Nils Andersson Kråka
född 1545 ca
Nils Andersson Kråka
f. 1545 ca
Sunderbyn
Nederluleå
d.


Landsköpman, birkarl i Sunderbyn, borgare i Stockholm.


Biografi ] [ Barn ]
Anders
Nilsson Kråka

f. 1495 ca

d. 1548
Luleå
Landsköpman, birkarl i Sunderbyn.

Nils
Hansson Djäkn

f. 1450 ca
d. 1499 ca Sunderbyn, Nederluleå
Underlagsman
Hans Nilsson Djäkn
f. 1430 före
                
                
                
                
Brita

f. 1500 ca

d. 1563
Luleå


                
                
                
                
                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Nils Andersson Kråka, född 1545 ca i Sunderbyn, Nederluleå. Landsköpman, birkarl i Sunderbyn, borgare i Stockholm.

Underlagsman Nils Hansson Djäkn f.~1450 i Lungvik, Bjärtrå d.~1499 i Sunderbyn
Underlagsman bl.a. i Västerbotten 1479 - 1498, med säte i Lungvik, dels i Norrbotten 1490 -
1492, då antagligen med bostad i Sunderbyn, Luleå (BD). Stamfar till fogde och birkarlssläkten Kråka med säte i Sunderbyn, Luleå (BD) Släkten tycks komma upp från Ångermanland under 1400-talet och tidigare från Medelpad. Ångermanlands äldsta vapen var en sittande fågel, i folkmun Kråka. Alla statliga befattningshavare benämndes Kråkor, de med lägre grad Kråklingar. Alternativt hör Nils till en adelsätt från Åland.
Sonen Nils Andersson Kråka f.~1545 i Sunderbyn Landsköpman, Birkarl Borgare i Stockholm
Notes Nämndeman 1574 - 1609 i Sunderbyn, Luleå. Var med om att underteckna vittnesintyget 15/1 1595
Nils Andersson Kråka var den, som år 1574 av kronan för 400 marker örtuger och 20 daler silver köpt kyrkhemmanet i Sunderbyn, den senare "Landbojorden" och som 1579 måste låta köpet återgå. Släktens stamhemman, n:o 21 i Sunderbyn, bär ännu namnet "Kråkhemmanet" och moränhöjden, där gården legat "Kråkberget". Fäbodaställen ägde hemmanet på motsatta sidan av älven, varöver Ava- och Bälingebor år 1685 förgäves klagade inför häradsrätten.
Som birkarl erlade han 1590 en avgift till kronan av 1 1/2 mark och i köpmanspenningar 1 mark. Samma år och 1598 besökte han Korsmässomarknaden (båtvägen) vid Härnösand.
Köpmän ur släkten Kråka gjorde många affärsresor till Stockholm. (Tillnamnet Kråka nyttjades först mot slutet av 1500-talet).
Flyttade 22/6 1592 från Sunderbyn, Luleå till Stockholm.från 1592-06-22 i Stockholm Han återvände dock efter en tid hem till Norrbotten.
Han gifter sig två gånger under livstiden.
Kungen (Karl IX) var beroende av birkarlarnas lokalkunskaper för sin lappmarks- och ishavspolitik. Inför förarbetena till marknadsreformen i början av 1600-talet hade en beskrivning från 1595 av Nils Andersson Kråka om handelsförhållandena i Lule lappmark spelat stor roll.
Informationen har jag hittat på nätet...
Källa: http://www.herrmattsslakt.se/ab/ms/p0fc4b7df.html


Barn:
Hans Nilsson Kråka, född 1575
Knut Nilsson Kråka, född 1578
Anders Nilsson Kråka, född 1582 ca, död 1648
Olof Nilsson Kråka, född 1585, död 1661


Forskare:
© 
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2020-10-11