maj anförde ärkebiskopen i domkapitlet, att dn. Zacharias i Själavadh hafver före sin död skrifvit, begärandes, att hans måg M. Laur. Agrelius måtte succedera honom icke allenast till giellet, utan ock till præposituram, hvilket togs uti betänkande.G. m. Malin Engelbrechtsdotter Bure, f. 1/10 1581, företrädarens dotter. Hon köpte 2 säll. jord i Öfversjäla 1648 och skall ha lefvat ända till 1668. Barnen togo namnet Bureus efter henne.Barn: Johannes Bureus, f. 6/4 1598, stud. 1616; Jonas, f. 16/8 1599, sacellan här, sedan khde i Arnäs; Lisbeth, f. 7/9 1601, g. m. borgmäst. Olof Abrahamsson i Hsand; Malin, f. 1/9 1604, g. m. prosten Olof Niurenius i Umeå; Margareta, f. 20/6 1611 i Nora, g. m. khde Agrelius, faderns efterträdare.(BYGDENS HERDAMINNE) .


Gift före 1598 med
Magdalena Engelbertsdotter Bure, född 1581-10-01 i Säbrå, död 1668 i Själevad.

Barn:
Johannes Zacharae Bureus, född 1598-04-06, död 1618-01-29
Jonas Zachariae Bureus, född 1599-08-16, död 1659
Elisabet Zackariasdotter Bure, född 1601-09-07, död 1647
Magdalena (Malin) Zachrisdotter Bure, född 1604-09-01, död 1689
Margareta Bure, född 1611-06-20, död 1668


Forskare:
© 
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2020-10-11