Register över födelsedatum


Startsida ]

-10 Lucius Pinarius av Pinarii Roma, Lazio, Italien
-10 Scribonia Magna av Scribonii Roma, Lazio, Italien
-10 Valeria Mesalla av Valerii Roma, Lazio, Italien
-100 Atticus av Pomponii Roma, Lazio, Italien
-100 Gaius Octavius av Octavii Roma, Lazio, Italien
-100 Marcus Pilius av Pileii Roma, Lazio, Italien
-102 Bibulus av Calpurnii Roma, Lazio, Italien
-103 Claudia Roma, Lazio, Italien
-103 Julia Minor av Julii Subura, Roma, Lazio, Italien
-104 Julia Antonia av Julii Roma, Lazio, Italien
-104 Julia Major av Julii Subura, Roma, Lazio, Italien
-105 Drusus Nero av Claudii Roma, Lazio, Italien
-105 Lucius av Scribonii Roma, Lazio, Italien
-105 Lurco av Aufidii Fondi, Latina, Lazio, Italien
-105 Mesalla Niger av Valerii Roma, Lazio, Italien
-105 Tertulla av Lucullii Roma, Lazio, Italien
-106 Gaius Hybrida av Antonii Roma, Lazio, Italien
-106 Gnaeus Magnus av Pompeii Picenum, Ancona, Marche, Italien
-106 Servius Rufus av Sulpicii Roma, Lazio, Italien
-107 Mucia Tertia av Mucii Roma, Lazio, Italien
-108 Creticus av Antonii Roma, Lazio, Italien
-11 Polemon II av Pontus Pontus, Anatolia, Amasya, Turkiet
-110 Lucius Pinarius av Pinarii Roma, Lazio, Italien
-110 Marcus Balbus av Atii Roma, Lazio, Italien
-115 Annia av Annii Roma, Lazio, Italien
-115 Crassus av Licinii Roma, Lazio, Italien
-115 Gaius Pulcher av Claudii Roma, Lazio, Italien
-120 Atilius Serranus av Atilii Roma, Lazio, Italien
-120 Aurelia Cotta Roma, Lazio, Italien
-120 Junia Bruta av Junii Roma, Lazio, Italien
-120 Lucius Cinna av Cornelii Roma, Lazio, Italien
-123 Cossutia av Fulvii Roma, Lazio, Italien
-124 Dalmatica av Caecilii Roma, Lazio, Italien
-125 Aziz av Emesa Emesa, Homs, Syrien
-125 Gaius Marcellus av Claudii Roma, Lazio, Italien
-125 Licinia Prima av Licinii Roma, Lazio, Italien
-125 Livia Drusa av Livii Roma, Lazio, Italien
-13 Drusus av Rom Roma, Lazio, Italien
-13 Livilla av Claudii Lyon, Rhône-Alpes, Frankrike
-130 Cato Salonianus av Porcii Roma, Lazio, Italien
-130 Gaius Julius III av Julii Roma, Lazio, Italien
-130 Pompeia av Pompeii Roma, Lazio, Italien
-132 Caecilia Metella av Caecilii Roma, Lazio, Italien
-135 Lucius Julius III av Julii Roma, Lazio, Italien
-135 Quintus Scaevola av Mucii Roma, Lazio, Italien
-135 Strabo av Pompeii Picenum, Ancona, Marche, Italien
-135 Tiberius Nero av Claudii Roma, Lazio, Italien
-138 Sulla av Cornelii Roma, Lazio, Italien
-14 Claudia Pulchra av Valerii Roma, Lazio, Italien
-140 Gaius Pulcher av Claudii Roma, Lazio, Italien
-140 Titus av Pomponii Titus Pomponius Atticus var en romersk riddare, Ciceros vän och förläggare.
-140 Venuleia av Venulii Roma, Lazio, Italien
-142 Rutilia Roma, Lazio, Italien
-143 Marcus av Antonii Roma, Lazio, Italien
-145 Lucius Aurelius Cotta Roma, Lazio, Italien
-147 Scipiona av Cornelii Roma, Lazio, Italien
-148 Marcus Balbus av Atii Ariccia, Roma, Lazio, Italien
-15 Iotapa av Commagene
-15 Marcus Frugi av Licinii Roma, Lazio, Italien
-150 Marcia Regina av Marchii Roma, Lazio, Italien
-150 Publius Crassus av Licinii Roma, Lazio, Italien
-151 Iamblichus av Emesa Emesa, Homs, Syrien
-154 Cato Salonianus av Porcii Roma, Lazio, Italien
-155 Gaius Julius II av Julii Roma, Lazio, Italien
-155 Marcus Drusus av Livii Roma, Lazio, Italien
-158 Lucilia av Lucilii Sessa Aurunca, Caserta, Campania, Italien
-160 Dalmaticus av Caecilii Roma, Lazio, Italien
-160 Lucius Julius II av Julii Roma, Lazio, Italien
-162 Lucius Metellus av Caecilii Roma, Lazio, Italien
-165 Poppilia av Popilii Roma, Lazio, Italien
-165 Sextus av Pompeii Picenum, Ancona, Marche, Italien
-165 Tiberius Nero av Claudii Roma, Lazio, Italien
-168 Claudia Pulchra av Claudii Roma, Lazio, Italien
-170 Marcellus av Claudii Roma, Lazio, Italien
-173 Caecilia Metella av Caecilii Roma, Lazio, Italien
-175 Gaius Julius av Julii Roma, Lazio, Italien
-180 Appius Pulcher av Claudii Roma, Lazio, Italien
-180 Decimus Brutus av Junii Roma, Lazio, Italien
-180 Livius Drusus av Livii Roma, Lazio, Italien
-183 Scipio Nasica av Cornelii Roma, Lazio, Italien
-185 Quintus Rex av Marcii Roma, Lazio, Italien
-185 Sextus Julius av Julii Roma, Lazio, Italien
-19 Sampsiceramus II av Emesa Emesa, Homs, Syrien
-190 Calvus av Caecilii Roma, Lazio, Italien
-190 Crassus Agelastus av Licinii Roma, Lazio, Italien
-190 Gnaeus av Pompeii Picenum, Ancona, Marche, Italien
-195 Appius Nero av Claudii Roma, Lazio, Italien
-20 Gaius Blandus av Rubellii Tibur, Tivoli, Lazio, Italien
-20 Servius Laenas av Octavii Roma, Lazio, Italien
-202 Africana Major av Cornelii Roma, Lazio, Italien
-205 Marcus Drusus av Livii Roma, Lazio, Italien
-205 Sextus Julius av Julii
-209 Marcellus av Claudii Roma, Lazio, Italien
-210 Macedonicus av Caecilii Roma, Lazio, Italien
-210 Scipio Corculum av Cornelii Roma, Lazio, Italien
-212 Gaius Pulcher av Claudii Roma, Lazio, Italien
-220 Marcus Brutus av Junii Roma, Lazio, Italien
-225 Quintus Rex av Marcii Roma, Lazio, Italien
-230 Aemilia Paulla av Aemilii Roma, Lazio, Italien
-230 Lucius Julius av Julii Roma, Lazio, Italien

Nästa indexsida ]


Forskare:
© 
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2020-10-11