Christen Persson
född 1613, död 1697
Christen Persson
f. 1613
Viken
Hammerdal
d. 1697
Viken
Hammerdal
Bonde, nämndeman


Biografi ] [ Barn ]
Peder
Olofsson

f. 1580
Hammerdal
d. 1641
Viken, Hammerdal


                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Christen Persson, född 1613 i Viken, Hammerdal, död 1697 i Viken, Hammerdal. Bonde, nämndeman.

Christen Persson, 1613-1697 (Tp), son till företrädaren, var bonde och nämndeman i Viken 1. Christen bygslade år 1641 3 tl efter föräldrarna (Byg). År 1645 fanns i Viken bonden Christen Persson och hustrun Karin Persdotter, 1620-1700 (C 1); inga barn då; som tjänstefolk fanns: Märet Mårtensdotter, Ingrid Mårtensdotter, Berit Hemmingsdotter; inget husfolk (Mtl). År 1645 befriades Christen Persson och Per Persson, båda i Viken, från contribution, då de underhållit det dansk-norska krigsfolket med proviant (Con). Kristian Persson var en av de tolv nämndemän från Hammerdals tingslag, som bekräftade freden i Brömsebro år 1645; hans bomärke ser du till höger (JF). Vid en avradsrannsakning i Hammerdals sockenstuga 1666-09-06 utfärdades nya avradsbrev, där gränser, innehavare och årlig avgäld fastställdes för 2 bönder i Viken: Christen Persson och Per Larsson (Hk). Mellan ht 1647 och vt 1678, alltså 31 år, var Christen Persson i Viken nämndeman vid Hammerdals tingslag (Dmb). År 1674 fick Christen Persson och Jon Eriksson i Viken böta för att vintervägen mellan Häggenås och Lorås ej var uthuggen och utvidgad samt att sommarvägen ej var byggd trots varning vid förra årets ting (Dmb). Chrestier Persson i Viken och Peder Christiansson i Solberg besvärade sig 1687 över Anders Jonsson och Lars Jonsson i Solberg för det de förlidna år hade uppbyggt ett nytt kvarnhus i Halån, som är allas deras urminnes kvarnställe, i det de hava satt ett hus närmare dammen än det förra och huggit en ny ränna eller ho till deras nya hus, som de fyra och Sven Göransson i Viken och Sven Olofsson i Solberg äga; havandes Anders och Lars, Sven Olofsson i lag med sig i det nya (Dmb).
Sonen Per Christensson, född 1644 i Viken - 1724 (C 1, 80 år), var bonde och länsman i Solberg 2 och Fyrås 2.
Sonen Per Christensson, 1652-1699 (Tp), var bonde och kyrkvärd i Grenås 3 och Viken 1.
Dottern Karin, 1657-1733 (C 1), blev bondhustru i Fagerdal 1.
Dottern Elin, 1650-1699 (Tp), blev bondhustru i Solberg 3.
Dottern Lisbet, 1662-1719 (Tp), blev bondhustru i Åsen 6.
Dottern Marin, 1657-1736 (C 1), blev gift med fänrik Ivar Ryss, 1660-1718.
År 1698 överlät Christen Persson Viken om 3 1/12 tl till sonen Per Christenssons, 1652-1699, änka Cecilia Hansdotter (Blix), 1662-1715 (Tp), från Grenås 2, och barn (Lfr).
Det tunna källmaterialet visar - vilket kanske kan förvåna - att Christen Persson faktiskt hade två söner, som båda hette Per.


Gift med
Karin Persdotter, född 1620 i Hammerdal , död 1700 i Viken, Hammerdal.

Barn:
Per (Päder) Christensson, född 1660 ca, död 1697


Forskare:
© 
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2016-01-04