Ragvaldus Andreae Fagrelius
född 1618-04-24, död 1691-04-25
Ragvaldus Andreae Fagrelius
f. 1618-04-24
Järperud
Brunskog
d. 1691-04-25

Brunskog
Kyrkoherde


Biografi ] [ Barn ]
Anders

f. 1590 ca
Gunnarskog, Brunskog
d. 1632
Brunskog
Bonde

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Ragvaldus Andreae Fagrelius, född 1618-04-24 i Järperud, Brunskog, död 1691-04-25 i Brunskog. Kyrkoherde. Blev 73 år.

Lärde i sin ungdom skräddaryrket. Till Carlstadhs skola för att
studera till präst 1632. 1658-03-12 blev han präst i
Carlstadh.1659 präst i Åmål.1677 till Carlstadh.1678 Pastor i
Brunnskog i 13 år.Begravd 1691-09-02 i koret framför altaret i
Brunnskog.Pastor vid begravningen var Prosito Jusensi
Prossblansino Duo Magistro Benedito Cameen Pastore Kölänsi.
Följande är citerat från Carin Widéns släktutredning:
Ragvald Andreae Fagrelius, född 1618-04-21 i Järperud, Gunnarskog,

död 1691-04-25 i Brunskog, Brunskog. Kyrkoherde i Brunskog.
Son till bonden Anders i Järperud, Gunarskog. Till Karlstads skola
1632, stud i Uppsala 1646 14/2, disp 1657 27/5 ( De liberatate.
Pres Peter Liung ), prv 165 12/3, pedagog i Åmål 1659 och därjämte
km därst 1160, kh i Brunskog 1677, tillträdde 1678, respondes på
prästmötet 1659. Död i Brunskog 1691 25/4

Enligt dödsnotisen i Brunskogs db, hade RF först lärt sig
skräddaryrket, innan han begav sig till Karlstads skola, "där han
med största armod och fattigdom, ett fader- och moderlöst barn,
flitigt kämpade i 12 1/2 år". Den långa studietiden torde finna
sin förklaring i att han under tiden måste arbeta för sitt
uppehälle, av allt döma med skrädderi, som han säges ha idakat i
14 år.

I bevarade källor framstår RF som en obalanserad och rätgirig
människa. F Fryxel berättar, att han "av en bonde iett samkväm
blev kallad stackare. Detta förtröt herr Raquel, så att stämde
bonden därför till häradstinget och viste där fram den disputation
han utgivit i Uppsala jämte en tryckt gravskrift med tillfrågan om
en kunde kallas stackare, som var karl att av trycket utgiva
sådana arbeten" 1) händelsen ägde rum på ett bröllop 4:de dag jul
1684 och är styrkt i ett tingsprotokoll. 2) Bonden, enl domboken
profossen Jon Bryntesson, hade vid rättegången åtskilligt att
berätta om RF, bl a att han i bröllopsstugan "svurit och tornerat"
och kallat hela gästabudslaget tjuvar samt påstått sig ha blivit
bestulen på en skål, "vilken han undfått för det han 2:ne gånger
henne full med brännvin utdruckit". Vittnen intygade, "att
kyrkoherden mycket svurit" vid tillfället i fråga. Jämt ett år
senare är RF och Jon åter vid tinget, varvid de efter bästa
förmåga tar heder och ära av varandra. Under ett samkväm hade RF
och några till suttit och spelat kort. När Jon hade velat vara
med, hade den förre sagt: "Du äst en djävuls människa, du hörer
Satan till, jag skall lysa förbannelse över dig". RF å sin sida
beskyllde Jon för att han kallat honom tjuv och skälm och velat
mörda honom. Rätten ansåg den regeln besannad, att det sällan är
ens orsak att två träter. 3) Vid ett annat tillfälle hade Jon en
gång på kyrkbacken kallat RF församlingens förföljare och önskt,
att han måtte brinna i helvetet. 4)
Mål av liknande slag, där RF figurerar, förekom även andra gånger
vid tingen både i Åmål och Jösse. De referade exemplen utgör en
kulturbild från ett tidevarv, då man inom alla samhällsklasser var
tämligen obesvärad av hämmningar.

I april 1682 råkade RF ut för den olyckan, att både mangården och
de flesta övriga byggnader i prästgården ödelades av vådaeld,
förosakad av gnistor från skorstenen. Blott föga blev räddat. Det
rådde vid tillfälet stark blåst, varför endast ett par stolpbodar,
en kölna och en badstuga, vilka låg i lä, undgick förintelsen.

Från Brunskogs död och begravningsbok 1691 - 1748.
Ao: 1691 d: 25 Aprily afled Sal. Kyrkoherden i Brunskog, fordom Ehrewyrdige Herren S: Raguel Andrea Fagrelius, födder i Jerperudh och ????? sockn a: 1618. d: 24 Aprily, lärde i sin ungdom Skräddare Ämbetet i 14 åhr när genom Guds böyelse slog sin tanka till Studier, begaf sig till Carlstadh Schola.
Ao: 1632, dher han medh största Armodh och fattigdom ett fader och moderlöst Barn flytel. Kämpade i 14 åhr, tädan till Ubsala 1646 dher han träget i Carlstadh.
A:o. 1659. d: 27. July ingick ett Christeligt Äktaförbund medh Sal. Kyrkioherdens i Grafva Ehrewyrdige S: Andrea Urarii dotter, Gudfruktige Matrona, Sara Gravander, medh henne har aflade 14. Barn Ordinerades samma åhr till Paedagogus i Åmåhls Skohla, dher han arbetade i 17. Åhr.
A:o. 1677. Wart han kallad till Supremus Collega i Carlstadh Gymnasie.
A:o. 1678. Wardt han af Högwyrdige Biskoppen Maj: Erlando Broman confiditierad Pastor i Brunskoug, dher Han trof. Förestodh i 13 åhr
A:o. 1684. D: 21. Aprily afgick dhes Sal. Maka genom döden. 1685. D: 29 Obry ingick Han ett nytt Ektenskap medh Ho: Britta Nilsdotter Edenia från Edane, medh Henne Han lefde i 5 åhr.
Fulländade så sin Wandringsresa på sitt 73. Ålders åhr.
Begrofs d: 2. Setembry, Ejus dem anni fram i Choret mitt för altaret.
Begrofs af Prosito Jusensi Prosblansino Duo Magistro Benedito Camaen Pastore Kölänsi. Textu Matth: 25. 23.


Gift med
Sara Gravander, född 1630 i Grava, död 1685-04-21 i Brunskog. Blev 55 år. Fick 14 barn.

Barn:
Daniel Fagrell, född 1675-02-10, död 1764-03-20


Forskare:
© 
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2016-01-04